Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JANUAR 2010

 

Stanje na pčelinjaku  

Pčelinja društva su prošla jedan hladan period i krajem decembra pčele su mogle da obave pročisne letove tako da je to sa stanovišta zimovanja vrlo  povoljno.

Stanje na pčelinjacima je uglavnom dobro ali na žalost, iz raznih krajeva sa podrućja bivše Jugoslavije ima i vesti o stradanjima društava. Razlozi se ne znaju sa sigurnošću ali se verovatno radi o kombinaciji više faktora: virusi, varoa, nozemoza, slaba uhranjenost zimskih pčela, posledice zatrovanog polena insekticidima i dr.

Pčelinja društva nisu potrošila puno hrane tako da zaista još nema razloga za brigu oko toga, osim u slučaju da su ostavljene sa nedovoljno hrane, loše raspoređene, ili da je društvo bilo žrtva grabeži. Za vrme toplijih dana pčele će nastaviti da premeštaju med, što su radile i u jesen a sredinom ili krajem meseca će verovatno početi i sa negovanjem prvog novog legla. Ako bude toplih dana, a po prognozama, ne najavljuju se posebno hladni dani, procvetaće leske i visibabe i pčele će početi da donose prvi polen.

 

Radovi na pčelinjaku

Treba obići pčelinjake i pogledati bez otvaranja košnica da li je sve u redu. Ako je vreme toplije i nema jakog veta, može se otvoriti nekoliko košnica da bi se imala predstava o tome kako teče zimovanje. U suštini, pčelari koji su u jesen uzimili snažna društva sa puno hrane-  meda i polena, sa dobrim maticama, sada nemaju neki poseban posao i mogu da budu mirni.

Može da se desi da je u neku košnicu ulazio miš, ili rovčica, to će se primetiti po izmrvljenom vosku na poletaljci ili po izgriženim pčelama. Košnicu treba otvoriti i makar grubo očistiti podizanjem od podnjače, ako temperatura i drugi uslovi ne dozvoljavaju veće intervencije.

Pčelari koji strahuju da nema dovoljno hrane u košnicama mogu krajem meseca da dodaju šećerno-medne pogače ali je dobro da prethodno, za vreme toplijih dana, steknu približan uvid u stanje društava tako što će da otvore nekoliko košnica i pogledaju. Često smo to spominjali, dobro je približiti klubetu pčela neki dobar ram sa puno meda, koji je bio skraja košnice a izmaći prazan iz sredine, ako ima takvih - praznijih ili lošijih. Ali ta mera je mnogo efikasnija u februaru i početkom marta, kada pčele potroše više hrane na prostoru saća koje zaposedaju.

Još je rano za eventualne intervencije u slučaju da u nekoj košnici nema matice, ili da ne nosi. Treba se najpre uveriti da li u ostalim košnicama ima legla i u kojoj fazi i količini. Takođe, treba sačekati toplije vreme, ne toliko zbog samog pregleda, mada narvno i zbog toga, već i da bi se pčelinje društvo bez matice moglo spojiti sa nekim drugim, koje ima maticu. Spajanje je najednostavnije uraditi da se donjem društvu, sa maticom, podigne poklopna daska i stavi list novina, malo izbušen, i preko toga doda nastavak sa pčelama bez matice i sve to poklopi, tako da pčele iz gornjeg društva nemaju mogućnost da negde izlaze osim kroz novinu, koju će da progrizu i spoje se sa pčelama iz donjeg društva.

Krajem meseca može se dodati neki utopljavajući materijal (novine, karton, stiropor...) pod krovove košnica.

Ostali radovi  

Ako na košnice napada sneg, ne treba ga čistiti jer je on i toplotni izolator. Jedino ako bude povremenih jakih mrazeva u vreme topljenja snega, može se očistiti sneg sa leta i krova košnice, da se ne bi ledio.

Treba pripremiti pojilicu da možemo da je postavimo kada pčele počnu više da izleću tražeći vodu koja im je potrebna za negovanje legla.

Sadnju medonosnog drveća i šiblja najbolje je obaviti što pre u odnosu na početak kretanja vegetacije, pa se zato savetuje da se sadnice na vreme nabave i posade na pčelinjaku i u okolini.

Pčelari sa puno košnica verovatno su već odavno počeli sa pravljenjem ramova, košnica, nastavaka i drugog što im je potrebno za predstojeću sezonu. Pošto se vreme prvih radova oko pčela sve više približava, i oni pčelari sa manjim brojem košnica bi trebalo da započnu sa tim poslovima, ili da naruče izradu kod majstora. Izrezane delove ramova treba spojiti, zakucati a zatim i izbušiti i ožičiti da bi se tako što više olakšao posao kasnije.

Sada se održava puno pčelarskih skupova: skupština, predavanja i dr. pa je dobro da se na njima prisustvuje.

Pčelari koji žele da prodaju med na pijacama, trebalo bi da obezbede dokumentaciju za to, kod nadležne veterinarske inspekcije.

Uzorci mrtvih pčela se šalju na ispitivanje sada, u januaru i februaru, pa i o tome voditi računa, što posebno važi za pčelare koji nameravaju da prodaju rojeve ili da sele košnice na paše.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u januaru  prošle godine, možete se upoznati preko stranice januar2009