Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2017

Stanje na pčelinjaku

Tokom prve polovine meseca vreme je bilo relativno toplo za ovo doba godine. U drugoj polovini je bilo hladnije a u celini, i po temperaturama i po padavinama je bilo u granicama proseka.

U drugom delu meseca, kada je jače zahladnelo, mogao je da se radi tretman oksalnom kiselinom, pa su mnogi pčelari to i obavili. Pri otvaranju košnica moglo je da se primeti da se društva dosta razlikuju po snazi.

Radovi na pčelinjaku

Od poslova na pčelinjaku, u novembru je skoro samo preostao tretman oksalnom kiselinom protiv varoe. Sada, u normalnim uslovima, u košnicama ne bi trebalo da bude legla pa efikasnost tretmana može da bude potpuna. Za obavljanje tretmana treba izabrati hladnije dane a pogodno je da u vazduhu bude više vlage. Uputstvo za obavljanje tretmana dato je na ovom linku.

Povremeno treba obilaziti pčelinjake, posebno kada je toplije vreme i pčele izleću, da bi se videlo da li je sve normalno. Ne treba očekivati da su pčele u svim košnicama isto aktivne, već se pažnja obraća na to da li možda nema slučajeva grabeži ili eventualno ulaska miševa ili rovčica. Ako se pojavi grabež, to se na letu može primetiti kao znatno povećana aktivnost koja nije uobičajena i uočava se izvesna "nervoza" pčela (ako je grabež još u toku), izmrvljen vosak na poletaljci i dr. Znaci ulaska miša mogu da budu isto izmrvljen vosak ali sasvim suv i mrve su krupnije i obilnije. Ulazak rovčice je praćen pojavom delova mrtvih pčela na poletaljci.

Neki pčelari još sada postavljaju šećerne ili šećrno-medne pogače u košnice ali to se nikako ne savetuje jer ako je priprema za prezimljavanje bila dobra, te pogače nemaju svrhu. One mogu samo da služe da bi se neko društvo hitno spasilo od stradanja od gladi ali dodavanjem pogača ranije to se u suštini ne postiže osim u slučaju da je društvo još sada ostalo bez hrane.

Ostali radovi

Sa približavanjem zime obično počinje veća potražnja za medom i pčelinjim priozvodima pa se savetuje da se pčelari više angažuju oko promocija i prodaja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Pčelari sa većim brojem košnica već sada će početi pripreme za narednu sezonu, planiranja nabavki košnica i opreme, gradnje košnice i drugog što je potrebno.

Ukoliko do sada nije pretopljen vosak, najbolje je da se to što pre uradi a ne da se taj posao ostavlja za proleće.

Kao što je pomenuto u radovima za oktobar, sada je pogodno vreme za sadnju medonosnog bilja i šiblja i pčelari bi to trebalo da iskoriste i na svom pčelinjaku i u blizini posade bar po neku novu biljku svake godine. Takođe, ako žele da na proleće obave setvu nekog medonosnog bilja, sada treba da pripreme zemljište za to i da nabave seme.

Pri obilasku pčelinjaka treba uvek obraćati pažnju na to da li možda krošnje drveća remete uletanje i izletanje pčela, ako ga ima na pčelinjaku ili neposredno uz ogradu. Isto tako, da li možda postoji opasnost da se neka velika suva grana tokom zime slomi i padne na košnicu. Zbog toga, sada je pogodno da se te pojave preduprede i da se obavi uklanjanje nepogodnih grana.