Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2015

 

Stanje na pčelinjaku  

Za prvi deo novembra se najavljuje prilično toplo vreme za ovo doba godine, pa će pčele povremeno izletati po potrebi. Pčelinja društva su u periodu mirovanja i u košnicama uglavnom nema više legla. Potrošnja hrane se znatno smanjuje i tokom zime društva neće potrošiti mnogo hrane, pa se ne treba unapred bojati i stavljati pogače.

Radovi na pčelinjaku

Ukolko to nije ranije urađeno, sada treba postaviti češljeve ili neke druge zaštite protiv ulaska štetočina u košnice. Na košnicama u kojima su slabija pčelinja društva ili rojevi, donje leto može i sasvim da se zatvori, naravno u slučaju da postoji gornje leto, koje je posebno korisno pri zimovanju.

Košnice ne bi trebalo otvarati, osim ako ne postoji neka posebna potreba, ako se primeti nešto neuobičajeno. U košnicama je sve manje legla i vrlo verovatno da će tokom ovog meseca sasvim nestati legla, čime društva ulaze u period mirovanja koji obično traje do kraja decembra ili početka januara, zavisno od uslova. U nekim košnicama nema legla već od druge polovine oktobra, ili i ranije, pa bi mogao da se uradi tretman oksalnom kiselinom, ali da bismo bili sigurni da na celom pčelinjaku nema legla, najbolje je sačekati sredinu ili drugu polovinu novembra ili početak decembra. Naravno, može se desiti da neko društvo i tada ima legla, ako je na primer prihranjivanje vršeno do kasno u jesen, ako su dodavane pogače ili se u košnici dešava nešto neuobičajeno, a to svakako nije poželjno stanje jer se pčele jako iscrpljuju negovanjem legla.

Pčelari koji su tretirali pčelinja društva nekim drugim preparatima protiv varoe i uverili se da su ti tretmani bili efikasni, sada nemaju potrebe da rade dodatne tretmane, ali na većim pčelinjacima se može najpre uraditi kontrolno tretiranje na par košnica.

Prokontrolisati postolja za košnica i u slučaju potrebe zameniti ona koja su u lošem stanju. Bilo bi dobro da su postolja visoka bar 20cm od tla, a poželjno je i više. Takođe, proveriti kako stoje podnjače, trebalo bi da su blago nagnute napred kako voda sa poletaljke ne bi ulazila unutra.

Ostali radovi

Sa približavanjem zime se obično povećava potražnja za medom i drugim pčelinjim proizvodima, pa na vreme treba pripremiti ambalažu i upakovati proizvode.

Ukoliko to ranije nije urađeno, sa pčelinjaka treba preneti u radionicu košnice koje su za popravku a ako je potrebno farbanje, to se može uraditi i u radionici ali i direktno na pčelinjaku. Sav vosak koji eventualno nije pretopljen treba pretopiti i najbolje je što pre ga zameniti za voštane satne osnove, za koje je dobro da odstoje neko vreme pre dodavanja u košnice.

Povoljne vremenske prilike, kao i činjenicu da u zemljištu ima dovoljno vlage, treba iskoristiti za sadnju medonosnog drveća, žbunja, šiblja, kao i zeljastih medonosnih biljaka. Posebno treba obratiti pažnju da u blizini pčelinjaka ima biljaka koje cvetaju rano u proleće, kao i u periodima pre i posle glavne paše. Pčelari koji imaju uslove da sade ili seju biljke na velikim površinama na taj način mogu da obezbede i bolju podsticajnu ili čak i produktivnu pašu za pčele.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice novembar 2014.