Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MART 200

Stanje na pčelinjaku  

Zima je bila blaga tokom svoje prve polovine a zatim je nastupio period sa dosta snega i sa niskim temperaturama, koji je potrajao do sredine februara. To je sigurno imalo mnogo povoljniji uticaj na pčelinja društva nego da su se nastavili onako topli zimski dani. Povoljno će biti i što je zemljište dobro natopljeno vlagom, to će se odraziti kako na rast biljaka tako i na medenje. Što se tiče pčela, najslabije zajednice, koje su iz nekih razloga jako oslabile, sada su verovatno stradale, ali su zato čak i slabija ali zdrava  društva sada u dobrom stanju a srednja i snažna društva su odlično. Leglo koje je počelo možda i u decembru ili januaru, verovatno je prekinuto ovim hladnim vremenom što je dobro, da se pčele ne iscrpljuju previše i da sačekaju povoljnije klimatske uslove za razvoj. Razvoj legla sada će bolje pratiti početak proleća i manja je verovatnoća da će dolaziti do kasnijih velikih zahlađenja koja bi štetno delovala na razvojeno leglo.

Radovi na pčelinjaku  

Već prve toplije dane treba iskoristiti za prvi letimični prolećni pregled, a u slučajevima da se primeti nešto neuobičajeno, košnice se mogu otvoriti i pri hladnijem vremenu, radi eventualnih hitnih intervencija. Već i samo spolja gledano, može se ustanoviti iz kojih košnica pčele ne izleću po toplijem danu, ili ne donose polen, gomilaju se na letu i sl.

Odmah zatvoriti i ukloniti  stradala društva. Važno je da se ustanovi razlog stradanja, pa se zato uzorci pčela ili i legla, mogu poslati u neki veterinarski institut na analizu. Radi tačnog dijagnostikovanja uzorka stradanja potrebno je uočiti stanje u košnici: broj pčela, gde se nalaze, da li ima hrane i gde je, da li ima proliva na ramovima i sl. Ramove iz društava koja su stradala treba izvaditi iz košnica i odneti na pretapanje ukolko pčele nisu bile zaražene američkom kugom, u suprotnom, posle redovnog postupka prijave bolesti veterinarskoj inspekciji, sadržaj košnice sa ramovima se spaljuje. Sve košnice dezinfikovati 2% rastvorom žive sode, "Sporotala" ili nekim drugim efikasnim sredstvom i opaliti plamenom.

Gomilanje pčela na nekim poletaljkama, prljave poletaljke... mogu sugerisati na pojavu grabeži, pa takve košnice odmah pogledati i otkloniti problem. Ako je bila grabež a društvo stradalo, košnicu treba isprazniti i ostaviti leto otvoreno.

Velika pomoć pčelama u ovo doba je čišćenje podnjača, pa to  treba sprovesti na celom pčelinjaku ako je neophodno. Podnjače je najlakše zameniti čistim i dezinfikovanim a ako su čiste (snažna i zdrava društva), onda takvi postupci možda neće ni biti potrebni. Pri čišćenju, obratii pažnju na eventualnu opalu varou. Izvaditi kese od pogača, ako su davane.

Dobro je sada utopliti košnice, posebno kod srednjih i slabijih društava dok kod jakih to i nije tako neophodno. Utopljavanje se vrši stavljanjem pregradne daske bočno i novina ili nekog drugog materijala preko poklopne daske. Pre toga, izvaditi suvišne ramove, koji nisu zaposednuti pčelama i na kojima nema hrane. Oni se mogu odneti na pretapanje ako su loši ili ostaviti iza pregradne daske. Pčelinje zajednice svesti na ramove sa leglom i uz njih primaći ramove sa polenom i medom, koje možemo po malo otklopiti (zavisno od temperature vazduha i snage društava).

Svako proširenje legla rano u martu će biti štetno, ali već krajem meseca snažna društva će verovatno zahtevati proširenje. Kriterijum treba da bude ne broj ramova sa leglom, već zaposednutost ramova pčelama. Ona određuje da li pčele mogu da pokriju leglo da ga greju i neguju. Dakle, ulice (prostor između ramova) treba da budu potpuno ispunjene pčelama, a kada se ram podigne, na njemu treba da bude puno pčela. S obzirom da zamena zimskih pčela mladima u ovo doba godine tek počinje, bolje je ne žuriti sa prvim proširivanjem, jer nas kasnije eventualno stagniranje društva ili hladniji dani mogu neprijatno iznenaditi. Kod košnica gde se ne radi nastavkom (DB, AŽ, pološka...) proširenje legla ćemo sprovesti dodavanjem praznog izgrađenog rama do rama sa leglom. U ovo doba, dodavanje u sredinu legla je dosta rizično, pa treba imati pravi osećaj, a već u aprilu će to biti preporučljiv postupak. Kod LR i Farar košnica, kod društava koja su zazimljena u dva ili i više nastavaka, još je rano za rotiranja ali dobro je utvrditi gde se nalazi leglo. Ako je u gornjem nastavku i u njemu ima hrane, onda je dobro, ako je u donjem, verovatno je tada sa manje hrane i mogao bi se ceo nastavak prebaciti na vrh, da pčele eventualno same prebacaju med odozdo a i da budu bliže hranilici. Pri tom radu ima zaista mnogo kombinacija i one se ne mogu sve razmatrati, osim toga, mnogo će zavisiti od konkretnih uslova. Ono što je glavno, pčelama treba obezbediti hranu - med i polen blizu legla.

Pri toplijem vremenu pčelama se može sipati topao šećerni sirup, prvo u manjim količinama a zatim i u većim, da se nadoknade zalihe hrane i da se podstiće razvoj legla. Dobro je dati i čvrstu hranu ako nam je pčelinjak udaljen, a i u drugim slučajevima, da se pčelama obezbedi kontinuiran podsticaj. Prihranjivanje je neophodno i u slučaju proširenja legla.

Veoma je značajno na pčelinjacima obezbediti dobre pojilice sa čistom vodom.

Radi normalnog razvoja legla, u košnici je potrebno da ima dovoljno svežeg vazduha (primetili ste da se leglo uvek razvoja na strani okrenutoj letu). Ne treba naravno ići u krajnosti - promaja ili velika vlaga. Ako se stavljaju folije preko plodišta krajem meseca, voditi računa da se njima ne izazove preterana vlaga koja će samo štetiti pčelama. Radi toga, folije se pre svega stavlajju srednjim i jakim društvima, a slabija se samo utopljavaju nekim poroznim materijalima.

Pri prvom pregledu važno je ustanoviti da li društvo ima maticu i normalno - radiličko leglo. Ako nema, treba ga spojiti sa nekim drugim ili mu dodati maticu iz nekog pomoćnog društva koje ćemo rasformirati. Spajanje pčela se jednostavno vrši preko novinskog papira.

Davanje uzoraka pčela i legla predstavlja i zakonsku obavezu pčelara pa to treba sprovesti preko udruženja pčelara ili veterinarskih stanica.

Ostali radovi  

Sada je vreme da bez odlaganja završimo poslove na pripremi novih ramova, toljenju voska, kao i da nabavimo šećer za prihranu pčela. Pripremiti sveske za vođenje evidencije na pčelinjaku, numerisati košnice itd.

Popraviti postolja košnica ako se zemljište previše nakvasilo i postolja nisu sigurna.

Još se može saditi medonosno bilje pa treba nabaviti sadnice ili seme.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u martu prošle godine, posetioci se mogu upoznati preko stranice mart2004