Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Stanje na pčelinjacima se veoma razlikuje kako od pčelinjaka do pčelinjaka tako od košnice do košnice. Tako, neka društva imaju veoma dobre zalihe meda za zimu i brojna su, dok  druga ozbiljno oskudevaju u medu i ukoliko vlasnici hitno ne reaguju velika je verovatnoća da će tokom zime uginuti od gladi. Zaraženost varoom je vrlo velika, o tome je već govoreno ranije i efekti toga bi mogli već kasnije u jesen da se pokažu kao slabljenje društava ili i propast.

Radovi na pčelinjaku  

Treba završiti sve poslove koji su predviđeni i planirani za avgust a još nisu urađeni. U to najpre spadaju pregled pčelinjih društava i preduzimanje mera da se pčelama obezbedi dobro zimovanje u uslovima pripreme koji su sada mogući. Ona društva koja su spremna za zimu sada neće zahtevati nikakav posao od pčelara.

Može se posavetovati da se iz centra klubeta izvade svi ramovi na kojima nema legla a koji su bez ili sa vrlo malo hrane. Čak šta više, u slučajevima kada u košnici ima puno ramova sa leglom (4-6) savetuje se da se neki ram sa leglom (pogotovo iz kog se legu pčele) ukoliko na njemu nema meda ili ima vrlo malo da se izvadi iz centra klubeta i stavi negde pri kraju - kao poslednji ili predposlednji. Time se klubetu pčela približava med sa strane i manje je ramova koje treba dopuniti hranom kroz prihranjivanje. Ne treba dozvoliti da se društva sa manje pčela "razvuku" po celoj košnici, već ih koncentrisati na manje ramova i pri tome eliminisati sve loše ramove, mlado nezaleženo ili slabo zaleženo saće i slično.

Svakako treba obezbediti sa obe strane klubeta po jedan pun ram sa medom kod slabijih društava a kod jačih po dva. Kod košnica nastavljača (LR, Farar...) ako to nije urađeno ranije savetuje se da se podigne klube gore, da leglo delom zahvati ramove sa medom, kako bi pčele tu zimovale gornjim delom klubeta ili celim klubetom.

Prihranu sirupom, ako je neophodna treba što pre izvršiti i to večim količinama i za kratko vreme. Različita su gledanja na moguće dodatke sirupu ali se čini da je najvažnije dati sam sirup, ili naravno još bolje, med razdeđen sa malo vode (20%).

Tretiranje protiv varoe treba shvatiti kao najhitniju meru ako do sada nije uradjena. Obavezno gledati efekte, varoa bi trebalo da opada, a ako ne pada pokušati sa nekim drugim sredstvom.

Pri pregledu košnica obratiti pažnju na to da li možda nema neke bolesti legla - američka trulež (kuga) će se relativno lako prepoznati po lošem mirisu iz košnice, izbušenim ćelijama zatvorenog legla, u kojima ima trula masa koja se razvlači ako se podigne štapićem. Ako je zaraza stara onda takva čelija izgleda prazna (nema trule mase jer se povukla ka zidu ćelije i osušila), što je jak simtom.

Ako se primete ramovi zaraženi krečnim leglom, najbolje je ukloniti ih iz košnice i pretopiti a takva društva intezivnije prihraniti sirupom i evidentirati stanje da bi se pratilo na proleće. Društva bez matice, sa lažnim maticama i sl. treba rasturiti - rasformirati ili spojiti sa nekim drugim. Ne treba imati suviše blage kriterijume prema kvalitetu ramova jer nam loši ramovi na proleće otežavaju rad i umanjuju efekte mera koje preduzimamo.

Ostali radovi  

Pčelinjake treba urediti, pokositi travu, proveriti postolja za košnice. Medišne nastavke složiti na mesta sigurna od miševa. Prokontrolisati saće i ako ima ramova gde je bilo legla ili polenovog praha najbolje je izvaditi ih da ne privlače voštane moljce, pretopiti ih ili ih eventualno negde ostaviti posebno, najbolje na promaji.

Sa medišnih ramova i nastavaka pre skladištenja treba skinuti propolis i koristiti ga kao izuzetno apiterapeutsko sredstvo. Vreme je da se istopi saće koje je izvađeno iz košnica, kao i voštani poklopćići od vrcanja meda ako to ranije nije urađeno.

Približavaju se pčelarske izložbe i uopšte intezivnija prodaja meda, pa se za to teba pripremiti.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u septembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice septembar2006.