Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Kao što je rečeno za radove u novembru, pčelinja društva su vrlo različita po snazi. Ta razlika sada možda postaje i veća, kada deo starih i iznurenih pčela počinje da uginjava. Tako, društva se sada mogu svrstati u dve kategorije - snažna sa 5 i više ulica pčela i slabija, sa 3-5 ulica pčela, i to nepunih, gde klube zauzima samo deo rama. To svakako treba ozbiljno shvatiti u smislu neophodnosti posebnog praćenja stanja tih slabih društava i intervenisanja kada je potrebno. Na drugoj strani, ne treba praviti paniku od toga, pčele su u suštini vrlo prilagodjene prirodi i izdržljive pa se možemo nadati i da će većina i tih slabih društava ipak prezimeti.

Neki pčelari su izveštavali o priličnom opadanju varoe posle tretiranja oksalnom kiselinom, ali generalno - zaraženost varooom dosta varira od košnice do košnice i od pčelinjaka do pčelinjaka. Ima i pčelara koji su već izvestili o stradanju društava tokom jeseni. Oni manje iskusni misle da je u pitanju grabež ali treba da znaju da je grabež najčešće samo posledica nečeg što se prethodno dogodilo i što je oslabilo društvo ili ga dovelo do potpunog stradanja.

Krajem meseca će se u nekim društvima ponovo pojaviti leglo, možda prvo sasvim malo položenih jaja, a dalje zaleganje će zavisiti od vremenskih uslova. Nije potrebno tako rano stimulisati razvoj legla pa se ne preporučuje preveliko utopljavanje niti davanje pogača sa polenom ili zamonom za polen.

 

Radovi na pčelinjaku

Društva koja su slabija mogu doći u situaciju da im ramovi sa medom budu više udaljeni kako se klube sve više smanjuje, zbog smanjivanja broja pčela i sužavanja klubeta zbog hladnoće. To treba imati u vidu pa ako je potrebno, tokom nekog toplijeg dana intervenisati približavanjem rama sa puno meda odmah uz samo klube a udaljavanjem praznog rama. Ovaj savet ne treba shvatiti u smislu da je sada potrebno otvarati i uznemiravati pčele bez potrebe. On važi samo za posebne slučajeve kada je pčelar uzimio snažnije društvo a sada vidi da se klube rapidno smanjilo. Naravno, radi početnika treba dati napomenu da ne izvode olako zaključke o snazi pčelinjih društava jer se dobra društva pri hladnom vremenu često spuste ispod mednih venaca i mirno zimuju a posmatranjem preko satonoša nekada se klube teško može i primetiti.

Drugi obnlik intervencije bi mogao da bude da se pčelama doda pogača - šećerno medno testo. Najbolje je da bude tek malo veća od veličine klubeta, jer pčele tokom hladnih dana neće moći da dohvate testo ako je daleko. Ako je potrebno dati više hrane, stavlja se deblja pogača, samo treba paziti da poklopna daska ili zbeg- hranilica mogu dobro da poklope plodište.

Ukoliko je neko propustio tretiranje oksalnom kiselinom, to može da obavi i sada, poželjno je da je temperatura oko deset stepeni i više.

Obilaziti pčelinjake i posmatrati stanje na letima. Ako se negde vidi izmrvljen vosak, proveriti, možda je ulazio miš, dok ostaci izgrickanih pčela navode da je u košnici bila rovčica. U takvim slučajevima, košnicu otvoriti i pomoći pčelama da mogu da nastave zimovanje u boljim i sigurnijim okolnostima.

 

Ostali radovi  

Treba započeti pripreme za novu sezonu. Ima naravno još puno vremena ali za pčelare sa više košnica bolje je da što pre pripreme ramove, ukuju ih i ožiče, da poprave stare košnice, naprave nove i dr. Odgajivači matica i oni koji bi želeli da za sebe odgaje matice, kao i oni koji planiraju da odgaje više rojeva, treba da pripreme oplodnjake, nukleuse i drugu opremu koja je potrebna.

Registrovanje prostorija za vrcanje i skladištenje meda postaje nužnost i obaveza pčelara koji med iznose na tržište a sada je pogodno vreme da se izvrše pripreme za to i da se taj posao i obavi. Najpre je potrebno razgovarati sa nadležnim veterinarskim inspektorom koji će dati sve neophodne informacije. Propise o objektima u domaćinstvu za Srbiju možete videti na Word dokumentu na ovom sajtu: Objekti u domaćinstvu.

Ide vreme pčelarskih skupština i drugih skupova, predavanja i savetovanja, pa kada god je moguće, takve skupove treba posećivati, radi sticanja novih znanja, bolje informisanosti kao i upoznavanja i stvaranja kontakata sa drugim pčelarima i proizvođačima opreme.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u decembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice decembar2007.