Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

AVGUST 2022

Stanje na pčelinjaku

Krajem jula bilo je padavima, što je pogodno radi podsticaja rasta i cvetanja raznog medonosnog bilja. Takođe, to je bilo praćeno i sa nešto umerenijim temperaturama, tako da je sada prijatnije raditi na pčelinjaku.

Pčelinja društva postepeno smanjuju aktivnost ali i dalje razvijaju leglo, posebno društva sa mladim i kvalitetnim maticama. Gledano po snazi, uočava se da je ranija blokada medom na nekim pčelinjacima, imala za posledicu koja se u julu i sada uočavala - manje legla i manje pčela. Dodatno, treba se prisetiti i velikog zahlađenja u proleće, tokom marta, koje je imalo negativan uticaj na razvoj pčelinjih društava tokom cele sezone. Iako je znatan broj pčelinjih društava primetno slabiji nego prosečno, ima čitavih pčelinjaka, na kojima su pčelinja društva, zbog posebnoh povoljnih uslova ili zbog posebnog rada pčelara, u izvanrednom stanju i veoma brojna.

Radovi na pčelinjaku

Vreme je da se tokom pregleda pčelinjih društava počne sa njihovom pripremom za prezimljavanje. U tom smislu, treba u košnici ostaviti najbolje i najpogodnije ramove na kojima će pčelinje klube da zimuje a ostale ramove staviti sasvim skraja košnice ili izvaditi. Idealno bi bilo da je tokom zime u košnici sa obe strane izvađen po jedan krajnji ram - time bi se obezbedila najbolja provetrenost i mikroklima i sprečilo bi se buđanje krajnjih ramova koje se nekad dešava. To ipak nije svim pčelarima lako da postignu a posebno sada u avgustu kada su neka društva i dalje prepuna pčela i kada bi pri prhrani, u praznom prostoru pčele gradile zaperke. Jedno od rešenja je da se ipak izvade krajnji ramovi (najlošiji) i umesto njih privremeno stave pregradne daske ili satne osnove. Kasnije, kada se smanji broj pčela,to se uklanja, osnove će verovatno da budu poluizvučene i mogu da se koriste na proleće. Drugo rešenje je da se sa vađenjem krajnjih ramova sačeka do septembra ili oktobra.

Kako je i prethodnih godina sugerisano, smatra se da je za prezimljavanje društva veoma dobro da se sada broj ramova sa leglom u klubetu svede na 4-5, u krajnjem slučaju 6, (to važi sa DB i LR košnice) a ostali ramovi sa leglm se stavljaju sasvim na stranu, iza meda, kako bi se pčele izlegle i ram ostao prazan. Kod LR košnica, ako je plodište u dva nastavka, višak ramova sa leglom se stavlja u sredinu donjeg nastavka, ako ih je malo onda može i skraja, u gornjem nastavku. Kod LR košnica se savetuje da se društvo "pakuje" tako da glavnina legla bude u gornjem nastavku. To je da bi se izbegli slučajevi da tokom zime pčele započnu leglo u donjem nastavku, koji može da bude bez meda.

Pri pakovanju, treba izvaditi sve ramove sa satnim osnovama koji nisu izvučeni ili dobro zaleženi. Pred kraj leta, matice sve teže zaležu ne samo mlado saće, već i ono koje je na primer samo jednom bil zeleženo a pčele izbegavaju da deponuju med u svetlo saće. Zbog toga, takve ramove je najbolje izvaciti ili ako su samo jednom zalegnuti, staviti na kraj košnice. Oni će u proleće da budu od izvanredne pomoći pri proširivanju legla. Vade se i ramovi sa lošim saćem, ako na njima ima legla, stavljaju se sasvim na kraj košnice.

Nastavlja se sa negovanjem rojeva i njih takođe treba pripremiti za prezimljavanje. U tom smislu, može da se smatra da je dovoljno da roj ima bar 3 rama sa leglom, od toga bar jedan ili dva sa vrlo velikim leglom (ceo ram), i po jedan ram sa medom i polenom sa strane.

Što se tiče količine meda za prezimljavanje, savetuje se da se držimo toga da bi po ramu trebalo da bude prosečno po 1,5kg hrane (i za LR i DB). To se odnosi na ramove dela košnice za koje smatramo da će da budu za pčelinje klube - to su izabrani ramovi sa leglom i ramovi sa medom i polenom sa strane. U to se ne računaju ramovi sa leglom ili loši ramovi koji se stavljaju sasvim skraja košnice. Obično, takvim načinom, društva u DB12 košnicama se svode na 7-8, najviše 10 ramova a u DB10 i LR, na 7-8.

Ako je u nekoj košnici i dalje mnogo pčela da bi se svela samo na plodišni nastavak, na plodište se može postaviti plastična folija, malo smaknuta nazad radi prolaska pčela (ili da ima otvor) i preko nje može još neko vreme da ostane medišni nastavak. Idealno je ipak što pre skinuti medišne nastavke, kako bi mogao da se uradi tretman protiv varoe. Ima sredstava koja se mogu upotreblavati i u prisustvu medišta, pa to treba imati u vidu.. Sa tretmanom protiv varoe ne sme da se kasni, posebno ako se već primeti prisistvo varoe.

Pri pregledu, obraća se pažnja na kvalitet i starost matice - matice koje se ocene kao loše treba zameniti. Ako se pri zameni matice rukovodimo samo podatkom kada je ona odgajena ili dodata, treba ukazati na to da se dešava da društvo samo zameni maticu - bilo tihom smenom, rojenjem ili da je stara matica prosto stradala a pčele odgajile novu. U tom slučaju, ako je nova matica lepo pronela, greška bi bilo da se po automatizmu menja matica, ne gledajući i ne opažajući da se matica zamenila

Na pčelinjacima treba stalno održavati vodu u pojilicama a za sprečavanje najezde osica i stršljena treba održavati lovilice.

Ostali radovi

Približava se kraj najaktivnijeg dela sezone, ako to nije ranije urađeno, skidaju se medišni nastavci i slažu na mesta gde će da stoje do proleća. Pre njihovog slaganja za čuvenje preko zime, sa ramova i nastavaka treba sastrugati propolis. Vade se medišni ramovi sa lošim saćem ili onim koje je zalegano i to saće se topi. Topi se saće koje je vađeno iz košnica i topi se sav vosak koji je povremeno skidan (pri pregledima i slično).

Obavezno prokontrolisati postolja košnica i ako je potrebno popraviti ih ili postaviti nova. Takođe, ako je potrebno popraviti košnice, ponovo ofarbati.