Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2010

 

Stanje na pčelinjaku  

Temperature vazduha su tokom novembra bile neuobičajeno visoke za to doba godine. Srećom, u košnicama nije, bar ne u većoj meri pokretano novo leglo, ali su neki pčelari (vrlo retki) javljali da još uvek imaju kontinuitet legla u košnicama. Na žalost, bilo je već i vesti o stradanjima pčelinjih društava u više krajeva bivše Jugoslavije, reč je o napuštanju košnica - iščezavanju pčela iz košnica. Uzrok takvog stradanja još uvek nije pouzdano utvrdjen nigde u svetu ali se predpostavlja da predstavlja kompleksno dejstvo više faktora: varoa, virusi, pesticidi, nozemoza... Takodje, na nekim pčelinjacima je primećeno značajno slabljenje društava. Ipak, generalno, čini se da su pčelinja društva u dosadašnjem toku zimovanja u dobrom stanju, i što se tiče brojnosti i rezevi hrane, i da možemo mirno čekari ostatak perioda zimovanja.

Toplo vreme u novembru uzrokovalo je ponegde cvetanje drena ili nekih drugih biljaka.

Radovi na pčelinjaku

Obići pčelinjake i proveriti da li je sve u redu, spolja gledano. Mnogo mrtvih pčela ispred neke košnice ili na poletaljci, izmrvljen vosak, ulazak osica u košnicu i slični znaci mogu ukazati da u košnici verovatno nešto nije u redu. U takvim slučajevima potrebno je otvoriti ih i pogledati, i intervenisati po potrebi. Ako se tokom toplih dana, kada pčele izleću, primeti neuobičajena aktivnost ispred neke košnice i kada u ostalim prestane izletanje, to je takodje znak da nešto nije u redu, najverovatnije da je društvo stradalo i da tudje pčele doleću radi grabeži. Povesti računa da li možda nisu u košnice ulazili miševi ili rovčice.

Košnice koje su eventualno stradale treba zatvoriti, isprazniti, ramove odneti u prostoriju i pretopiti. Ako su u nekim košnicama pčelinja društva primetno oslabila, treba suziti gnezdo -primaći ramove sa medom odmah uz klube a izmaći prazne na stranu.

Krajem meseca će se u košnicama verovatno pojaviti novo leglo, koje će pčele negovati. Treba znati da je to normalno za kraj decembra, a naravno, svaka godina ima svoje specifičnosti. Ako se nastavi ovako neuobičajeno toplo vreme za ovo doba, može se kasnije možda očekivati i veći razvoj legla, ali i to ne bi trebalo da bude zabrinjavajuće - samo ne bi trebalo nastojati da se to podstiče nekim merama pčelara, jer je isuviše rano.

Pčelari koji se opravdano boje za rezerve hrane u košnicama mogu sad da dodaju hranu u vidu medno-šećernih pogača, a naravno, bilo bi idealno da to budu ramovi sa medom koji bi se stavili odmah do klubeta. Nekada, takvi ramovi se već nalaze u košnici ali su skraja, van dohvata pčela, pa ih treba približiti. Oni pčelari koji samo "predpostavljaju" da u košnicama nema hrane i žele tek onako da stave pogače, trebalo bi najpre da otvore i pogledaju nekoliko košnica.

Najbolje bi bilo da pčelar ne mora ničim da interveniše i da pusti pčele da što mirnije provedu ovaj period.

Ostali radovi

Sada već treba intezivirati poslove u radionici, posebno na većim pčelinjacima. Isto tako, vreme je da se obave nabavke za narednu sezonu, ako to nije ranije učinjeno, ili bar da se planiraju i ugovore.

Kao što je savetovano za oktobar i novembar, sada je takodje veoma povoljan period za sadnju medonosnog bilja, drveća i žbunja, a takodje i za pripremu zemljišta za setvu nekog bilja u proleće.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u decembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice http://www.pcela.rs/dec09.htm