Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković  

SEPTEMBAR 2002

 

Stanje na pčelinjaku

U pogledu količine hrane i zaraženosti varoom, stanje na pčelinjacima se nastavlja na prethodni mesec i ide iz krajnosti u krajnost. Kao retko kada, ima pčelinjih društava kojima neće biti potrebno dodavati hranu, ali zato i onih koja su sa vrlo malo hrane. Već ima društava koja seu veoma oslabljena od varoe, pa i onih koja su stradala.

U kontinentalnom delu zemlje sve produktivne paše su uglavnom završene, dok u primorju traje dobra paša belog vrijeska.

Radovi na pčelinjaku

Dohranjivanje potrebnim količinama šećernog sirupa i tretiranje protiv varoe su najvažniji zadaci koje sada treba sprovesti ako nisu završeni u avgustu. To teba učiniti što pre. Ako je potrebno, sirup se dodaje u većim količinama odjednom, a ako su hranilice male, onda i dva -tri puta na dan. Posebno treba obratiti pažnju na ona društva iz kojih je uzeto na vrcanje dosta meda, jer je moguće da nemaju dovoljno hrane za sebe.

Pri otvaranju košnica a i pri svim drugim poslovima na pčelinjaku potrebno je biti oprezan da se ne bi izazvala grabež. Leta se sužavaju ali tako da postoji dovoljna ventilacija. Češljevi protiv miševa i rovčica se još ne postavljaju, to se može učiniti krajem meseca. 

Kod DB košnica višak ramova sa po malo meda se stavlja  iza pregradne daske a kod LR u donji nastavak. Obratiti pažnju ako je leglo pregrađeno nekim ramom sa medom, što se dosta dešavalao ove godine i u tom slučaju ukloniti taj ram skraja. Kod DB društava sa vrlo velikim mednim vencima, da bi idealno zimovala, najbolje je na podnjaču postaviti prazan (ili sa ramovima) medišni nastavak, pa plodište staviti iznad.

Izvršiti selekciju koja će društva biti ostavljena da zimuju a koja rasformirana. Po kriterijumu snage, ostavljaju se društva sa najmanje 4 DB rama pčela ili 4-5 LR. Tako mala pčelinja društva možemo staviti po 2 u zajednićku košnicu, jer će tako lakše prezimiti. Sto se hrane tice, na svaku ulicu pcela trebalo bi da u košnici bude oko 2kg (1,8-2,2) hrane (kod DB) ili oko 1,5kg kod LR košnica.

Suviše slaba društva, bolesna, bez hrane ili sa lošim maticama ne treba ostavljati preko jeseni. 

 Bolesti pčela

Nabaviti i primeniti neki efikasan i registrovan lek protiv varoe. Rezistencija varoe na neke lekove nalaže neophodnost provere njihove efikasnosti i spremnost pčelara da u slučaju slabog dejstva upotrebi drugi lek.

Otvaranja košnica ne treba da budu česta i bez jakog povoda, a svako otvaranje iskoristiti za uvid u zdravstveno stanje legla, posebno na američku kugu. Sumnjive su sve ćelije zatvorenog legla koje su promenile boju, ulegnute i čiji su poklopčići izbušeni. Kada se palidrvcetom zahvati sadržaj takvih ćelija, on se razvlači u vidu sivo-smeđe mase gustine tutkala. Ako je proces zaraze star, onda je ćelija naizgled prazna, jer je raspadnuta masa zalepljena na zidu ćelije. 

Otkrivanje svih sumnjivih pčelinjih zajednica prijaviti veterinarskom inspektoru koji će preduzeti dalje mere.

Ostali radovi

U septembru je potrebno završiti i druge poslove: topljenje starog saća, ostavljanje medišnih ramova u magacine i obezbeđenje od moljca, sakupljanje propolisa iz tih ramova i nastavaka.

Postavljaju se lovilice za stršljene i osice u koje se stavlja prevreo sok od voća, pivo, ukvareno živinsko meso, riba... Ako je moguće, uz pomoć spreja ili na drugi način uništavaju se njihova gnezda.

Farbanje košnica se može obaviti i na samom pčelinjaku. Proveravaju se postolja košnica, uređuje pčelinjak.

Setva perka i uljane repice može se obaviti još ovog meseca. Seje se oko 10kg po hektaru.

Povratak na početak