Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2019

Stanje na pčelinjaku

U nekim krajevima se pojavio unos medljike, to je baš lokalnog karaktera i najčešće vezano za neko usko područje. Najčešće je u pitanju medljika sa hrasta ali izgleda da se javlja i neka druga, jer se to primećivalo i u nekim nizijskim krajevima, kraj reka.

Pčelari su na suncokretovoj paši uglavnom dobro prošli, imali manje ili veće prinose, zavisno od lokacije i snage društava, ali svakako da su pčele obezbedile vrlo dobre rezerve meda za zimu.

Što se tiče medenja lipe, zbog tretiranja protiv komaraca na Fruškoj Gori neki pčelari koji su tamo selili pčele imali su prilično slabljenje pčelinjih društava usled trovanja.

Zbog ranijih kiša u maju i junu, sada ima dosta zeljastih biljaka koje cvetaju, korova i dr. što je povoljno za pčele.

Karakteristično za ovu sezonu je česta pojava lažnih matica, dosta matica koje ne nose pravilno i drugi problemi sa maticama, kao i njihovim dodavanjem. Takođe povećan je broj društava bez matice u sred sezone. Verovatno ključni razlog za to je masovno rojenje na pčelinjacima i vrlo nepovoljni uslovi za sparivanje matica zbog čestih kiša i lošeg vremena. Dešavali su se slučajevi koji su inače dosta retki, da na primer mlada matica posle pronošenja kada se doda u drugu košnicu prestaje da nosi, što verovatno znači lošu oplodnju ili neki poremećaj u razvoju matice.

Većina pčelara, pogotovo u centralnim delovima Srbije, nije praktično imala da izvrca med, za prosečan realan prinos na bagremovoj paši može možda da se smatra jedva 1-2kg po košnici. Na većim visinama prinos je bio nešto bolji ali većina tog meda je najčešće bila deponovana u plodišne ramove. To se posebno ispoljilo kod DB košnica, ali i kod LR nije bilo mnogo povoljnije samo je raspored tog meda i mogućnost da se izvrca bila nešto pogodnija jer su ramovi manji.

Ove sezone je inače nešto više izražena pojava krečnog legla na pčelinjacima, čemu je verovatno jedan od glavnih izroka veoma vlažno, prohladno i promenljivo vreme tokom proleća. Razlog može da bude i nepažljiv rad pčelara pri manipulaciji ramovima, kao i genetika matica.

Radovi na pčelinjaku

Zbog velikog rojenja ove godine, potrebno je proveriti stanje u košnicama, da li je bilo rojenja i ako je bilo šta se dogodilo sa maticama, da li su počele da nose mlade matice, da li je njihovo leglo dobro. To inače ne bi bilo tako aktuelno pitanje, ali zbog takve situacije to je svakako aktuelno. Zbog loših uslova oplodnje dešavalo se i da kupljene matice ne nose dobro i da su pčelari morali da ih menjaju.

Ako se dogodilo da je na pčelinjaku loše stanje po pitanju zaliha hrane, što ne bi bilo iznenađujuće za ovu sezonu, pčelarima se savetuje da pristupe obilnijem prihranjivanju kako bi nadoknadili rezerve. Pre toga, najbolje je pregledati plodišne ramove i eventualno ukloniti one sa lošim saćem. Ako na njima ima legla najbolje ih je staviti sasvim na stranu košnice, iza ramova namenjenih za med. Sada kada su društva u nekom maksimumu snage ili nešto slabije od toga, ne treba se ustručavati od stavljanja ramova sa leglom na kraj jer će pčele moći da ih pokriju. Kod slabih društava i lošeg vremena može se javiti krečno leglo ako ramovi sa leglom nisu dobro grejani i leglo ako nije dobro hranjeno.

Rojeve koji su se prirodno izrojili ili koje je pčelar formirao treba pažljivo negovati da se sezona najbolje iskoristi za njihov razvoj i pripremu za prezimljavanje. Pod negom se svakako ne podrazumeva samo prihranjivanje, već pažljiv rad pri izboru ramova na kojima su pčele, kao i pri dodavanju i uopšte radu sa ramovima.

Ako se društvo smanjuje gledano po broju pčela, i pogotovo ako je potrebno da se jače prihranjuje, savetuje se da se što pre skinu medišni nastavci ako su stajali na košnicama. Eventualno, ako u njima ima pomalo meda, mogu da se stave iznad plastične folije koja se postavlja na plodište, malo odmaknuta pozadi kako bi pčele mogle da prelaze gore i prenose med.

Ako u blizini pčelinjaka nema nekih prirodnih izvoda čiste vode, treba stalno održavati vodu u pojilicama.

Ostali radovi

S obzirom na izrazito nepovoljnu sezonu, pčelari će u većini slučajeva morati da nabavljaju veće količine šećera za prihranjivanje. Ipak, to nije svuda slučaj, jer zbog pojave medljike ili neke druge paše, u takvim slučajevima neće biti potrebno toliko obilno prihranjivanje.

Pošto mnogi pčelari nisu imali skoro ništa da izvrcaju ove godine i možda nisu ni stavljali na košnice svo medišno saće koje su imali, dobro je da se sada izvrši pregled medišnih nastavaka i saća, kako bi se predupredila pojava voštanog moljca. Sve oštećene ramove treba odvojiti i skinuti saće i pretopiti ga.