Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

APRIL 2018

Stanje na pčelinjaku

To je bio najtopliji april u istoriji meteoroloških merenja u Srbiji (tekst je pisan naknadno tako da se imao uvid u statističke podatke). Tokom meseca zabeležena su tri toplotna talasa. Prvi je nastupio u drugoj nedelji a ostala dva u poslednjih desetak dana aprila i to je zahvatilo i početak maja. Generalno, za celo proleće može da se kaže da je bilo jedno od najtoplijih. U aprilu je bilo malo padavina, može da se kaže da je bio prilično sušan.

Pčelinja društva se dobro razvijaju, ali se sve više uočavaju razlike i snazi. Zbog ekstremno visokih temperatura, cvetanje bagrema se približava neobično brzo i očekuje se tokom ovog meseca.

Radovi na pčelinjaku

Posle kišnog marta, pčele su prosto željne razvoja i sakupljanja nektara i polena. Ne treba kasniti sa proširivanjem legla, ali na drugoj strani, ne treba ni žuriti, jer preveliko i prebrzo proširivanje može da praktično da zaustavi razvoj društva i da ima za uzrok pojavu manjeg legla na velikom broju ramova, što je nepovoljno.

Ako prolećni pregled nije ranije obavljen, to treba uraditi što pre. Iz košnice se vade stari i loši ramovi, bez legla, ako na njima ima ponešto meda onda mogu da se ostavljaju skraja i da se otklapa med. Drugo rešenje je da se kod kuće saće sa medom iseče i izgnječi u toploj vodi i da pčelama kao sirup. Kod nekih košnica ima mogućnosti da se isečeno saće sa medom stavi u prostor zbega, odakle pčele mogu da prenose med.

Proširivanje legla treba obavljati približno na 5-7 dana počev od prvog pregleda u ovom mesecu (ne misli se na prvi prolećni pregled koji se nekada obavlja i početkom marta). Kod jakih društava mogu odjednom da se dodaju i po dva rama, jedan sa jedne, drugi sa druge strane legla, a kod srednjih po jedan. Kod slabih društava treba biti strpljiv i čekati da se izleže dovoljno pčela i da pokrivaju postojeće ramove sa leglom da bi se počelo sa proširivanjem. Dodaju se obično najpre ramovi sa izgrađenim ili poluizgrađenim saćem pa zatim sa satnim osnovama. Pri toplom vremenu i kod jakih društava ramovi za proširenje se dodaju i u sredinu legla. Tu se pokazalo skoro bolje dodavati ramove sa satnim osnovama nego sa izgrađenim saćem, koji češće mogu da budu punjeni polenom i nektarom.

Na vreme staviti medišne nastavke - ne treba čekati sam početak bagremove paše, već pratiti razvoj društava i prema tome dodavati.

Na pčelinjacima treba da stoje pojilice sa vodom a postavljaju se i lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Treba se pripremati za bagremovu pašu, pregledati medišne nastavke i ako je potrebno, nabaviti i pripremiti još medišnih ramova sa satnim osnovama.

U ovako ranim godinama pogodno je formirati rojeve jer ima puno vremena za njihovo negovanje. Zbog toga, na vreme treba planirati uvećanje pčelinjaka, nabaviti košnice, zakazati rojeve, matice ili pripremiti samostalno odgajivanje.