Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2020

Stanje na pčelinjaku

Pčelinja društva su uglavnom prešla u fazu mirovanja - bez negovanja legla, ali ima i društava koja i dalje neguju leglo, što ne može da se smatra baš dobrim jer to veoma iscrpljuje pčele. Kao što je pisano za prethodne mesece, društva su vidno manja po snazi. Što se tiče hrane, to je najviše zavisilo od pčelara, koliko, kako i kada su hranili. Za ovu godinu može da se kaže da je prosečno davano oko 10-12kg šećera po košnici. Naravno, to se ne odnosi na pčelinjake koji su imali suncokretovu pašu. Iako je ona ove godine dala slabe prinose za vrcanje, ipak je bila vrlo značajna da se obezbede rezerve hrane. I na terenima gde nema suncokretove paše, u centralnim delovima Srbije, dešavalo se na nekim pčelinjacima, doduše vrlo retko, da su postojali značajniji unosi i da nije trebalo mnogo da se dodatno prihranjuje. Karakteristično je da su pri dohranjivanju za zimu, pčelinja društva vrlo intezivno unosila sirup u centralni prostor klubeta. Ove sezone je inače bilo i mnogo slučajeva grabeži, vidlive ali i tihe, pa su društva koja su išla u grabež prepuna hrane.

Varoa je i sada tokom jeseni bila primetna na nekim pčelinjacima u nekim pčelinjim društvima, pa su neki pčelari obavljali dodatne tretmane.

Zalihe polena su krajem leta nešto uvećane. a pčele su dugo unosile polen i tokom septembra i oktobra. Generalno, što se tiče zaliha hrane, može da se smatra da su pčelinja društva uglavnom pripremljena (ako je pčelar iole bio savestan), samo ostaje pitanje koliko je pčelinje klube, gde se smestilo u košnici i da li mu je hrana na dohvatu.

Radovi na pčelinjaku

Kao što je prethodno rečeno, pčelinja društva uglavnom miruju i praktično nema nikakve potrebe za nekim radom na pčelinjaku, osim stavljanja češljeva protiv ulaska glodara i povremenog obilaska i nadgledanja pčelinjaka. Dobro je nastaviti sa održavanjem lovilica za osice i stršljenove, sve dok oni izleću, jer im je lakše da uđu u košnicu kada su pčele manje aktivne.

Jedino pčelari koji opravdano sumnjaju da nešto što je važno nisu dobro uradili pri pripremi pčelinjih društava za zimu, mogu da iskoriste toplije vreme i da otvaraju košnice. Intervencija će obično da se sastoji u tome da se iz centra klubeta izvadi ram na kome nema meda ili nema dovoljno i da se takav ram postavi sasvim na kraj košnice a ostali ramovi da se približe jedan do drugog. Ako je potrebno, i ako dalje sa strane ima ramova sa više meda nego u ramovima do klubeta, takve ramove treba približiti klubetu. Ukoliko se slučajno dogodi da na ramu ima legla, a da nema meda, takav ram se slobodno može izvaditi i pretopiti.

Tamo gde je krajem leta bila najezda varoe, može da se desi da pčelinja društva nastavljaju da slabe i stradaju sada tokom jeseni. Na tim pčelinjacima potrebno je povremeno kontrolisati da li su društva živa i u kakvom su stanju, pa ako stradaju, treba izvaditi ramove iz košnice ili bar zatvoriti leta kako bi se onemogućio grabež.

Ako do sada nisu postavljeni češljevi ili neka druga zaštita protiv ogućeg ulaska glodara u košnice, to sada treba uraditi. Rešenje je i da se po visini znatno suzi leto, a ako na košnicama postoje gornja leta, pčelarima se savetuje da donja leta slobodno zatvore ili eventualno samo ostave ventilaciju, bez mogućnosti prolaza pčela.

 

Ostali radovi

Sada je idealno vreme da se sadi medonosno drveće i šiblje, pa to treba iskoristiti da se obogati pčelinja paša u okolini pčelinjaka. Pčelari koji imaju mogućnosti, mogu da sakupe seme, izdanke ili pripreme reznice raznog bilja i da naprave za sebe mali rasadnik, u kome će da proizvedu sadnice za narednu sezonu.

Pčelari koji do sada nisu pretopili vosak, bilo od starih ramova ili od voštanih poklopčića, to treba što pre da urade i da ne ostavljaju za kasnije.

Prazne košnice treba očistiti, dezinfikovati i ako je potrebno popraviti, da mogu da se ponovo upotrebe naredne sezone.

Pri obilascima pčelinjaka uvek treba kontrolisati da li su postolja košnica dobra i da li košnice pravilno stoje na njima i ako nešto nije u redu to treba ispraviti.