Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković    

 

JANUAR 2003

     

Stanje na pčelinjaku  

Od pčelara se može čuti da su pčelinja duštva prethodne godine ušla u zimu slabija nego ranije. Činjenica je da procentualno, ima dosta košnica sa nešto manjim brojem pčela, ali se taj zaključak ne bi smeo uopštavati bez posebnog ispitivanja. Nasuprot tome, pčelinja društva zazimljena sa velikim količinama meda i polena, snažna, sada su veoma jaka.

Potrošnja hrane prethodna dva meseca je bila nešto manja od 1kg mesečno.

Period neizletanja je za sada prihvatljiv i može se očekivati da početkom januara bude toplijih dana i prilike za izletanje, što će biti veoma povoljno.

Radovi na pčelinjaku  

Za vreme toplijih dana potrebno je otići na pčelinjak i posmatrati rad društava. Posebno prokontrolisati ona koja ne izleću, ili ona čija su leta uprljana izmetom u većoj meri, ili voskom. U prvom slučaju se može raditi o nozemozi, pa treba uzeti uzorak od tridesetak mrtvih pčela i odneti na analizu. U drugom, može se raditi o grabežu, odnosno da je društvo prethodno već propalo pa se grabež javlja kao posledica.

Zatvoriti sve košnice u kojima su društva stradala, ramovi se mogu odmah ukloniti i pretopiti ili kasnije. Ako neki krovovi propuštaju vodu, potrebno je popraviti ih. Za čišćenje podnjača je još rano, i to se savetuje ako je zaista neophodno. Pčelari koji nisu sigurni u zalihe hrane u košnici i njihovu dostupnost pčelama, trebalo bi da u toku ovog meseca dodaju "pogače", odnosno šećerno medno testo, ili kupljeno šećerno testo. Ne preporučujemo da se sada dodaju bilo kakvi dodaci, pogotovo ne radi podsticanja legla: kvasac, polen, mleko u parhu, sojino brašno. Umesto pogače, može se preko ramova dodati i ram pun meda, položen horizontalno, ako to konstrukcija zbega omogućava. Na pčelinjacima na kojima se ranije javljala nozemoza u većoj meri ili gde se ispitivanjem pčela otkriju novi slučajevi, mogu se dodati pogače sa fumagilinon. Zbog neželjenih uticaja antibiotika na čovekovo zdravlje, pošto nemarom pčelara i drugim okolnostima mogu dospeti i u med za vrcanje, savetuje se izbegavanje njihove upotrebe. Umesto toga, poželjno je da košnice budu na sunčanom i suvom mestu, a u pogače se može dodavati čaj ili ekstrat od pelena.

Potrebno je stalno kontrolisati da li su postolja košnica dobra, da li leta možda nisu zatvorena mrtvim pčelama ili nečim drugim.

Ako bude toplijih dana, i ukoliko se oceni za potrebno, može se izvršiti dodatno tretiranje protiv varoe, tamo gde se sumnja da ranija tretiranja nisu bila dovoljno efikasna.

Nekih radova se možemo podsetiti i čitajući kalendar za januar prethodne godine.

 

Ostali radovi  

Radi stručnog usavršavanja, informisanja, ali i radi druženja i kontakata, svim pčelarima, bez obzira na iskustvo, preporučuje se da posećuju skupove pčelara, predavanja, kao i da čitaju literaturu.

Sve više se i među našim pčelarima govori o marketingu, pa je ovo vreme da se na tome i praktično radi: priprema kvalitetna i privlačna ambalaža i etikete, štampaju brošure za građane, priprema veći asortiman proizvoda, nastupa na izložbama, i u svakoj drugoj prilici (predavanja, skupovi, razna kulturna događanja itd.).

Prvi prolećni radovi će nas ubrzo uposliti, pa je potrebno izvršiti što više blagovremenih priprema.

 

Povratak na početak