Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR 2012

 

Stanje na pčelinjaku  

Velika suša tokom celog leta obeležila je kraj ove sezone. U nekim planinskim krajevima je bilo paše medljike ali to nije bila šire rasprostranjena paša ove godine, verovatno zbog isuviše visokih temperatura, i dnevnih i noćnih.

Pri pregledu društava nije se moglo zapaziti mnogo varoe, čak, bilo je teško primetiti je, na šta su sigurno uticale visoke temperature i suv vazduh. Ipak, moglo se pronaći poneko društvo na nekom pčelinjaku, da ima više varoe, što u svakom slučaju treba shvatiti upozoravajuće, jer se varoa može brzo širiti i njeno dejstvo je složeno jer se kombinuje i sa mnogim drugim faktorima.

Što se tiče količine hrane u košnicama, tamo gde nije bilo dobre letnje paše (suncokret ili neka druga) zalihe su prilično slabe ili ih praktično nije ni bilo, pa je bilo neophodno masovno prihranjivanje. Po snazi, pčelinja društva su možda slična kao što su bila prošle sezone u ovo vreme, ili nešto slabija, ali je primetna veća razlika u snazi društava na istom pčelinjaku.

Radovi na pčelinjaku

Pčelari koji nisu još obavili jesenji pregled društava pred zazimljavanje potrebno je da to sada obave. Oni koji su to uradili, sada neće imati mnogo posla, osim da možda dopune zalihe hrane intezivnijim prihranjivanjem i da izvrše tretman protiv varoe. Nije loše ni nekoliko puta posle intezivnog prihranjivanja dati manje količine hrane - sirupa, ali se ne savetuje da se to proteže suviše dugo, zbog specifičnosti sezone.

Vrlo je moguće da će pčelinja društva i ove sezone ranije prestati sa negovanjem legla, već možda krajem septembra, zbog velike suše, nedostatka polena i nektara u prirodi, i prosto zato što tako instinktom osećaju. Intezivnim ili samo i podsticajnim prihranjivanjem koje bi se duže nastavilo tokom ovog meseca možda bi se samo nepotrebno produžavalo negovanje legla u košnicama i time iscrpljivale pčele. Treba imati u vidu da se pčele više iscrpljuju negovanjem legla nego preradom šećernog sirupa. Ipak, treba naglasiti, ako prihranjivanje ranije nije obavljeno i ako postoji bojazan da je u košnicama tokom avgusta bilo malo legla, sada se može u periodu jedne-dve nedelje intezivnije ili podsticajno prihranjivati a zatim prestati. Ako postoje takvi krajevi gde sada ima neke podsticajne paše, nektarske i polenske, pčele će već same to koristiti po svojim instinktima i pčelar i ne treba mnogo da se meša u to. Može se očekivati da će posle ovih ogromnih suša u septembru biti padavina, što bi uticalo na razvoj biljnog sveta, pa i cvetanje raznog medonosnog bilja i polenarica, koje će pčele sigurno posećivati.

Pregled i sama priprema društava za prezimljavanje sada će se obaviti slično kao što je opisano za avgust s tim da sada treba biti još strožiji prema praznijim ramovima, ramovima sa samo malo legla i lošijim saćem, prema nedovoljno izgradjenim i zaleženim satnim osnovama ako su se našle u području legla i nisu ranije uklonjene. Sada se i broj pčela u košnicama nešto smanjio pa treba biti strožiji i prema sužavanju klubeta koje će ići u zimu - ograničiti ga sa obe strane punim ramovima sa medom, a najbolje je suziti ga da pokriva manje ramova nego što staje u plodište košnice. Ostatak ramova se može staviti iza tih punih ramova sa medom, ili se mogu staviti pregradne daske ili prosto ostaviti prazan prostor. Kod LR košnica i uopšte, košnica koje će zimovati u više nastavaka, u donje nastavke se mogu stavljati prazniji i lošiji ramovi, u srednjim je glavnina klubeta pčela i legla a u nastavku na vrhu je obično poneki ram sa leglom i većim mednim vencima i ostatak su ramovi sa medom. Ako su nastavci košnica plići, na vrh obično ide pun nastavak-polunastavak sa medom, ili kako drugi pčelari rade, na dnu, na podnjači, krajem jula i početkom avgusta postavljaju ram sa puno meda koga će pčele prenositi gore i formirati velike medne vence.

U slučajevima da je negde u košnicama zaliha hrane na kritičnom nivou a ima mnogo legla, savetuje se u drugoj polovini meseca ako se pčele izlegu iz tih ramova, ukloniti ih iz sredine klubeta i staviti na kraj košnice, iza ramova sa medom koji ograničavaju klube. Čak se savetuje, kao što je uostalom pisano za avgust, da se i sada može neki ram sa mnogo legla a bez mednog venca, ako takvih ima, pogotovo ako su sa lošijim saćem, ali i nevezano od toga, da se takvi ramovi stave izvan prostora koje će zimsko klube zauzeti. Time će se prostor budućeg zimskog klubeta suziti i med će mu biti pristupačniji tokom zime.

Na vreme nabaviti češljeve protiv ulaza glodara u košnice ali ih još ne postavljati, jer osim što bi bilo isuviše rano, da se ne bi nepotrebno ometao rad pčela. Mogu se eventualno nosači češljeva pričvrstiti za letvice leta a sami češljevi se postavljaju u oktobru, pred veća zahlađenja.

Na pčelinjaku je potrebno i dalje imati lovilice za osice i stršljene u koje ćemo staviti prokiseo voćni sok, prokislo zaslađeno pivo, komadiće pilećeg ili ribljeg mesa koje je delom ukvareno... I dalje su potrebne pojilice sa vodom.

Ostali radovi

U ovom periodu se održavaju mnogobrojne pčelarske izložbe, pa je korisno učestvovati na njima ili ih posećivati, radi nabavki pribora, opreme, lekova i literature, poznanstava sa pčelarima i proizvođačima opreme i ugovaranja poslova, prisustvovanja predavanjima, promocijama i dr.

Urediti prostorije gde se čuva med, ako to nije ranije urađeno, kao i pčelarske radionice i skladišta. Urediti pčelinjake, ako je potrebno popraviti postolja za košnice. Sav sakupljeni vosak tokom sezone treba pretopiti i zameniti za voštane osnove. To je uvek povoljnije uraditi sada, nego neposredno pred upotrebu osnova, jer je poželjno da voštane table odstoje nekoliko meseci pre upotrebe.

Pčelari koji nisu sakupili propolis sa ramova, košnica i dr. potrebno je da to sada urade kako ga ne bi ostavili na ramovima tokom zime, jer bi u znatnoj meri izvetreo i moguće dejstvo oslabilo.

Ako medišni nastavci posle čišćenja izvrcanih medišta nisu skinuta sa košnica, to treba što pre učiniti, Ukoliko u nekima ima nešto zaostalog meda, nastavci se mogu staviti preko plodišta na kome se postavlja plastična folija sa otvorom, kroz koji će pčele odozdo prolaziti i prenositi med dole. Najbolje je, za brže prenošenje tog eventualnog meda, prethodno ga otklopiti.

Početkom meseca je i dalje povoljan period za setvu perka. Taj posao je u avgustu bilo vrlo teško uraditi ali nadajmo se da će u septembru biti više padavina i da će zemljište moći da se obrađuje.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u septembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice septembar 2011.