Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2003

     

Stanje na pčelinjaku  

Novembar je mesec kada pčelari nemaju mnogo posla na svojim pčelinjacima. Podrazumeva se da su svi potrebni radovi do sada obavljeni, ali čak i da nisu, sada je teško da se ispravljaju greške od ranije. Ipak, u nekim krajnjim slučajevima, i sada su moguće neke intervencije ali to pre svega važi za relativno toplo vreme ili za primorske krajeve gde je godišnji ciklus pčelinjeg društva drugačiji.

Pčelinja društva su uglavnom bez legla, koje se ove godine zbog suše dosta rano smanjilo i nestalo, a duže se održalo tamo gde su pčelari više prihranjivali ili postojala neka paša. Od varoe je ponegde već bilo štete, neki pčelari su izgubili i po više pčelinjih društava zbog neefkasnih lekova ili neblagovremene i neodgovarajuće primene. Što se rezervi hrane tiče, negde su one iznad prosečnih, ali zato ima krajeva gde pčele ne bi mogle da opstanu da nisu bile dobro prihranjivane.

 

Zaštita od miševa: Češalj na letu

Saša Antonović, Zrenjanin

Radovi na pčelinjaku  

Pčelama je sada važan mir i pčelar im to može obezbediti ograđivanjem pčelinjaka, podizanjem postolja, postavljanjjem češljeva i graničnika za miševe i rovčice.

U košnicama sa žičanom podnjačom ostavlja se otvorena mreža i tokom zime. U košnicama sa klasičnom podnjačom dobro je ostaviti otvoreno gornje leto radi bolje rezmene vazduha i izbegavanja vlage u košnici. Utopljavanje košnica nije potrebno sada vršiti. Ono bi eventualno moglo pomoći da se izbegne kondezacija vodene pare kada kasnije krene leglo.

Sada se mogu pripremiti nova postolja za košnice i planirati eventualno preseljenje košnica na bliža rastojanja, ako je neophodno. Potrebno je iščekivati prognozu vremena koja bi govorila o dužem periodu zahlađenja, da iskoristimo što pčele neće izletati neko vreme.

Trebalo bi još sada razmisliti o načinu da se pomogne društvima sa malo hrane, ako se proceni da im to nece biti dovoljno do januara. Pri iole toplijem vremenu mogu se primaći ramovi sa medom uz samo klube ili staviti položeno plodišni ram sa medom preko satonoša (ako je fizički moguće, a ako nije naći neko rešenje za to). Krajem novembra ako je neophodno mogu se staviti i pogače - medno šećerno testo.

Potrošnja meda u novembru je mala, obično 1kg i manje od toga pa smatramo da ipak nije opravdan strah da će pčele još sada stradati zbog nedovoljno hrane.

Ono što se preporučuje da se sada uradi, to je da se izvrši kontrolni ili potpuni tretman pčela protiv varoe i to tamo gde postoji poseba sumnja na veliku zaraženost, kao i radi što efikasnijeg eliminisanja varoe. Tretman se može izvršiti oksalnom kiselinom, zatim sistemicima (apitol, apihem...) ili eventualno nekim dimnim preparatom (amitraz). Pčelari koji su ranije ivršili dovoljno tretmana protiv varoe sada ih mogu izostaviti.

Ostali radovi  

Pretopiti saće u vosak. Sa medišnih ramova u magacinima skinuti propolis.

Sa onim što smo govorili za novembar prethodne godine možete se upoznati preko linka novembar2002

Povratak na početak