Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2011

 

Stanje na pčelinjaku  

Pčele su u stanju mirovanja, što će potrajati do druge polovine decembra ili početka januara, zavisno od klimatskih i drugih uslova. Za početak novembra se najavljuje relativno toplo vreme za to doba godine. To znači da će pčele po potrebi izletati iz košnica, ali ne treba očekivati neku veliku aktivnost jer u košnicama po pravilu ne bi trebalo da bude legla. Izuzetaka će verovatno biti, bilo da je u pitanju uticaj eventualnog kasnog prihranjivanja ili nešto drugo.

Odlika ove sezone u brdskim krajevima je prisustvo medljike ali to ne bi trebalo da bude problem pri zimovanju, posebno ako povremeno bude pogodnih dana za pročisne letove pčela. Generalno, u košnicama je dosta hrane a što se tiče snage društava, čini se da je u granicama prosečne, ili nešto ispod toga.

Radovi na pčelinjaku

Novembar je mesec najvećeg mirovanja na pčelinjaku, i što se tiče pčela, ali i pčelara. Biće dovoljno samo da se pčelinjak povremeno obiđe i vidi da li je sve u redu. Oni pčelari koji nisu stavili češljeve na leta, protiv ulaska štetočina, to mogu i sada da učine ako smatraju da je potebno. Neki to i ne praktikuju ali zato stavljaju otrov protiv miševa ili već imaju letvice leta sa otvorima koji ograničavaju ulazak štetočina.

Ne savetuje se da se stavljaju medno šećerne pogače ovako rano, pa ni u cilju preventive eventualnog stradanja društva od gladi. Ova godine su u centralnim delovima Srbije i šire, bivše SFRJ, društva snabdevena dobrim zalihama hrane. Ima i krajeva gde je stanje sasvim suprotno, u delovima primorja, Crne Gore i nekim drugim, ali se može predpostaviti da su pčelari već izvršili dohranjivanje prethodno, pre rasporedjivanje ramova. Za neke izuzetke, ako se smatra da će biti problema sa hranom, moglo bi se preporučiti da se sumnjiva košnica otvori pri toplijim danima i da se med primakne uz samo klube a da se iz sredine klubeta izvade prazni ramovi, ili ramovi sa nedovoljno meda a pogotovo ako su uz to i loši. Ram sa medom se može iuzeti iz neke košnice gde ga ima više.

Ako se vidi prevelika aktivnost pčela kod neke košnice, dok kod ostalih pčele miruju, to može biti znak da se nešto posebno dešava, ali ne treba to na primer mešati sa normalnim, povremenim izletanjem pčela na pročisne letove (posle niza hladnih dana kada nisu izletale). Dešava se da tiha grabež tokom jeseni ostavi neka društva sasvim bez hrane, pa bi bilo dobro ako bi takve situacije mogle da se uoče i da se interveniše. Pomoć takvom društvu se svodi na sužavanje klubeta, dodavanje ramova sa medom iz nekih drugih košnica i intezivno prihranjivanje tokom 2-3 topla dana, bilo na pčelinjaku, bilo unošenjem cele košnice u neku prostoriju (leto se naravno privremeno zatvara a ventilacija obezbedjuje). Takvi slučajevi su retki ali se nekada dešavaju.

Pčelari koji imaju žičane podnjače nemaju istu praksu otvaranja i zatvaranja podnjača tokom zime, ali generalno, za pčele nije problem ako je žičana podnjača zimi otvorena. Nepoželjno je da pri tome postoji neko otvoreno gornje leto, da cirkulacija vazduha bude prevelika.

Uputstvo o tretmanu oksalnom kiselinom se može pogledati na stranici: uputstvo za tretman oksalnom kiselinom. Sada je vreme da se tretman izvrši, ako se smatra da je potrebno. Dobro je da klube ne bude previše rašireno, da bi se bolje prenosila kiselina sa pčele na pčelu, što znači da treba raditi pri temperaturi koja nije ni isuviše niska ni visoka da bi pčele masovno izletale.

Ostali radovi

Lepe dane treba iskoristiti za uređenje pčelinjaka, kontrolu postolja, kao i krovova, da ne bi prokišnjavali tokom zime. Dobro je sada odseći grane drveća koje eventualno smetaju pčelama pri izletanju ili radu sa košnicama, ili koje su suve i mogle bi pasti na košnice pod naslagama snega.

Sada je pogodno za sadnju medonosnog drveća i žbunja na pčelinjaku i njegovoj okolini. Savetuje se svakom pčelaru da svake godine posadi bar nekoliko sadnica, a poželjno je naravno mnogo više, više desetina pa i stotina.

Pčelari sa velikim brojem košnica će već početi poslove izrade ramova, košnica i delova košnica za narednu sezonu.

Vreme je i za veće angažovanje oko prodaje meda i drugih pčelinjih proizvoda, bilo na veliko ili na malo.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice Novembar2010.