Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković    

 

DECEMBAR 2002

     Stanje na pčelinjaku  

Iako je ove godine zaraženost varoom manja u poređenju sa prethodnom, varoa i virusi koje prenosi, izazvali su štete na nekim pčelinjacima. Primećeno je da su pojedina pčelinja društva napuštala košnice, pčelari su ih zaticali prazne. Takođe, ponegde je bila prisutna grabež.

Tokom oktobra, vaga na nekim pčelinjacima je pokazivala potrošnju od oko 2kg (kod jačih društava), za novembar nemamo podatke, ali se verovatno kretala oko 1kg. Slično se može očekivati i u decembru, a u januaru možemo računati na pojavu novog legla i nešto povećanu potrošnju. Snaga društava varira, od  veoma brojnih zajednica, do onih oslabljenih, usled kasnog formiranja ili varoe.

 

Radovi na pčelinjaku  

Potrebno je povremeno obilaziti pčelinjak i prokontrolisati da li je sve u redu: da li su postolja košnica dobra, da li leta možda nisu zatvorena mrtvim pčelama ili nečim drugim, da li krovovi ne vlaže itd. Ako se primeti da je na nekoj poletaljci izmrvljeno saće i da je njime uprljana, verovatno je to posledica grabeži, pa takvu košnicu treba otvoriti i prokontrolisati, i u slučaju potrebe zatvoriti leto.

Pčelari koji su svoja pčelinja društva ostavili sa nedovoljno hrane i strahuju da bi već početkom zime mogla da ostanu bez meda u mednim vencima iznad klubeta, sada mogu dodati šećerno medno testo - pogače. Ostalima se to još ne preporučuje, jer bi stavljanje pogača nepotrebno izazivalo pčele da ih troše. Najbolje je koristiti obično testo, bez ikakvih dodataka, što je i najsigurnije što se tiče garancije kvaliteta. Voditi računa da testo ne bude suviše mekano, da se ne bi razlivalo.

Pčelar treba da obezbedi mir na pčelinjaku, a to je posebno važno zimi, kada su pčele u klubetu. Ako je pčelinjak na udaru jakih vetrova, posebno istočnih i severnih, dobro je postaviti neki zaštitni zid, od trske, granja i slično.

Tokom decembra ako bude toplijih dana, može se izvršiti dodatno tretiranje protiv varoe, tamo gde se sumnja da ranija tretiranja nisu bila dovoljno efikasna, ali i radi kontrole.

U ovo doba se primenjuju lekovi koji deluju preko hrane (sistemici), znači Apitol, Apichem, Perizin. Mogu se i paliti listići Mitaka, Varostata i sličnih lekova na bazi Amitraza. Veoma je pogodno nakapavanje oksalnom kiselinom (obično 3,5%), sve prema upustvima proizvođača.

Ostali radovi  

Zima u našim krajevima ne traje previše dugo i zato pčelari već sada moraju da razmišljaju o tome koji ih poslovi očekuju na proleće i šta je potrebno da već sada pripreme i urade. U svakom slučaju, dobro je da budu spremni za prve posete pčelinjacima na izmaku zime. Ako je potrebno, pripremiće rezervne ramove sa medom, šećerno medno testo, kristalisani med, da bi pomogli društvima sa manje hrane. Pretopiće vosak i zameniti za voštane osnove. U ovo vreme, izrađuju se ramovi, košnice, dodatni medišni nastavci, opravlja se pribor i stare košnice.

Radi stručnog usavršavanja, informisanja, ali i radi druženja i kontakata, svim pčelarima, bez obzira na iskustvo, preporučuje se da posećuju skupove pčelara, predavanja, kao i da čitaju literaturu.

 

Povratak na početak