Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković    

 

FEBRUAR 2003

     

Stanje na pčelinjaku  

Pčele su tokom januara imale prilike da izleću, tako da to više ne predstavlja brigu za pčelare. Međutim, dobijamo obaveštenja da to nije bio slučaj u nekim delovima Vojvodine. Matice su počele sa zaleganjem jaja, sada su to sasvim male površine legla. Potrošnja hrane se nešto malo povećava u odnosu na prethodne mesece, ali je bila ispod 1kg mesečno. Pčelinja društva koja su bila ostavljena sa dosta hrane sada su u odličnom stanju. Ona kod kojih je briga izostala, sigurno da su slabija.

Radovi na pčelinjaku  

Postoje suprotna gledišta u pogledu toga da li bi pčelar trebalo da podstiče razvoj legla u ovom periodu ili ne. Pčelari koji su iskusniji, znaju da je bolje da februar bude hladan, pa čak i deo marta, kako rana pojava visokih temperatura ne bi previše povukla pčele u prerani razvoj. U godinama kada je prvi deo zime bio neuobičajeno topao i za njim sledilo jako zahlađenje, pčelinja društva sa previše legla su trpela teže posledice od onih sa manje legla. Ako bi se kasnije zadržalo relativno toplo vreme, razvoj takvih društava bi bio buran. Ali s obzirom da su godine sa tako blagom zimom i toplim prolećem vrlo retke kod nas, onda će se za februar radije savetovati obezbeđenje mirovanja pčela u košnicama i intervencija dodavanjem šećernih pogača samo tamo gde je to neophodno.

Može se primetiti da odavno na našem području nismo imali kasno cvetanje bagrema, pa ima smisla s obzirom na dosadašnji tok prošle jeseni, zatim zime, očekivati da možda ova godina "malo zakasni", ali takva predviđanja je veoma nezahvalno davati.

U svakom slučaju, neće biti na odmet da se podsetimo prošlogodišnjeg februara i marta i da vidimo kakve smo tada imali uslove.

Ukoliko ovaj mesec bude hladan i snežan, pčelari će veči deo vremena provesti u radionici, da se užurbano pripremaju za novu sezonu. Na pčelinjak treba otići bar jednom nedeljno, proveriti da li je sve u  redu, postolja, krovovi, da li nisu možda ulazili miševi, rovčice. Društvima sa nedovoljno hrane, daćemo šećerno medne pogače. Očistićemo leta koja su zatvorena mrtvim pčelama ili nečim drugim. Ako su poletaljke i prednji delovi košnica uprljani izmetom, uzećemo uzorke mrtvih pčela i obavezno ih poslati ili odneti na kontrolu u najbliži institut, kako bismo imali tačnu predstavu o zdravstvenom stanju.

U slučaju toplih dana, potrebno je pogledati da li iz svih društava pčele izleću. Već će i polen donositi, ako bude cvetala leska. U nekim krajevima gde ima dosta košnica, pčelari u rano proleće u posebne posude, ili sanduke, pokrivene, stavljaju mešavinu sojinog brašna, pa i kukuruznog, mleka u prahu i slično. To se ne radi da bi se prihranjivale pčele, već da bi se omogućilo da što više donose te materije u košnice, što će olakšati vizuelnu kontrolu na letu.

Krajem febrara, kada dani budu topliji, treba se angažovati na postavljanju funkcionalnih i higijenskih pojilica na sunčanim mestima, najbolje malo udaljenih od pčelinjaka. Voda će pčelama biti veoma potrebna za pravljenje hrane za ishranu legla. Onim pčelarima sa manje košnica, koje su uz to blizu kuće, može se savetovati i sipanje tople vode u hranilice u košnici.

Košnice u kojima su pčele stradale treba zatvoriti i prvom prilikom izvaditi ramove, pretopiti, spaliti mrtve pčele, izvršiti dezinfekciju.

Ako se za mart predviđa toplo vreme, može se sa manje bojazni pristupiti podsticajnoj prihrani pčelinjih društava. U suprotnom, preporučuje se (u pogodnim prilikama) samo približavanje ramova sa puno hrane odmah do legla i izmicanje ispražnjenih.

Ostali radovi  

Susreti pčelara, druženja, predavanja, to su prilike da se proširi znanje i steknu značajna poznanstva. Sada  počinje i ugovaranje prodaje-kupovine rojeva, matica, a treba se potruditi i oko reklame i prodaje meda i drugih pčelinjih proizvoda. S obzirom na sve veću popularnost apitarapije, kao i na rastući trend zdrave ishrane u svetu pa i kod nas, pčelari bi trebalo da se i količinom i asortimanom proizvoda, pripreme za tržište, a da se stručno osposobe da mogu da upoznaju potrošače sa svojstvima i upotrebom tih proizvoda.

U radionici ćemo praviti ramove, žičiti ih, istopiiti vosak i zameniti za voštane satne osnove. Pripremićemo neko sredstvo za dezinfekciju košnica (plamenik, živa soda, "sporotal" itd.), da pri prvom pregledu budemo spremni.

Povratak na početak