Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 2017

Stanje na pčelinjaku

Jun je bio sa visokim temperaturama i sa relativno malo padavina. U prvoj polovini meseca bilo je toplo a povremeno je padala kiša, a u drugoj polovini nastupile su vrlo velike vrućine.

U prvoj polovini juna cvetala je kupina i davala podsticajnu pašu. Pčelari su skidali bagremov med za vrcanje, prinosi su bili u granicama proseka - 10 do 15kg po košnici ali neki pčelari su ostvarili i veće prinose, dosta je zavisilo od lokacije i stanja društava.

Radovi na pčelinjaku

Posle završetka bagremove paše radi vrcanja meda treba sačekati bar nekoliko nedelja, kako bi med sazreo. Pri vađenju ramova za vrcanje treba birati ramove gde je većina meda poklopljena voštanim poklopcima. Ali ako na ramu preovlađuje zatvoren med a okolo njega ima otvorenog, treba obratiti pažnju da li taj otvoren med predstavlja neki novi unos ili je unet ranije. Ukoliko je to novi unos i takve ramove je najbolje ostaviti u košnici i sačekati još neko vreme do njihovog vrcanja.

U junu pčelinja društva dostižu punu snagu a posle toga broj pčela u košnici počinje da opada. Zbog toga je dobro da se taj period iskoristi za gradnju novog saća, bilo za plodište ili medište, kao i za formiranje novih rojeva - za prodaju ili za svoje potrebe. Tokom juna praktično u svim krajevima ima bar neke podsticajne paše (deteline, bagremac, kupine, livadsko bilje...) a tamo gde tiih biljaka ima na velikim površinama, one mogu da predstavljaju i glavnu pašu. Zbog prisustva dobre nektarske i polenske podsticajne paše, kao i zvog toplog vremena, pčelinja društva se u junu veoma lepo razvijaju, pa je to skoro idealan period za negovanje rojeva, odgajivanje matica, sakupljanje polena, propolisa...

Pošto tokom juna obično na svim košnicama stoje medišni nastavci, nije baš pogodno da se košnice otvaraju i remeti rad pčela, ali ipak, za to može da postoji više razloga. Jedan od razloga je da se izvade ramovi sa lošim saćem, koji su eventualno od ranije ostali u košnici i umesto njih da se stave ramovi sa voštanim osnovama. Takvi ramovi sa lošim saćem sada mogu da budu napunjeni medom, ali bez obzira na to treba ih izvaditi. Kod košnica nastavljača pčele obično iz ramova u donjim nastavcima prenose med gore, tako da jedan od načina eliminisanja ramova sa lošim saćem je da se stavljaju u donje nastavke i pred kraj sezone će verovatno biti ispražnjeni, ako ne tada onda na proleće. Ipak, neki pčelari rade samo sa jednim plodišnim nastavkom i ne mogu da primene takav postupak. Ramovi koji su za uklanjanje mogu se iz više košnica sakupiti u jedan nastavak koji se stavlja preko plodišta neke košnice gde pčele imaju manje hrane. Najpre se na plodišno telo postavi folija pa taj nastavak sa ramovima koji imaju nešto meda a koji su za uklanjanje. Folija je malo smaknuta nazad - ne pokriva ceo plodišni nastavak, kako bi pčele mogle da prelaze gore i prenose med.

Pri otvaranju košnica i razdvajanju nastavaka i ramova, ako je između bilo zaperaka sa medom, oni će delom da budu razrušeni a pčele će kasnije da pokupe med koji bude kapao iz tih zaperaka. Na taj način, biće u nekoj meri olakšan posao pri odvajanju meda za vrcanje jer će saće između nastavaka i ramova da bude suvo. Ne može se ipak savetovati da pčelari otvaraju košnice samo iz tog razloga, ali ako znaju da u nekoj košnici ima mnogo zaperaka i "divlje" izgrađenog saća, takvu košnicu bi svakako bilo dobro otvoriti pre nego što se dođe za skidanje nastavaka sa medom. Time bi se praktično uradile korisne pripreme za vrcanje, koje će značajno ubrzati i olakšati skidanje ramova.

Pri otvaranju košnica po bilo kojoj osnovi uvek treba obratiti pažnju na moguće znake da se eventualno dešavalo nešto posebno. Tako, ako se primete matičnjaci ili ostaci matičnjaka, može da se posumnja na rojenje. Samo jedan matičnjak najčešće predstavlja tihu zamenu matice. Previše trutova i trutovskog legla može da znači da se u košnisi pojavile lažne matice ili da se desio neki poremećan sa postojećom maticom i da je postala trutuša. Previše trutova i vidno smanjenje broja pčela mogu da znače da se iz košnice pustio roj, često i više rojeva.

Ostali radovi

Pošto je sada sezona vrcanja meda, treba nabaviti ambalažu a pčelarima koji med prodaju na malo preporučuje se da stavljaju etikete, koje treba unapred pripremiti. Pri vrcanju, pčelari obično najpre pune neke veće posude - kofe, kante i burad. Savetuje se da se nekoliko dana posle vrcanja iz tih posuda izvadi sa površine nekoliko kilograma meda (zavisno od veličine ambalaže), pošto se pri vrhu izdvojio ređi med. Takav postupak se eventualno može još jednom ponoviti posle nekoliko dana.

Onim pčelarima koji žele da uvećaju broj društava biće potrebne košnice koje treba ofarbati, ukovati ramove, napraviti postolja za košnice...

Za pčelare koji kupuju matice - na vreme treba naručiti matice od odgajivača i pre nego što matice stignu, pripremiti društva za prihvatanje.

Krajem juna obično počinje suncokretova paša pa s obzirom da suncokret bolje medi u prvom delu cvetanja (dok je veća površina cveta rascvetana), pčele treba preseliti na vrema, da se paša iskoristi od prvog dana.