Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković

  

JUL 2002

 

Stanje na pčelinjaku

Ove sezone pčelinja društva imaju u plodištu mnogo veće količine hrane nego prošle sezone, što je ohrabrujuće, ali što ne bi smelo pčelare da zavara. Naime, veća je verovatnoća da društva koja su dala više meda za vrcanje ostanu bez mednih venaca u centralnim plodišnim ramovima. To je zavisilo i od soja pčela, neki sojevi su razvili veliko leglo, a u nedostatku paše, društva već ostala bez hrane, što pčelaru mora biti alarm.

Pojavio se unos medljike, što  pogoduje  boljem razvoju pčelinjih društava i omogućava dobijanje meda za vrcanje. Ako pčele deponuju medljiku u prostor medišta, to će biti povoljnije za pčelara, ne samo zato što će takav med moći da izvrca, već i zato što prisustvo medljike u mednim vencima središnih ramova može u dugim zimama predstavljati teškoću za pčele. Međutim, ne treba previše strahovati ni od unosa medljike u plodište. Ako takva pčelinja društva zimuju na sunčanim mestima, gde tokom zime mogu češće da izleću (nema vlage, magli, jakiih vetrova...), neće biti većih teškoća. Takvi uslovi su u velikoj meri zadovoljeni na mnogim brdskim i planinskim lokacijama.

  

Radovi na pčelinjaku

Jul je mesec kada praktično započinju predpripreme za avustovsko spremanje za zimu, pa neki od poslova u avgustu se mogu i sada odraditi.

Pčele je potrebno zaštititi od velikih vrućina i obezbediti im vodu. Ako se namerava formiranje  novih rojeva ili prodaja, to treba uraditi što pre kako bi se i stara društva i rojevi spremili za zimu.

Vrcanje meda

Već je započelo vrcanje viškova meda, ali na žalost, prosečni prinosi po košnici u večini slučajeva nisu zadovolavajući. Posle bagremove paše pojavili su se unosi od drugih paša. Ako je med  u saću poklopljen voštanim poklopčićima u većoj meri, može se uzeti radi vrcanja, a u suprotnom, bolje je sačekati još neko vreme. Da bi se dobio što kvalitetniji med, ne treba žuriti sa uzimanjem ramova sa zatvorenim medom po čijem obodu su pčele donosile nov nektar.

Medovi se mogu odvajati po vrsti ali i vrcati zajedno, što zavisi od ukusa i želja pčelara. Ako se želi pakovan sortni med, neophodno je koliko je moguće bolje razdvojiti ramove. To se odnosi i na medljiku koja je veoma tražena i cenjena na tržištu.

Selidba na paše

Početkom meseca započinje paša na suncokretu, pa je potrebno da oni pčelari koji nameravaju da sele, to blagovremeno i učine, pogotovo ako se zna da suncokret bolje medi u prvoj polovini cvetanja.

Javili su se unosi i na livadskim pašama, ali će verovatno samo livade na visokim planinama nastaviti da mede i u ovom mesecu.

Posle više godina, pojavio se značajniji unos šumske paše, odnosno medljike, slatke materije sa  lišća nekog drveća. Primećeno je na hrastu, ali i drugom drveću. Medljika je tamno crvene boje, gusta, i u nekim krajevima je već moglo da se ponešto i izvrca. Veći prinosi se očekuju ako se produže visoke temperature i ne bude većih padavina.

Za selidbu na paše je potrebno ispuniti odgovarajuće zakonske propise, ali i povezati se sa lokalnim pčelarima i izbeći prenaseljenost i ometanja.

 Bolesti pčela

Kod rojeva i društava na kojima ne stoje medišni nastavci, moguće je još sada izvršiti tretiranje nekim hemijskim sredstvom protiv varoe, a kod ostalih društava, to se može učiniti samo srestvima koja ne zagađuju med i vosak, ili sačekati avgust i skidanje nastavaka.

Svaki pregled pčela iskoristiti da se proveri da li je pčelinje leglo zdravo, a sumnju na američku kugu prijaviti nadležnom veterinarskom inspektoru. 

Negovanje rojeva

Novoformirane rojeve, kao i druga slabija pčelinja društva potrebno je pažljivo negovati, kako bi se spremili da uspešno podnesu zimu i naredne godine postanu prizvodna društva. Radi toga, redovno se vrši prihranjivanje šećernim sirupom, a za udaljenije pčelinjake daje se i šećerno medno testo i šećer u kristalu. Ako nema dovoljno meda, dodaju se ramovi iz zalihe ili od jačih duštava, a ako ni to nije moguće. onda se vrši prihranjivanje većim količinama sirupa u kratkom roku. 

Satne osnove je moguće dodavati ako postoji paša ili se pčele prihranjuju i ima unosa polena. Pri tome, treba kontrolisati da li će matica zaleći izgrađene ramove, pošto sa priblližavannjem jeseni ona to sve manje rado čini. Zato pčelari moraju jul iskoristiti kao praktično poslednju priliku u sezoni da im pčele izgrade nove ramove koje će matica zaleći i na kojima će društvo zimovati. Kasnije, u avgustu, moraju se ukloniti iz centra klubeta ramovi koji nisu zaleženi ili su to u sasvim maloj meri i samo u jednoj generaciji pčela.

Ostali radovi

Zamenu starih i nekvalitetnih matica potebno je što pre uraditi, kako bi nova matica imala više vremena da razvije društvo. 

Odgajivanje matica se može vršiti i u toku jula, ali se odgajivačkim društvima moraju obezbediti stalna prihrana (ako nema unosa) i polenov prah. Oplodnjake treba zaštititi od velikih vrućina.

Propolis se sakuplja do kraja ovog meseca, pošto će kasnije već biti potreban samoj pčelinjoj zajednici.

   

Povratak na početak