Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 200

Stanje na pčelinjaku  

Pčelinja društva su već ušla u period mirovanja, u kontinentalnim krajevima u košnicama u najvećem broju slučajeva nema legla i pčele su u klubetu veći deo dana, osim kada znatnije otopli. Zbog kišnog leta i jeseni, biljke su nešto produžile cvetanje krajem leta i s početka jeseni pa su u oktobru pčele donosile nešto nektara za svoje potrebe i tako možda malo smanjile potrošnju ranije deponovanog meda. Činjenica je da su pčelinja društva u dobrom stanju, nisu tako brojna ali su uglavnom spremna za zimu. To naravno zavisi i od mnogih specifičnih uslova na terenu, a pčelari koji su na vreme ostavili rezerve meda ili vršili prihranjivanje sada mogu da budu mirni. Zaraženost varoom je manja nego prošle godine, to govore brojni izveštaji sa terena, mada ima naravno i opominjućih vesti, o velikom opadanju varoa pri kontrolnim tretiranjima.

Radovi na pčelinjaku  

Više nema potreba za otvaranjem košnica, niti se to preporučuje bez posebnog razloga. Važan posao predstavlja zaštita košnica od mogućeg ulaska miševa i rovčica. Radi toga potrebno je postaviti češljeve ili napraviti neke druge ograničivače (limove koji sužavaju visinu otvora na 5-6mm, žičanu mrežu kroz čije otvore bi pčele mogle da prolaze i sl.). Jedna od mera zaštite od miševa je i postavljanje mamaca sa otrovom blizu košnica, takođe i eliminisanje mogućih skrovišta za štetočine.

Gornja leta na košnicama ne treba zatvarati, mogu se tokom cele zime ostaviti otvorena, što će biti jako korisno pčelama zbog svežeg vazduha i prilikom zimskih pročisnih letova. Pčelari koji imaju žičane podnjače (koje su na pčelinjacima sada neuporedivo više prisutne nego ranije) praktikuju dvojaka rešenja - da ih ostavljaju otvorenim, kao i suprotno - da ih zatvaraju tokom zime. Otvorene podnjače će nešto povećati potrošnju hrane preko zime ali neće štetiti srednjim i snažnim društvima, dok se kod slabijih društava mogu zatvoriti. Pčelari koji ih drže otvorenim tokom zime, zatvaraju ih u rano proleće, kada započne leglo, ali treba reći da je sve više i onih koji uopšte ne zatvaraju podnjače (osim pri tretiranju protiv varoe) - drže ih otvorene cele sezone.

Potrebno je reći da postoji i suprotno mišljenje o žičanim podnjačama, koje ne samo da je protiv otvorenih podnjača nego čak potencira i sužavanje donjih leta (pa i zatvaranje) tokom zime, s tim da gornja leta budu otvorena. Svaki pčelar bi za sebe morao da odluči šta će od toga da primeni, a jedan od saveta je da možda isproba i više različitih postupaka. Veće utopljavanje košnica sada svakako nije preporučljivo i nema razloga, dok će na proleće to moći da se preporuči.

Sada je dobar trenutak da se izvrši tretiranje pčela protiv varoe, ukoliko to nije ranije urađeno, ili ako ranije tretiranje nije bilo dovoljno efikasno. Najbolje je primeniti oksalnu kiselinu, kao ekološki i efikasan lek, o čemu dajemo posebno kratko uputstvo.

Novembar predstavlja jedan od najmirnijih meseci na pčelinjaku, kako za pčele tako i za pčelara. Čak i ako u košnicama nema dovoljno hrane, smatramo da nije trenutak za dodavanje pogača (osim u zaista alarmantnim situacijama) i treba sačekati decembar ili eventualno početak januara.

Ostali radovi  

Pčelari sa većim brojem košnica već sada mogu početi pripreme za narednu sezonu, kao što je izrada i kovanje ramova, izrada košnica i dr. I svima ostalima se može preporučiti da blagovremeno pripreme sve što će im biti potrebno naredne sezone.

Vreme je da se analizira prethodna sezona, izvedu zaključci i razmisli o tome kako bi se mogao unaprediti rad na pčelinjaku.

Sadnja medonosnog drveća je važan zadatak svakog pčelara, na njegovu korist, korist njegovog potomstva i zajednice uopšte. Sada je odličan trenutak za to, bolje nego da se odlaže sa proleće.

Oni pčelari koji o pčelarstvu razmišljaju kao profesiji trebalo bi da se informišu o mogućnostima koje im se nude registacijom poljoprivrednih domaćinstava ili nekim vidovima kooperacije (u proizvodnji matica, meda isl.).

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice novembar2004.