Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2021

Stanje na pčelinjaku

Početkom novembra, vreme je bilo prilično toplo za ovo doba godine i pčele su imale prilike i da izleću na pročisne letove. Pčelinja društva miruju, pčele su većinom dana u klubetu. Prelazak sa kraja leta na početak jeseni je ove godine tekao postepeno i vrlo povoljno. Nadajmo se da će i tokom zime vremenski uslovi da budu povoljni i da će pčelinja društva imati redovne prilike da obavljaju pročisne letove.

Prošle jeseni potrošnja hrane je bila veoma mala a isto može da se očekuje i ove, pogotovo što je negovanje legla prestalo još ranije nego prošle godine, gledano u proseku. Ima verovatno retkih slučajeva da u nekoj košnici ima po malo legla, ali to može da se smatra za retki izuzetak i svakako da nije poželjno, govorimo za kontinentalno područje. Iako su pčelinja društva ušla u zimu sa malo pčela, nadajmo se da će to biti dovoljno da zdrava izađu iz zime i odneguju prvo leglo. Što se hrane tiče, pada u oči da su pčele pri prihranjivanju gomilale hranu odmah neposredno oko legla, tako da nema bojazni da mogu lako da ostanu bez hrane.

Radovi na pčelinjaku

Na pčelinjaku treba obezbediti mir a to pre svega podrazumeva da ne treba otvarati košnice. Iako neki pčelari praktikuju dodavanje pogaća još u jesen, to nikako ne može da se preporući i ne smatra se za dobro i ispravno. Pčelari koji nisu ranije stavili ćešljeve ili neku zaštitu od mogućeg ulaska glodara, mogu to sada da učine. Takođe, ako su donja leta previše otvorena, trebalo bi ih suziti a preporučuje se da se otvore gornja leta, ako postoje na košnicama. Što se tiče utopljavanja, ono nije neophodno, korisnije je krajem zime, kada krene leglo, ali može i sada da se uradi.

U drugoj polovini meseca, po prognozi se predviđa hladnije vreme i to će verovatno biti pogodno za obavljanje zimskog tretmana oksalnom kiselinom. Uputstvo za tretman se nalazi na ovom linku.

Treba pregledati postolja košnica i uveriti se da je sve u redu ili u slučaju da nije, izvršiti zamene i popravke. Poželjno je da košnice budu vrlo blago nagnute napred, kako se kiša ne bi slivala unutar podnjače, a takođe i sneg pri otapanju. Ako pčelar želi da razmesti košnice na istom pčelinjaku, za to je potrebno sačekati hladnije dane, kada pčele neko vreme ne budu izletale i kad bar nekoliko narednih dana takođe neće da izleću. Poželjno je da zimi košnice budu okrenute jugu ili čak i jugozapadu kako bi najbolje iskoristile zimsko sunce i prilike za obavljanje pročisnih letova.

Dobro je na pčelinjaku da se iskopaju kanali za vodu, koji će odvoditi sav višak površinske vode i time obezbediti da zemljište ne bude previše vlage. Sada je pogodno i da se oreže iliokreše drveće na pčelinjaku i oko njega, kako bi se izbegla prevelika zasenjenost i smetnja pčelama za izletanje. Na drugoj strani, poželjno je da ima drveća i žbunja koje bi tokom leta štitilo od prevelikog sunčanog zračenja, pa u tome treba naći kompromis.

Ostali radovi

Sada je odlično vreme za sadnju drveća pa se savetuje da se na pčelinjaku i oko njega posadi bar po neko medonosno drvo i žbun. Pčelari koji još nisu istopili vosak, dobro je da to što pre urade.