Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR 2013

 

Stanje na pčelinjaku  

Toplo vreme se produžilo i u oktobru, tako da su pčele redovno izletale. Tokom oktobra društva su uglavnom prekidala sa negovanjem novog legla, negde su to činile i pre. To se verovatno više odnosi na krajeve gde je bilo manje podsticajne paše krajem leta, dok je na primer u Vojvodini situacija možda drugačija.

Društva su generalno, u dobroj snazi. Saznali smo za neke, srećom samo pojedinačne slučajve ranog stradanja društva, koje se manifestovalo potpunim napuštanjem košnice tokom jeseni. Reč je o kolapsu pčelinjeg društva (skraćenica na engleskom je CCD) a izgleda da je ove godine to retka pojava, mnogo redja nego inače.

Mnogo opalog voća, koje je ove godine prerodilo, uzrokovalo je da ga pčele masovno posećuju (kruške, šljive, grožđe i dr.), što nije slučaj baš svake godine. Pored pčela, na opalom voću, ali i na onom na granama, bilo je mnogo osica i stršljena. Verovatno zbog obilja te hrane, osice i stršljene je bilo najlakše namamiti u lovilice napunjene voćem, a ne u one sa pivom.

Radovi na pčelinjaku

Nema nekih posebnih poslova na pčelinjaku, ukoliko su poslovi pripreme pčela za zimu na vreme obavljani. Sada se mogu samo postaviti češljevi protiv ulaska miševa i rovčica u košnice, a nema potrebe otvarati košnice. Postavljaju se, odnosno čiste i obnavljaju lovilice za osice i stršljene.

Ukoliko pčelar smatra da u košnici nema dovoljno hrane, najbolje je izvršiti "prepakovanje", odnosno postaviti uz samo klube ramove sa puno meda, a udaljiti prazne i loše. To se naravno odnosi na one pčelare koji sve to nisu ranije obavili. Zadnjih godina se to posebno primečuje, izvestan broj pčelara stavlja pogače veoma rano, još s jeseni, pravdanjem da je dobro "da se nadju pčelama u slučaju potrebe". To je u velikoj meri stvar pristupa pčelarstvu i o tome odlučuje svaki pčelar za sebe, ali bi trebalo imati u vidu da eventualno trošenje pogača nije dovoljan, pa ni potreban znak da u košnici nema dovoljno hrane. Pčele će pogaču trošiti i ako postoje dobri medni venci, a to se posebno odnosi na slučaj kada je vreme toplo i kada se klube nalazi gore bliže satonošama. Dalje, moglo bi da se kaže da davanje pogača izaziva veće trošenje hrane nego što bi je pčele same trošile da nema pogača. U povoljnim vremenskim uslovima i u najpovoljnijem periodu za to (kraj zime) to može biti podsticajno i bez većih štetnih posledica (izuzimajući trošenje pčela zbog prerade šećera), ali u ranom periodu zimovanja najčešće nije mnogo povoljno po društvo, čak može znatno da oteža zimovanje, ako recimo nastupi vrlo hladno vreme.

Pošto je u većini društava nestalo leglo, sada je teško uočiti koje društvo ima maticu a koje ne, pa je najbolje sve eventualne sumnje ostaviti do kraja zime i početka proleća, kada će moći pouzdano da se zaključi da li društvo ima maticu i kako nosi. Ova godina inače, kao da nije bila najpovoljnija za oplodnju matica i uopšte, za odgajivanje matica, ali tu ocenu treba uzeti sa rezervom. U svakom slučaju, na proleće će se jasnije videti kako se pokazuju nove, ovogodišnje matice.

Ostali radovi

U oktobru se nastavlja tradicija održavanja pčelarskih izložbi i raznih manifestacija, pa je dobro prisustvovati na njima. Takodje, sada se obično pojačava aktivnost na propagiranju i prodaji meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Ukoliko ranije nije skidan propolis sa medišnih ramova, to treba sada učiniti, jer sa vremenom, izvesne lekoviti sastojci isparavaju i propolis gubi izvesna svojstva. Čišćenjem ramova ujedno se olakšava da se naredne godine propolis ponovo nakupi i kasnije skine.

Sada je idealno vreme za sadnju mednonosnog drveća i žbunja na pčelinjacima i u okolini.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u oktobru prošle godine, možete se upoznati preko stranice Oktobar 2012.