Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

APRIL 2013

 

Stanje na pčelinjaku  

Naknadna zahlađenja i sneg tokom marta su uticali da se donekle zaustavi ili uspori brz razvoj vegetacije, kao i razvoj pčelinjih društava. Kada je vegetacija u pitanju, neobično za ovu godinu je da se period između cvetanja kajsije i dženerike, koji je obično 1-2 dana, sada produžio na 7-10 dana. To se retko dešavalo, a može biti povoljno za razvoj društava jer se time praktično znatno produžava period ukupnog cvetanja voća. Činilo se da će godina biti veoma rana, a sada se pokazuje da će cvetanje bagrema verovatno biti u nekim prosečnim granicama ili samo neki dan ranije.

Ovog proleća snaga pčelinjih društava se dosta razlikuje od košnice do košnice i od pčelinjaka do pčelinjaka. Dok ima pčelinjaka na kojima su pčele u vidno boljem stanju nego prethodne godine, nije mali broj ni pčelara koji javljaju da su im pčelinja društva prošlog proleća bila snažnija. To je najviše zavisilo od jesenje pripreme društava i toga kako su uzimljena, ali i od klimatskih i drugih uslova u pojedinim područjima.

Društva prosečne snage u LR košnicama krajem marta su imala oko 4 rama sa leglom, a snažna društva 5 ramova, dok kod DB košnica to je za oko 1 ram manje. Govori se o ramovima koje leglo pokriva u velikom procentu, 70-80% i više, a ako je leglo bilo razvučeno, ono se širilo i na još veći broj ramova.

Zima je bila blaga, pa su preživela i društva koja inače ne bi podnela jaku i dugu zimu. Ona su i dalje slaba po broju pčela ali pčele nisu previše iscrpljene i izgleda da je zaraženost nozemozom manja.

Radovi na pčelinjaku

Ukoliko to nije uradjeno u martu, sada se obavlja glavni prolećni pregled. Treba očistiti podnjače, utvrditi da li je sa društvom sve u redu (da ima dobru maticu koja dobro nosi, dovoljno meda i da su pčele zdrave). Dalji radovi će zavisiti od stanja u košnici (snage društva, kvaliteta saća, količine meda i dr.) kao i tipa košnice a u mnogome i od opredeljenja pčelara koju tehniku pčelarenja potencira i sprovodi. Tako, sa snažnim društvima će praktično biti manje posla, dok će ona pčelinja društva srednje snage kao i slaba, zahtevati pažljiviju negu ako želimo da ih maksimalno podstaknemo na razvoj. Naravno, kada se uključe i drugi uslovi, kao tehnika pčelarenja, na koju veoma utiče broj košnica na pčelinjaku, onda je jasno da pčelari sa velikim brojem košnica najčešće neće raditi detaljne radove kod svake pojedinačne košnice, dok pčelari sa manjim brojem, obično posvećuju više pažnje pojedinačnim društvima. Treba biti svestan da je sa pčelama moguće raditi na veoma različite načine koji ipak na kraju vode do uspeha, manjeg ili većeg.

Društva koja se u martu nisu dovoljno razvila i koja ne pokrivaju dovoljno ramove, najbolje je još malo da sačekaju do proširenja praznim ramovima ili satnim osnovama. Umesto toga, njima možemo dodavati ramove sa lepim saćem, sa nešto meda i delom sa praznim saćem za zaleganje. Kod takvih društava, ti ramovi se dodaju isključivo sa strane legla. Ono čime bismo još mogli da postaknemo razvoj takvih društava je da malo razgrebemo med na ramovima sa leglom, kako bismo podstakli da ga pčele prenose i oslobađaju prostor za nošenje matice. Isto tako, možemo preokretati srednji ram legla, ili i svaki drugi, kako bismo podstakli proširenje prostora pod leglom. Treba imati u vidu da se ta mera radi samo ako leglo pokriva više od polovine rama u znatnijoj meri, a ne tek samo malo. Kao podsticajna mera, dobro je i ram koji je bio skraja legla i sa malom površinom legla, ali sa lepim saćem, premestiti bliže sredini legla, gde će pčele obezbediti da matica zalegne taj ram u većoj meri i brže nego kada bi on bio skraja legla.

Društva koja su se bolje razvila, sada će već pokazivati težnju da grade novo saće (može da se primeti nov, beo vosak po satonošama, između ramova i u gornjem delu ramova). Takvim društvima možemo dodavati satne osnove na izgradnju i zaleganje. To se radi ukoliko je tog dana i makar naredna dva tri dana vreme toplo a ima dovoljno mladih pčela, unosa nektara i polena, ili se prihranjuju. Može se primetiti, naročito kada se polako razmiče ram od rama sa leglom, da se mlade pčele grupišu u "grozdove" između ramova. Ta mesta su posebno pogodna za dodavanje satnih osnova. To je po pravilu prostor između ramova sa otvorenim leglom. Dobro razvijenim društvima, koja imaju 4 i više ramova sa leglom, koji pokrivaju većinu rama, ramovi sa satnim osnovama se slobodno mogu stavljati u sredinu legla. Tu će ih pčele najbolje i najbrže izgraditi. Ako satnu osnovu stavimo uz neki ram sa malom površinom legla, velika je verovatnoća sa neće biti ceo izgrađen, i da ćemo možda biti prinudjeni da preokrećemo ram, kako bi bio izgrađen i na drugoj strani. Društvima sa 3 rama dobro pokrivenih leglom, satne osnove se dodaju skraja legla, na toplijoj strani i tamo gde je više pčela. Umesto satne osnove, društvima se može dodavati ram sa lepo izgrađenim praznim saćem. Treba imati u vidu da ne važi pravilo da pčelama više pomažemo ako im damo prazan ram nego satnu osnovu. Dešava se, posebno u proleće, da matica ne zaleže dodat prazan ram, već ga pčele pune polenom i nektarom a da matica radije zaleže izgrađenu satnu osnovu. To u velikoj meri zavisi od toga gde se dodaje ram, kao i od toga kakvo je saće na ramu, pa čak i od toga kako je pri postavljanju okrenut ram (vidi tekst Hausel pozicioniranje o zanimljivom a kod nas nedovoljno ispitivanom pozicioniranju ramova u košnici).

Snažna društva će na početku aprila zauzimati pune LR nastavke i postepeno će prelaziti u donje nastavke, ili su već krajem marta prešla. Takvim društvima sada ćemo rotirati mesta nastavaka. Ako u bivšem donjem nastavku nije bilo legla, onda ćemo iz bivšeg gornjeg izvući 2-3 rama sa dosta otvorenog legla i postaviti u sadašnji gornji nastavak. Sa strane možemo dodati po satnu osnovu a ako je društvo veoma jako, vreme toplo, možemo dodati i jednu osnovu između tih ramova sa leglom. Ramove koji se pokažu kao višak u tom nastavku možemo koristiti u donjem nastavku ili u drugim košnicama a mogu se koristiti i u druge svrhe. Takvim snažnim društvima biće potrebno postaviti i treće nastavke u toku aprila, a to se posebno odnosi ako postoji neka dobra prolećna paša (voćna, vrbe, crnjuša, perko, uljana repica, maslačak i dr.).

I kod snažnim društava u DB košnicama ćemo postaviti medišne nastavke ako društva dobro ispunjavaju plodišta. To se naravno još pre odnosi na desetoramne DB košnice. Varijanta tog postupka, dok društva još nisu prepunjena pčelama, je da iz više košnica uzimamo po neki plodišni ram i stavljamo ih u dodatni plodišni nastavak koga postavimo na neku jaku košnicu. To je korisno iz više razloga a preporučuje se i kao mera obezbeđenja rezervnih ramova sa medom i polenom, bilo za osnovna društva ili za rojeve. Umesto ramova koje oduzimamo, stavićemo satne osnove, a kada se još uveće broj pčela u tim košnicama, dodaćemo im medišta. Snažna društva i dobra paša u aprilu se mogu iskoristiti i za izgradnju medišnog saća.

Prihranjivanje sirupom ili razređenim medom daje dobre rezultate. Ako su rezerve hrane u košnici nedovoljne, treba najpre dodati sirup u većim količinama -intezivnije, dok se rezerve ne dopune. Prihranjivanje otklapanjem mednih poklopčića je veoma efikasan vid prihranjivanja i treba ga praktikovati kada god je moguće. Varijanta tog postupka je i stavljanje ramova sa medom iza pregradne daske, iza neke folije ili pak u donje nastavke, odakle će pčele radije prenositi med nego da nisu razdvojeni od ramova gde je klube.

Krajem aprila bi bilo dobro na pčelinjaku postaviti po jednu staru košnicu-mamac za eventualne rojeve. Detaljnije o tome se može videti na stranici o košnici-mamcu.

April je veoma pogodan za sakupljanje polenovog praha, i šteta je ne iskoristiti obilje praha sa raznovrsnog bilja. Pčelari koji nemaju i ne koriste sakupljače, mogu uzimati polen već deponovan u saće i prerađen - pergu.

Ako se u nekoj košnici primete rojevni matičnjaci, to je znak da uradimo kontrolu drugih društava. Jednostavniji vid kontrole je da se malo podignu-iskose plodišni nastavci i da se odozdo vidi ima li znakova rojenja. Ramovi sa matičnjacima se mogu iskoristiti za formiranje novih rojeva, koji se u dodatak jednog ili dva rama sa medom i polenom, mogu odlično razvijati. Ako ne želimo umnožavanje društava niti proizvodnju matica, rojevni matičnjaci i uopšte-društva koja su ušla u rojevno stanje se mogu iskoristiti za proizvodnju matičnog mleča.

Ostali radovi

Poslovi u aprilu izvan pčelinjaka prate intezivnu aktivnost pčelara na pripremi za bagremovu pašu, pa obuhvataju pregledanje i sređivanje medišnih nastavaka i saća, eventualnu nabavku dodatnih medišnih nastavaka, ramova i satnih osnova. Takođe, u poslove u radionici spadaju i pripreme za odgajivanje matica- izrada ili popravka oplodnjaka, livenje voštanih matičnih čaura (za one koji presađuju larve radi proizvodnje matica ili mleča).

Pčelari koji nisu na vreme pripremili ramove sa satnim osnovama, to treba sada da učine, što pre. Mogu se iskoristiti i ramovi koji su izvađeni iz košnica tokom prolećnog pregleda, kada se očiste od voska i u slučaju potrebe i dezinfikuju.

Još uvek je moguća sadnja medonosnog drveća i žbunja, a takođe i setva medonosnog bilja.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u aprilu prošle godine, možete se upoznati preko stranice April2012.