Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 2021

Stanje na pčelinjaku

Bagremova paša se završila na samom kraju maja u nizijskim krajevima, a u brdskim će još neko vreme da traje. Bilans paše se mnogo razlikuje, od kraja do kraja i od pčelinjaka do pčelinjaka. Mnogo razlićitih faktora je imalo uticaj i doprinelo vrlo velikom šarenilu u pogledu ne samo prinosa, već i stanja pčelinjih društava posle paše. Pčelari su strahovali da je bagrem mnogo oštećen mrazom ali činjenica je da je bagrema imak bilo i da je makar u nekoj meri medio. Takođe, činjenica je da je bilo većeg unosa nektara nego prethodnih godina. Druga je stvar što taj unos ipak nije bio tako visok, na nekim pčelinjacima vaga je na primer pokazivala ukupan unos od 18-20kg a često se dešavalo da je većina tog unosa u plodišnim telima. Mnogi pčelari, posebno oni koji rada sa DB košnicama, imali su problem teškog prelaska pčela u medišta. Takođe, zbog gomilanja meda u plodištima, znatan broj društava je ulazio u rojevi nagon. Pčelari na čijim pčelinjacima nije bilo rojevnog nagona ostvarili su veće prinose meda. Na manjim i srednjim pčelinjacima neki pčelari su imali prinos i od 15-20kg po košnici, što se za ovu sezonu može smatrati više nego dobrim. Na drugoj strani, čini se da će većina pčelara da ima manje prinose, od 5-10kg po košnici ukoliko vrcaju samo med iz medišnih nastavaka.

Specifičnost ove sezone je i da se cvetanje rane lipe skoro nadovezuje na bagremovu pašu. Kupina se uobičajeno nadovezuje neposredno na završetak bagremove paše, pa uz neke druge biljke (deteline, bagremaci dr.) to daje solidnu podsticajnu pašu, koja u nekim krajevima može da da i prinose meda za vrcanje.

Radovi na pčelinjaku

Ne treba žuriti sa vrcanjem meda, najbolje je sačekati da saće bude u najvećoj meri poklopljeno, a čak i tada se ne žuri jer med nastavlja da zri u saću i posle poklapanja. S obzirom na relativno povoljne vremenske uslove tokom ovogodišnje bagremove paše, med je verovatno gušći nego prethodnih godina a i uslovi za njegovo sazrevanje meda u košnicama su bolji. Savetuje se da se uzimaju samo ramovi sa zrelim medom a oni sa nepoklopljenim i nesazrelim medom da se ostave u košnicama. Svi su izgledi da ove godine možemo da imamo neku pašu sa divlje kupine, deteline, lipe i dr. koja se nadovezuje na bagremovu i koja može da da neke, pa makar i male prinose za vrcanje, pogotovo kada se ne izvrca odmah sav med od bagremove paše.

Prisustvo podsticajne ili neke druge pomoćne paše je veoma pogodno da se iskoristi za detaljne preglede pčelinjih društava, za skidanje ramova sa medom za vrcanje, formiranje rojeva i druge važne poslove. Jun je izuzetno važan mesec za pčelarstvo i treba ga iskoristiti za obavljanje svih važnih poslova i ostvarenje planova.

Društva za koja se sumnja da su ušla u rojevni nagon treba što pre pregledati i uraditi sve što je potrebno. Takođe, treba pregledati i druge košnice za koje se posumnja da se dešavalo nešto posebno .- da je izleteo roj, da nemaju maticu i drugo. Na pčelinjacima gde se uočilo veliko gomilanje meda u plodišnim telima (posebno je to slučaj kod DB košnica ali sasvim moguć i kod drugih), savetuje se da se obavezno uradi pregled i rastereti plodište - dodaju prazni ramovi ili satne osnove i sprovedu i druge potrebne mere.

Vrlo je pogodno vreme za zamenu matica - bilo da se ukloni stara i pusti da same pčele odgaje novu, bilo da se odgaja nekim drugim načinom ili kupuje.

Jun je idealan mesec za formiranje i negovanje rojeva, pa to treba iskoristiti. Pre formiranja rojeva, preporučuje se da se društvima dodaju ramovi sa satnim osnovama, kako bi se podstaklo da u košnicama bude što više legla. Pčelari koji ne mogu da formiraju rojeve sa svog pčelinjaka odlučiće se za kupovinu, mogu da izaberu paketne rojeve ili rojeve na ramovima.

Sada pčele sakupljaju propolis u većoj meri pa treba postaviti specijalne skupljače ili i običnu plastičnu foliju preko satonoša, koja se odlično pokazala za sakupljanje propolisa.

Na pčelinjaku treba da je prisutna voda. Postavljaju se i lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Priprema za vrcanje meda je jedan od važnih poslova koji se obavlja u junu i uključuje čišćenje i uređenje prostorija, obezbeđenje potrebne opreme i posuda, kao i ambalaže za med.

Pčelari koji nameravaju da uvećaju broj košnica treba da na vreme nabave košnice ili ako imaju stare, prazne, da ih na vreme pripreme za ponovno naseljavanje. Oni koji kupuju rojeve ili pčelinja društva moraju da obezbede ne samo košnice, već i dodatne ramove, voštane osnove, kao i šećer za podsticajnu prihranu.

Za selidbu pčela treba obezbediti potvrde o zdravstvenom stanju pčelinjih društava.