Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL  200

 

Stanje na pčelinjaku  

U velikom delu Srbije i šire, na području bivše Jugoslavije, pčelari su uglavnom zadovoljni pašom koja je bila makar prosečna. Veliki broj pčelara je i prezadovoljan a ima dosta onih koji su nespremni dočekali pašu - sa nedovoljno medišnih nastavaka i ramova. U planinskim krajevima se u većoj meri osetio negativni uticaj niskih temperatura u junu pa se tamošnji pčelari verovatno za sada ne mogu mnogo pohvaliti. Ipak, u drugoj polovini juna je u brdovitim krajevima počela paša medljike sa hrasta, koju su potstakle vrlo visoke temperature, a moguće je da se pojave i neke druge paše, pa bi tako i planinski krajevi mogli da imaju bar neku dobru pašu ove sezone.

Pčelinja društva su snažna i sa dosta hrane. Dok se za vreme ranijih kiša i hladnoća u košnici teško mogle videti ćelije sa prerađenim polenom, sada je situacija sasvim drugačija i ima dosta polena.  I društva koja su sa proleća tavorila i možda bolovala od nozemoze, sada su se oporavila, mada neka od njih još uvek nemaju pčela u izobilju. Dosta pčelinjih društava se izrojilo i mogu se videti tragovi matičnjaka - u košnicama su sada mlade matice. Izgradnja saća je ove sezone veoma dobro tekla, kako u plodištu tako i u medišnom delu košnice.

Pored prinosa od bagrema koji su u nekim delovima Srbije bili rekordni, pčele su nastavile sa dobrim unosima i u junu a nadajmo se da će tako biti i tokom jula. Generalno, ovogodišnji med bi trebalo da  bude veoma dobrog kvaliteta.

 

Med sa voštanim poklopčićima teče iz centrifuge

Zorica Vuković, Kragujevac

Radovi na pčelinjaku  

Pčelare čeka paša na suncokretu, koja počinje na samom početku meseca, pa oni koji su u mogućnosti ne bi trebalo da se kaje ako presele svoje pčele na polja sa suncokretom. Potrebno je to učiniti što pre jer suncokret najbolje medi na početku paše. Ako se posle kiša obnovi paša medljike, ima velikog razloga i za selidbu u krajeve gde mede šume. Po svim izgledima ova godina bi mogla da bude zapažena po mnogim dobrim pašama, pa pčelari mogu seliti pčele i u krajeve sa drugim medonosnim biljem.

Vrcanje meda je jedan od najvažnijih poslova ovog meseca. Treba vrcati samo zreo, zaklopljen med a ramove sa svežim i medom koji u većem procentu nije zaklopljen treba ostavljati u košnicama na zrenje ili davati pčelama da ga prenesu u plodišni deo košnice. Ono što buni mnoge pčelare i nekada ne  znaju kako da postupe je što na jednoj strani postoji opasnost od rane najezde varoe a na drugoj - možda neka dobra paša tek počinje. Najbolje je uraditi testove na nekoliko društava koja nemaju medišne nastavke - iskontrolisati zaraženost pa ako je alarmantno onda hitno reagovati. U drugom slučaju, može se sačekati kraj meseca i početak sređivanja košnica za prezimljavanje.

Tamo gde više nema jačih paša, najbolje je već sredinom ili krajem meseca početi sa pripremama za prezimljavanje. Preporučuje se da se ramovi sa voštanim osnovama dodaju još samo ovog meseca - kasnije će ih matica sve teže zalegati, osim ako nema neme bolje paše. U DB i sličnim košnicama, najbolje je ostaviti po dva rama sa medom i polenom sa svake strane (zadnji sa medom, drugi sa medom i polenom) a ostali ramovi da budu sa leglom. Dobro je eliminisati prazne i poluprazne ramove koji nemaju funkciju u košnici. Kod DB košnica, oni se mogu postaviti iza pregradnih dasaka, a kod LR u poseban nastavak koji može da stoji na podnjači - ispod ostalih nastavaka. Jedna od mera pripreme društava je i zamena starih i loših matica. Takođe - eliminisanje lošeg i starog saća. Godina je specifična po malom broju društava koja su bolovala od krečnog legla, pa ako se to negde primeti, uz ostale mere koje se obično preporučuju obavezno izvršiti zamenu matice. Obratiti pažnju na zdravstvenu ispravnost legla - eventualne sumnje na američku kugu obavezno prijaviti veterinarskom inspektoru.

Ukoliko će pčelinja društva zimovati u dva LR nastavka a posebno u slučaju da se rojevima i društvima sa plodištem u jednom nastavku  postavljaju prazna medišta ili nastavci ispod, veoma je preporučljivo otvarati gornja leta u vidu okruglih otvora 6-10cm od vrha nastavka. To je potrebno uraditi blagovremeno kako bi pčele izvršile odgovarajuće razmeštaje po košnici.

Novoformirane rojeve treba pažljivo negovati - prihranjivati ako nema paše, postepeno proširivati leglo... Ako se želi proširivanje pčelinjaka, još nije kasno da se formiraju novi rojevi, posebno ako se imaju obezbeđene nove mlade matice.

Sakupljanje propolisa je  veoma efikasno u ovom mesecu - postaviti mrežice, pogodne skupljače ili praviti zazore gde bi pčele ostavljale propolis, takođe i strugati ga sa medišnih ramova i nastavaka. Tamo gde ima puno polena, može se sakupljati u meri da ne šteti razvoju pčela i njihovoj pripremi za zimu. Takođe - može se proizvoditi matični mleč.

Na pčelinjacima obezbediti pojilice sa svežom vodom.

Ostali radovi  

Nabavka ambalaže, obezbeđenje pogodnog prostora za čuvanje meda, izrada etiketa za med, pribavljanje potvrda o ispravnosti meda za ljudsku upotrebu - sve su to poslovi koji čekaju pčelare. Takođe, od nedavno je sve aktuelniji zahtev inspekcije da pčelari koji na pijacama prodaju med, osim potvrda o ispravnosti meda treba da imaju i registrovanu prostoriju za vrcanje, pakovanje i čuvanje meda. Informacije o tome se mogu dobiti kod veterinarskih ili sanitarnih inspektora u opštinama.

U julu je pogodno davati uzorke pčelinjeg legla na kontrolu, što je u stvari obavezna mera za sve pčelinjake, ali koja u  praksi još ne funkcnioniše onako kako je zamišljena.

Selidbu pčela treba što bolje organizovati - transport košnica po vrućinama može biti veoma rizičan.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u julu prošle godine, možete se upoznati preko stranice Jul2005.