Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković    

APRIL 2003

     

Stanje na pčelinjaku  

Pčelinja društva imaju prosečno 3-4 rama legla, neka i više. Bez obzira na hladne dane, pčele po svom kalendaru neguju leglo, unose polen, prvi nektar i vodu. Još se može očekivati smena generacija, pa i stagniranje rasta društava. Primećuje se vrlo velika šarolikost u pogledu snage društava, pa zato treba biti pažljiviji u odlučivanju šta da se radi. Negde će biti neophodno odmah pristupiti proširivanju legla i stimulisanju društva na izgradnju saća i razvoj, da bi se između ostalog, predupredilo rojenje. U drugim slučajevima, teba ih utopliti i sačekati da se malo bolje razviju. Sve to će naravno, mnogo zavisiti i od temperature vazduha, nektarske i polenske paše.

Tokom zime bilo je više stradanja pčelinjih društava nego što se to predpostavljalo u prvi mah bez informacija sa većeg broja pčelinjaka i iz različitih krajeva. Bilo je stradanja od gladi, od varoe, virusa, nozemoze... Društva koja su oslabljena od varoe, nozemoze ili drugih razloga, sada mogu biti objekti grabeži, a time i šrirenja eventualnih zaraza.

Radovi na pčelinjaku  

Džanarika će u središnjim delovima Balkanskog poluostrva cvetati početkom aprila i znamo da od tada počinje burniji razvoj pčelinjih društava. Ona društva koja imaju manje pčela i za koja se oceni da još stagniraju, ne treba još opterećivati proširivanjem legla praznim ramovima. Bolje je približiti leglu pun ram sa medom i polenom, ili bar samo sa medom, jer će sigurno još biti hladnih dana. Kod ostalih, snažnijih društava, potrebno je da pčelar opseti trenutak kada je potrebno da proširi leglo dodavanjem pojedinačnih praznih izgrađenih ramova ili nešto kasnije, celih nastavaka. Kod LR i Farar košnica ako se ne radi o rojevima, već proizvodnim društvima, treba sačekati da se društvo razvoje i ispuni ceo nastavak, pa pređe delom i u donji, i zatim izvršiti rotaciju. Kod njih se proširivanje može za početak vršiti i dodavanjem nastavka sa praznim ili delimično praznim saćem ispod plodišta.

Dodavanje satnih osnova na izgradnju takođe će biti moguće čim otopli i počne unos, čim se od novog voska zabele gornji krajevi saća. Snažna društva će brzo izgraditi novo saće i moći ćemo na taj način da zamenimo više ramova ili da razvijemo prošlogodišnje rojeve na puni broj ramova u plodištu.

Oni koji nisu izvršili prvi prolećni pregled, potrebno je da to sada učine. Nema potrebne da se vade svi ramovi legla, već samo da se dođe do prvog krajnjeg rama i pogleda da li je sve u redu, ima li otvorenog i zatvorenog legla. Dobro je na samom početku aprila pri pregledu približiti ram sa medom uz leglo, pogotovo kod košnica kojima se radi ramom. Do cvetanja džanarike, pčele će trošiti med iz tog rama i matica ga možda i zalegnuti, pa se kasnije može vršiti proširivanje legla.

Dobro je pri svakom radu oko pčela, uz veliku opreznost zbog grabeži, otklopiti po malo meda iz ramova, pogotovo starih (da bi se posle uklonili iz košnice), kao i iz ramova uz leglo. Paziti da med ne curi, u tom slučaju odustati od takve mere.

I uopšte, potreban je oprez zbog moguće pojave grabeži u periodu dok još nema dobre paše. Sada se, ako temperatura zadovoljava (preko 12 stepeni) može izvršiti tretiranje mravljom kiselinom.

Svaki pregled legla koristiti da se pogleda ima li simptoma neke pčelinje bolesti: ima li varoe, raštrkanog legla sa izbušenim poklopčićima (am. kuga) ili drugih znakova. U slučaju sumnje, konsultovati iskusnijeg pčelara ili veterinarskog inspektora. Mlađi pčelari svakako treba da znaju da su dužni da svoj pčelinjak prijave poljoprivrednom referentu u opštini ili društvu pčelara koje će taj posao uraditi za njih. Time se, osim evidencije, stvaraju uslovi i za eventualnu nadoknadu štete u slučaju uništavanja pčela po nalogu inspektora.

Bez obzira na unos sa voća, potrebno je da na pčelinjaku bude aktivna pojilica sa toplom vodom. Voda se može sipati i u hranilice. Prihranjivanje pčela u ovo doba je neophodno zbog burnog razvoja legla i ako ćelimo da podstaknemo lučenje voska, jedino kod društava sa puno hrane i kod dobrog unosa nektara, ono može da izostane. Važno je da se pre podsticajnog prihranjivanja, pčelinja društva prvo snabdeju minimalnim rezervama hrane, znači da im se odjednom daju veće količine šećernog sirupa, što će imati odličan efekat.

 

Ostali radovi  

Pripremaju se medišta: ramovi, nastavci, žiče se novi ramovi. Pčelari koji su u mogućnosti, sele svoje pčele na prve prolećne paše: perko, uljanu repicu, jabuke, vrbu, zimocvet (crnjušu)... Pri tome je potrebno da se povežu sa lokalnim voćarima da bi se zaštitili od eventualnih šteta od prskanja voća.

Snažna društva ove godine moći će možda i da daju nešto prolećnog meda za vrcanje, sve će zavisiti od klimatskih uslova.

April je pogodan za sakupljanje polenovog praha, pa se u drugoj polovini meseca, kada društva znatnije ojačaju, postavljaju skupljači za polen. Takođe, postavljaju se prazni ramovi radi sakupljanja perge (konzervisanog cvetnog praga u saću) i ti ramovi se ostavljaju u posebne nastavke nad plodištima jakih društava i čuvaju za kasnije.

Bez obzira što svaka sezona ima svoje karakteristike, preporučujemo da se upoznate sa onim što je govoreno i za isti period prethodne godine.

April 2002.

Povratak na početak