Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JANUAR 2023

Stanje na pčelinjaku

Kraj decembra je bio sa temperaturama znatno višim od prosečnih. Bilo je poogodno i da pčele još jednom obave pročisne letove, za slučaj potrebe. U košnicama verovatno počinje leglo, a na to ukazuje i izletanje pčela po vodu po hladnijem vremenu. Pre više decenija, bilo je uobičajeno da nov ciklus legla počinje oko Nove godine ili nešto pre, a stiče se utisak da od tada tokom dužeg perioda novo leglo započinje nešto kasnije, krajem januara ili u februaru - zavisno od godine do godine. Dakle, novo leglo u decembru ne predstavlja neko veliko iznenađenje, gledano za duži period. U principu, za pčelinje društvo je bolje da novo leglo ne započne suviše rano. Negovanje legla za pčele predstavlja ogromno opretećenje, a to je posebno naglašeno tokom zime. I ne govorimo o potrošnji hrane, što je sekundarnog karaktera. U slučaju blage zime i relativno toplog proleća, relativno rani početak legla može da ima više pozitivnih strana nego negativnih, ali ako drugi deo zime i proleće budu hladniji, to može da vodi dodatnom i prevelikom iscrpljenju pčela negovateljica i uopšte, svih pčela u pčelinjem društvu.

Potrošnja hrane do sada je vrlo mala i to ne treba da brine pčelare. Tokom decembra, mogle su se čuti informacije o još nekim jesenjim stradanjima na pčelinjacima, na žalost bilo je toga, srećom nije masovno- reč je o napuštanju košnica, košnice ostaju prazne, bez pčela, ramovi sa medom stoje osim ako ga nije pokupio grabež. Zabrinjava i pojava naglog velikog slabljenja pčelinjih društava koja je mogla da se primeti početkom ili sredinom jeseni. U nekim delovima Srbije to se dešavalo na znatnom broju pčelinjaka. Srećom, ima i krajeva i pčelinjaka gde su pčelinja društva prilično jaka, tako da je šarenilo dosta veliko.

Dopuna od 3. januara. Posle nekoliko pregleda košnica početkom januara, izgleda da jeipak većina košnica bez legla. Iako su dani neobično topli, noći i jutra su hladna i pčele su većinom u klubetu.

Radovi na pčelinjaku

Tokom meseca treba povremeno obilaziti pčelinjake, posebno kada otopli, u dane kada se proceni da mogu da vrše pročisne letove. Sve sumnjive košnice tada se mogu slobodno otvoritii proveriti šta se dešava. U slučaju da se primeti grabež, reč je najverovatnije o već stradalom društvu i košnicu treba zatvoriti. U slučaju da društvo nije potpuno stradalo ali da se procenjuje da će uskoro propasti, treba ga rasformirati i košnicu zatvoriti i pomeriti na neko drugo mesto na pčelinjaku.

Što se tiče hrane, više puta je ovde naglašavano da ne treba preventivno davati pogače ako je pčelinjak normalno pripremljen za zimu. Pogače svakako ne mogu da pomognu društvima koja su značajno oslabila, pčele će pre stradati od iscrpljenosti nego od gladi. Ako je počelo negovanje legla, pri naletu velikih zahlađenje značajnije oslabljenim društvima može da se desi da se skupe oko legla i da ne mogu da dohvate pogaču koja je na satonoši.

Ako baš postoji bojazan da pčele nemaju dovoljno hrane uz klube, prvo što treba uraditi - iskoristiti ramove sa medom koji eventualno stoje sa strane. U tu svrhu, pri toplijem vremenu košnica se otvori i med približi uz samo klube i na samo klube a prazni ramovi iz centra pomaknu na stranu. Tek u slučaju da u košnici nema ramova sa značajnijom količinom meda, pčelama se daju pogače.

Košnice se mogu dodatno utopliti - novinama, kartonom, stiroporom i sl. Obično se to utopljenje radi odozgo, gde je možda i najveći gubitak toplote, ako ima uslova, kod slabijih društava utopljenje može da se uradi i sa strane.

Ostali radovi

Vreme je za obavljanje intezivnijih priprema za narednu sezonu, uključujući nabavku ramova, pribora, oreme i nabavku šećera za prihranu pčelinjih društava na proleće.

Pčelari sa velikim brojem košnica možda još nisu istopili sav vosak, trebalo bi da to što pre urade i da ga zamene za voštane satne osnove.

Pčelari koji nameravaju da prodaju rojeve, trebalo bi da na vreme naruče odgovarajuće kutije a proizvođači matica - odgovarajuće kaveze. Takođe, treba se opremiti sa dovoljno oplodnjaka i svega drugog što je potrebno.