Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 2013

 

Stanje na pčelinjaku  

Pčelari su ove godine veoma podeljeni u pogledu toga koliko su zadovoljni bagremovom pašom. Zbog velikih vrućina na početku cvetanja i kasnijih većih zahladjenja baš u periodu kada bi trebalo da maksimalno medi, u predelima sa jednolikim, ravničarskim reljefom prinosi meda su bili manji - od 5-10kg po košnici ili nešto malo više, dok se u brdovitim krajevima medenje bilo bolje a nekim u predelima pčelari su ostvarili skoro rekordne prinose. Gustina nektara je bila visoka i to se videlo i po vrlo brzom poklapanju ćelija voštanim poklopčićima.

Dobra okolnost je što su gotovo u svim krajevima pčele unele dosta meda u plodišta i time obezbedile znatne rezerve za zimu. Zanimljivo je da se primećuje da su se zalihe prerađenog polena u košnicama iz voćne i drugih aprilskih paša znatno smanjile, ako ne i nestale. Srećom, posle bagrema su se javili i drugi izvori polena, posebno bagremac, livadsko bilje, kupine...

Što se tiče rojenja, izgleda da se ono nije javljalo tako masovno kao prethodne godine, ali je verovatno bilo češće nego što se prosečno javlja. Tiha smena matica je možda bila nešto češće zapažena u košnicama nego inače.

 

Radovi na pčelinjaku

 

S obzirom da je bagremov med ove godine odličnog kvaliteta i gustine, ne mora se previše dugo čekati na pogodan trenutak za vrcanje, to se može obaviti i početkom juna. Naravno, podrazumeva se da med nastavlja zrenje i kada je poklopljen i da tako dobija i drugu, svojstvenu aromu, pa prema tome, ako neko nema razloga da vrca ranije, može to ostaviti i za naredni mesec. Pri odlučivanju o terminu vrcanja, dobro je obratiti pažnju na to da li ima neke makar podsticajne paše, kako bi se izbegao bespašni period i eventualni problemi sa grabežom pri radu sa košnicama. Na drugoj strani, pri vađenju ramova za vrcanje, preporučljivo je ne uzimati one gde pored starog meda ima i svežeg unosa nekog novog nektara sa nekog drugog bilja, jer on može da poveća procenat vode u medu.

Jun je mesec kada pčelari formiraju sami ili kupuju nove rojeve. Ove godine, zbog ranije bagremove paše, rojevi se mogu formirati ranije nego inače, što predstavlja veliku prednost za njihovo negovanje i razvoj. Kada se to obavlja ranije, rojevi se mogu oformiti i sa manje ramova sa leglom, jer će biti dovoljno vremena da se postepeno proširuje leglo i društvo dovoljno razvije do jeseni.

U junu se pojavljuje više pčelinjih paša - livaska, lipova, kesten, kupina, deteline, idr. a krajem meseca i suncokretova paša. Nije isključeno da se pojavi i paša medljike (sa hrasta), kiše koje su padale krajem maja pogoduju pojavi medljike tokom leta.

Dobro je postavljati skupljače polena kao i skupljače propolisa. Sada je povoljan period i za proizvodnju matičnog mleča. Za svoje potrebe, pčelari ga mogu proizvesti i sasvim jednostavno- privremenim obezmatičenjem nekoliko društava i sakupljanjem mleča iz još nezatvorenih matičnjaka, 2-3 dana posle obezmatičenja.

 

Ostali radovi

Proizvođači matica vrše pripreme za odgajivanje- pripremaju oplodnjake, pribor za rad, kaveze i dr.

Veliki broj pčelara vrca bagremov med u toku juna, pa ako se tako praktikuje, potrebno je na vreme pripremiti prostorije, centrifugu, ambalažu i ostalo što je potrebno.

Pčelari koji nameravaju da sele košnice na suncokretovu pašu trebalo bi najpre da obiđu terene i razgovaraju sa meštanima.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u junu prošle godine, možete se upoznati preko stranice Jun 2012.