Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Novembar je pravi mesec mirovanja pčela, kada leglo uglavnom svuda prestaje (osim možda u primorskim krajevima) i kada su pčele većinom u klubetu ako su spoljne temperature niže od 10 stepeni. Već krajem decembra se može pojaviti novo leglo, pa je zato baš novembar mesec sa najnižom potrošnjom meda - oko 1kg za ceo mesec, nekad i manje, zavisno od snage društava.

Ima više izveštaja o pojavi grabeži na pčelinjacima a u vezi toga svakako treba reći da su slaba, bolesna, bezmatična društva najćešće žrtve grabeži.

Ako se desi da ima stradalih društava, košnice treba zatvoriti a saće pretopiti ako je loše a nije u pitanju zaraženost američkom kugom. Ukoliko ima znakova stradanja od američke kuge (specifičan loš miris, izbušeni poklopci legla i rastegljiva smeđa masa u ćeliji, ili pak naizgled prazna poklopljena ćelija) sadržaj košnice treba spaliti, uz prethodnu prijavu veterinarskom inspektoru.

Radovi na pčelinjaku  

Ukoliko se smatra da bi trebalo primeniti još neki tretman protiv varoe, savetuje se upotreba oksalne kiseline. Sažet opis metode nakapavanjem je dat na stanici:  oksalna kiselina .

Postaviti češljeve ili neku drugu zaštitu protiv ulaska miševe i rovčica u košnice. Suziti donja leta da bi se pčelama olakšala odbrana košnica kada slabije izleću.

Ne savetuje se dodavanje šećernih ili šećerno mednih pogača u ovo vreme, one bi samo izazivale pčele da ih troše i da se udaljavaju od klubeta. Ako je stanje hrane kritično, pogače se mogu dodati u decembru, inače se mogu sačekati kasniji meseci ili potpuno odustati od njihovog dodavanja.

Pčelama obezbediti mir, ako su sprovedene sve neophodne mere, dovoljno je samo povremeno obići pčelinjake.

Ostali radovi  

Radovi u radionici, na izradi košnica, delova košnica i druge opreme za pčelarstvo već mogu da započnu, a to se najpre odnosi na pčelare sa većim brojem košnica, koji sebi ne mogu dozvoliti suviše velike pauze.

Sa sadnjom medonosnog drveća takođe može da se počne, a oni koji imaju mogućnosti, mogu i sami za sebe da proizvedu rasadni materijal setvom semena, iz reznica, izdanaka...

Dobro je urediti pčelinjake - skinuti travu, očistiti neposrednu okolinu košnica da se tu ne bi krili miševi, iskopati kanale za otok površinske vode. Popraviti postolja za košnice, da budu sigurna tokom zime i proleća.

Pčelinjaci se mogu ograditi, preporučljivo je napraviti i postaviti panoe/table sa natpisom o vlasniku pčelinjaka.

Sada je vreme za pravljenje planova za narednu sezonu, kako u vez samog pčelinjaka, tako i pčelarskih objekata, statusa pčelara i dr. Radi poboljšanja prodaje meda potrebno je maksimalno se potruditi stvaranjem novih kontakata, promocijama, učestvovanjem na izložbama i raznim manifestacijama u vezi zdrave ishrane i sl. Dobro je pripremiti se za period oko Nove godine kada se može očekivati izvesni porast potražnje meda. Uz med, neophodno je imati ponudu i drugih pčelinjih proizvoda, pogotovo što je javnost sve više upoznata sa njima i što je potražnja za njima sve veća.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice novembar2005.