Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

APRIL 2019

Stanje na pčelinjaku

Početak meseca je bio sa temperaturama u granicama uobičajenog pa i nešto toplijeg, pa je zatim nastupio period hladnijeg vremena i u poslednjoj dekadi meseca neuobičajeno toplo vreme. Na samom kraju meseca došlo je do naglog većeg zahlađenja. Što se tiče padavina, to je veoma variralo od jednog regiona do drugog, pa se na primer oko Sremske Mitroice ovaj april smatra ekstremno kišnim, u Loznici vrlo kišnim a u Nišu, Leskovcu, Kragujevcu i još nekim mestima se smatra za sušni mesec.

Što se tiče cvetanja voća, kao važne podsticajne paše u našim krajevima, vremenske prilike su bile pogodne samo za prvi deo cvetanja dženerike. Već posle toga, pčele u najvećem broju slučajeva nisu mogle da lepo iskoriste voćnu pašu. Zbog pomenutog talasa veoma toplog vremena početak cvetanja bagrema je ubrzan i bagrem je u nizijskim krajevima cvetao krajem aprila. Još jedno u nizu ekstremno ranih cvetanja, na žalost praćeno neuobičajeno lošim vremenom. Može lako da se prihvati da nepovoljne vremenske prilike budu tokom cvetanja voća ili bagrema, ali da se isto to nastavi tokom celog cvetanja bagrema, to je prosto izvan svakih očekivanja.

Takve vremenske neprilike su se negativno odrazile na razvoj pčelinjih društava a pčelari u dosta slučajeva nisu mogli da primenjuju mere koje inače primenjuju (dodavanje ramova, izgradnja satnih osnova...). Oni sa manje iskustva su bili na još većem ispitu i verovatno pravili dosta grešaka, ali u tako nepovoljnim uslovima i iskusni pčelari mogu lako da urade nešto pogrešno. S obzirom da su se društva tokom marta lepo razvijala i da je u vreme voćne paše i na samom početku cvetanja bagrema bilo dosta kiše i hladnog vremena, kada pčele nisu mogle da izleću, može se očekivati veća pojava rojevnog nagona na pčelinjacima.

Radovi na pčelinjaku

Već je pomenuto da su nepovoljne vremenske prilike, u vreme kada pčelari ubrzano rade na razvoju društava i pripremi za iskorišćavanje bagremove paše, dovodile i iskusne pčelare u nedoumicu oko toga šta treba da urade. Oni koji su zagovornici toga da je samo važno prihranjivati, mogli su vrlo lako da stvore uslove za masovno rojenje na svojim pčelinjacima. Oni koji su pokušavali da po svaku cenu dodaju ramove za proširenje mogli su preteranim proširivanjem da otežaju razvoj društava. Dakle, trebalo bi pratiti stanje svake košnice i kako se društvo razvija, pa prema tome i postupati. Svakako da je u ovo doba pčelinjim društvima potrebno proširenje legla, a ono se može obaviti direktno - dodavanjem ramova sa izgrađenim saćem ili satnim osnovama, ili indirektno - otklapanjem meda na ramovima sa leglom i ramovima pored legla. Indirektno proširenje je i kada se ram sa leglom preokrene za 180 stepeni i postavi na isto mesto gde je bio. To se može raditi nekada samo sa jednim ramom, obično ako je u sredini gnezda, ili sa svakim drugim ramom, zavisno od snage društva, vremenskih prilika i od ključne stvari - koliko legla ima na ramu koji se preokreće. Preokretanje se radi samo ako na ramu ima više od polovine rama legla, najbolje više od 2/3. Ako nema unosa nektara, pri dodavanju ramova a posebno satnih osnova trebalo bi prihranjivati, prva 2-3 dana je obično dovoljno.

Ako se primeti da pčele pune nektarom ili šećernim sirupom (od hranjenja) dodate ramove to može da znači da je u košnici nagon za rojenjem prevladao nad nagona za razvoj. Na te košnice treba obratiti veću pažnju u smislu kontrole da li imaju rojevne matičnjake. I povećano odgajivanje trutovskog legla može da znači sklonost ka rojenju, ali naravno može da bude i znak da je matica stara. Još jedan mogući znak naginjanja rojenju može da bude gradnja trutovskog saća i krupnih i nepravilnih medišnih ćelija na novododatim satnim osnovama.

U slučaju da se u košnici pojave rojevni matičnjaci pčelar mora brzo da reaguje jer će roj verovatno da izleti odmah čim pčele zatvore prve matičnjake. Jedan od mogućih postupaka u takvom slučaju je da se pronađe stara matica (sa kojom bi inače izleteo roj) i sa nekoliko ramova sa leglom, medom i pčelama prebaci u neku novu košnicu - dakle da se sa njom formira veštački roj - odvojak. Ako ima više zatvorenih matičnjaka, sa njima se, umesto sa maticom, mogu formirati rojevi ili više rojeva, ili pak oplodnjaci koji će da posluže da se dobije nova oplođena matica.

Bez obzira što je cvetanje bagrema počelo sa hladnim i kišnim vremenom, na košnice treba postaviti medišne nastavke a veliki broj pčelara je to i uradio. Eventualno, na medišni nastavak se može postaviti plastična folija, kako bi se možda malo poboljšala mikroklima i privukle pčele gore. Zavisno od tipa košnice i snage društava, na neke je bilo potrebno staviti medišta još u vreme cvetanja voća.

Na pčelinjacima treba održavati pojilice sa čistom vodom.

Ostali radovi

Zbog povećane mogućnosti za rojenje pčelinjih društava, sada treba pripremiti rezervne košnice za prihvat rojeva, kao i ramove i satne osnove. Ako pčelar ima pčelinjak udaljen od kuće, dobro je da se poveže sa nekim ko živi blizu njegovog pčelinjaka i ko bi mogao da mu javlja ako izleti neki roj.

Dobro je pripremiti i nukleuse ili i oplodnjake, kako bi moglo da se iskoriste dobri matičnjaci, ako ih bude.