[Home]

 

 

Kalendar radova u pčelinjaku

2000

bulletDecembar

2001

bullet

Januar

bullet

Februar

bullet

Mart

bullet

April

bullet

Maj

bullet

Jun

2002

bullet

Januar

bullet

Februar

bullet

Mart

bullet

April

bullet

Maj

bullet

Jun

bullet

Jul

bullet

Avgust

bullet

Septembar

bullet

Oktobar

bullet

Novembar

bullet

Decembar

2003

bullet

Januar

bullet

Februar

bullet

Mart

bullet

April

bullet

Maj

bullet

Jun

bullet

Jul

bullet

Avgust

bullet

Septembar

bullet

Oktobar

bullet

Novembar

bullet

Decembar

2004

bulletJanuar
bullet Februar
bullet Mart
bullet April
bullet Maj
bullet Dopuna za maj
bullet Jun
bullet Jul
bullet Avgust
bullet Septembar
bullet Oktobar
bullet Novembar
bullet Decembar

 

2005

bulletJanuar
bullet Februar
bullet Mart
bullet April
bullet Maj
bullet Jun
bullet Jul
bullet Avgust
bullet Septembar
bullet Oktobar
bullet Novembar
bullet Decembar

 

2006

bulletJanuar
bullet Februar
bullet Mart     Dopuna za mart
bullet April
bullet Maj
bullet Jun
bullet Jul
bullet Avgust
bullet Septembar
bullet Oktobar
bullet Novembar
bullet Decembar

2007

bulletJanuar
bullet Februar
bullet Mart
bullet April
bullet Maj
bullet Jun
bullet Jul
bullet Avgust
bullet Septembar
bullet Oktobar
bullet Novembar
bullet Decembar

2008

bulletJanuar

bullet

Februar

bullet

Mart

bullet

April

bullet

Maj

bullet

Jun

bullet

Jul

bullet

Avgust

bullet

Septembar

bullet

Oktobar

bullet

Novembar

bullet

Decembar

2009

bulletJanuar
bullet Februar
bullet Mart
bullet April
bullet Maj
bullet Jun
bullet Jul
bullet Avgust
bullet Septembar
bullet Oktobar
bullet Novembar
bullet Decembar

2010

bulletJanuar
bullet Februar
bullet Mart
bullet April
bullet Maj
bullet Jun
bullet Jul
bullet Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2011

bullet

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2012

bullet

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust


Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2013

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

 

2014.

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

 

2015

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2016

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2017.

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2018.

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

 

2019.

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

 

2020.

Januar

Februar

Dopuna radova za februar

Mart

April

Dopuna radova za april

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2021

Januar

Februar

Mart

Dopuna radova za mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2022.

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

 

2023.

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

2024.

Januar

Februar