Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MAJ  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Pčelinja društva su uglavnom stigla da se razviju, mada se i dalje dosta razlikuju po stanju u kome se nalaze a na to je dodatno veoma uticala prolećna paša - tamo gde je ona bila obilna pčele su u izvanrednom stanju, na 3 ili čak i 4 LR nastavka krajem aprila. Društva koja su teško prezimela zimu i koja su bila zaražena nozemozom su i dalje slaba ili se tek polako oporavljaju. Još pristižu informacije o zimskim gubicima, ona su i u nekim evrospkim zemljama bila velika, oko 50% a u Srbiji generalno verovatno nešto manja ali zato je bilo pčelinjaka i sa tako velikim pa i većim gubicima.

Cvetanje bagrema se očekuje na samom početku meseca, prvo već oko 3-5 maja, a nešto kasnije  na istom teremu kod stabala koja inače kasnije kreću (zasenjenost, stabla sa nekom genetskom različitošću...) i u krajevima sa većom nadmorskom visinom. Kako temperature nisu bile mnogo visoke, a vreme je bilo dosta promenljivo, čini se da će cvetanje bagrema ove godine da se produži a i sam početak neće biti oštro određen.

Dosta kišnih dana u aprilu prouzrokovalo je veće trošenje hrane, pa tamo gde nije bilo bolje paše ili prihrane, situacija sa zalihama hrane verovatno nije bas sjajna. Nasuprot tome, ima izveštaja da je medenje uljane repice bilo veoma dobro i da će biti meda za vrcanje, ponegde i u većim količinama (dvadesetak kilograma po košnici), to se posebno odnosi na Slavoniju.

Bilo je već pojave prvih rojevih matičnjaka ali izgleda da ova godina neće biti, bar za sada, karakteristična kao posebno rojevna. Sam tok paše kao i vremenske prilike, imaće svoj uticaj na to.

Radovi na pčelinjaku

Ovog meseca biće puno poslova na pčelinjaku jer cvetanje bagrema počinje ranije i drugi deo meseca se može iskoristiti za negu rojeva i druge važne poslove koji bi se inače obavljali u junu.

Postaviti medišne nastavke na sve košnice u kojima su društva dovoljno razvijena - pčele popunjavaju plodišne nastavke i plodište ispunjeno medom. Ako je pčelinjak udaljen mogu se odmah postaviti dva nastavka.

Kada se obilazi pčelinjak, donji nastavak koji će biti delom ispunjen medom može se podići na mesto gornjeg, a bivši gornji spustiti na plodište. Pčelari koji žele da proizvedu med u saću ili boksesima, ne treba da stavljaju suviše veliki broj medišnih nastavaka da bi se pčele bolje koncentrisale na punjenje boksesa i poklapanje meda.

Ako se pri letimičnim pregledima u nekim košnicama vide matičnjaci, mogu se iskoristiti za formiranje rojeva, oplodnjaka, tako da se ram na kome se nalaze odvoji u neku drugu košnicu, sa  pčelama koje su na njemu, zajedno sa ramom sa medom i još se natresu pčele sa jednog rama. Ramovi na kojima su matičnjacu se ne smeju tresti. Kasnije kada se matica oplodi i utvrdi da je sve u redu može se dodati još neki ram sa leglom i medom.

Ako se novi rojevi formiraju kupovinom, bilo da je reč o paketnim (samo pčele i matica, bez ramova) ili na ramovima, potrebno im je pružiti odgovarajuću negu.

Satne osnove se mogu dodavati u medišne nastavke, ukoliko nema dovoljno izgrašenog medišnog saća, a što se tiče dodavanja u plodište, sada tokom paše ne preporučuje se velika stimulacija zaleganja jer će to povećati angažovanost pčela oko negovanja i delom smanjiti prinose meda. Čim se paša završi, preporučljivo je dodavati satne osnove u plodište, radi zamene saća, izgradnje ramova za kasnije formiranje rojeva, sprečavanje prirodnog rojenja i dr.

U drugoj polovini meseca može se početi sa odgajivanjem matica i formiranjem novih rojeva.

Pratiti razvoj društava i tok paše i potruditi se da se sve povoljne okolnosti dobro iskoriste i sa njima usklade planovi za ovu sezonu, jer su april, maj i jun udarni meseci kada se oko pčela može uraditi ono najvažnije, posle toga sve je teže, pogotovo ako nema dobre paše.

Ostali radovi  

Obići terene pogodne za selidbu na neku drugu pašu - kasniji bagrem, bagremac, livadu, lipu... Pri planiranju selidbe na suncokret (kraj juna, jul) raspitati se da li su u tretiranju suncokreta korišteni preparati Gaučo, Regent i sl. U slučaju da jesu, selidba se ne preporučuje zbog mogućih stradanja pčela.

Izvršiti pripreme za sakupljanje polena, proizvodnju mleča. Nabaviti ambalažu za med i druge proizvode, kao i etikete.

Zbog dosta kiša trava na pčelinjacima brzo raste pa se treba potruditi oko košenja i uređenja pčelinjaka.

Pripremiti košnice za nove rojeve i društva, kao i satne osnove, ramove i dr. Raspitati se za registaciju pčelinjaka, kao i registraciju prostorija za vrcanje meda.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u maju prošle godine, možete se upoznati preko stranice maj2007.