[Kalendar radova]

Predrag Cvetković

MART 2001

 
Stanje pčelinjih društava

Prilika za izletanje pčela je bilo tokom celog zimskog perioda. Potrošnja hrane se povećava zbog razvoja legla i veće aktivnosti pčelinjih društava. U toplim danima, pčele izleću, donose polenov prah i prvi nektar. Na poćetku marta u košnicama ima prosečno 3 rama sa leglom, krece se od 2-4. Sredinom marta, jaka društva imaju i 5-6 ramova sa leglom i puno pčela. Imamo podatke da je u nekim krajevima Vojvodine (Sombor, Kula) bilo velikih stradanja uzrokovanih varoom.

Pčelarski radovi u martu

Sada je pravi trenutak za bolje utopljavanje pčelinjih društava. Preko poklopne daske ili hranilice (zavisno od konstrukcije) stavljaju se novine, stiropor ili neki drugi utopljavajući materijal. Slabija društava se mogu utopliti i sa strane, stavljanjem pregradne daske i dodatne izolacije. Da se ne bi stvarala prevelika vlaga u košnici, kod slabijih društava se preko satonoša može staviti novinska hartija. Pčele u jačim društvima će grickati papir, pa ga ne treba ni stavljati. Neki pčelari praktikuju stavljanje plastične folije preko satonoše. Jačim društvima to može pomoći u održavanju mikriklime u košnici. Slabim društvima je ne treba postavljati, jer će se stvarati prevelika vlaga i kondenzovati voda.

Dobro je iskoristiti prve toplije dane za utvrđivanje stanja pčelinjih društava: da li imaju maticu i da li normalno zaleže, da li imaju hrane, koliko ramova zaposedaju. Tom prilikom se može očistiti ili zameniti podnjača. Mrtve pčele se spale i zakopaju, otpad od voska sakupi i pretopi, a podnjača opali plamenom. Ako su podnjače čiste, takve mere higijene nisu neophodne, jer društvo i samo uspeva da održi čistoću košnice.

Veoma dobra mera u martu je da se izvrši približavanje ramova sa medom pčelinjem klubetu. To je ista mera koja se preporučivala za februar, za slučaj da dani budu pogodni za otvaranje košnice. Pčelinja društva još uvek ne doživljavaju punu ekspanziju u razvoju,  mlade pčele zamenjuju stare. Sada, dok se leglo još nije raširilo, bolje je ograničiti ga ramom sa medom i polenom, koga ćemo približiti, ako je bio udaljeniji od klubeta. Ako je bio blizu, možemo ga preokrenuti za 180 stepeni, pošto su pčele verovatno pojele sav med do legla.

Ovakvo ograničenje legla se primenjuje sve do pojave prve važnije prolećne paše, koja pokreće burniji razvoj društava. U velikom delu Srbije, to je cvetanje kajsije i dženerike. Ove godine, u nizijskim predelima i kajsija i dzenerika su procvetale oko 10.marta. Setimo se da je pre nekoliko godina dženerika cvetala 8. marta, pa je već narednog dana pao sneg i zadržao cvetanje više od desetak dana, kada se nastavilo. Zanimljivo je da pupoljak bagrema još nije “krenuo”, pa ne mora da znači da će i barem biti rekordno rani.

Prvih dana paše, pčele će popunjavati prazne ili ispražnjene ćelije, pa sa proširivanjem ne treba žuriti, ali ni kasniti. Gnezdo društva koje je slabo, nema dovoljno pčela, ne zaposeda ramove dobro, ne puni ih medom, polenom, matica malo zaleže, ne treba ni proširivati.

Kada započne ta prva voćna paša, potrebno je izvršiti proširivanje pčelinjeg gnezda dodavanjem ramova sa izgrađenim saćem, a kod veoma jakih društava, pri toplom vremenu i dobroj paši, mogu se čak dodavati odmah i ramovi sa satnim osnovama. Društvima srednje snage dodaje se jedan ram sa strane legla, bolje je da to bude strana do zida košnice, gde se uoči da je veća koncentracija pčela. Jakim društvima se može dodati jedan ram, a posle nekoliko dana i drugi, sa druge strane. Za većinu društava, tek u aprilu predstoji proširivanje gnezda u većoj meri.

Prihranjivanje sirupom se vrši u malim količinama, tek kada otopli i noćne temperature budu oko 10 stepeni. Pčele će bolje iskoristiti sirup ako se dodaje ujutru, nego uveče. To će ih podsticati na veće izletanje, ali treba biti oprezan, zbog moguće pojave grabeži, posebno kod slabih, bezmatičnih ili bolesnih društava. Društva koja ne uzimaju sirup i ne donose polen, potrebno je odmah pregledati. Ako je pčelinjak blizu kuće, može se u hranilice dodavati i topla voda ili sirup slabe koncentracije. Prihranjivanje je posebno korisno kada pčele ne mogu da izleću, zbog kiše, a spoljna temperatura nije niska da bi pčele formirale čvrsto klube.

Kada otopli, biće moguće da se društvima koja nemaju hrane pomogne davanjem i veće količine sirupa za kraće vreme. To se čini ako nemamo u rezervi ramove sa hranom. Takva društva je potrebno prvo suziti, oduzeti suvišne ramove i onda prihranjivati. Kada ojačaju sa pčelama, i počne jači unos nektara, i njima ćemo dodavati ramove za proširenje. U rano proleće pogodno je izvršiti odbacivanje starog i lošeg saća. To je vreme kada se intenzivnije troši hrana, pčele otklapaju i poslednja “ostrvca” meda na krajnjim ramovima, a pri tome, pčelinje leglo (bar u prvoj polovini marta) još se ne razvija intenzivno. Zato je moguće pčelama “izmaći” iz gnezda loše ramove koji još nisu zaleženi ili ispunjeni nektarom, i otklapati med sa krajnjih ramova, na kojima je samo malo hrane preostalo. Sada je vreme otklapanja meda i na ramovima koji se u prvom delu meseca dodaju bliže klubetu. Kada potroše med, pčele će te ćelije očistiti i verovatno ih pripremiti da ih matica zalegne. Kad počne intenzivniji unos nektara, pčele će njime puniti raspoložive ćelije saća, pa bi uklanjanje takvih ramova anuliralo njihov rad.

Ako na pčelinjaku bude bezmatičnih i slabih društava, koje pčelar nije sanirao, može se pojaviti grabež. Nju ne treba mešati sa igrom mladih pčela ispred košnice. Na grabež se može posumnjati i ako nema borbe pčela na poletaljci. Velika aktivnost pred letom samo jedng društva pred veče, a i tokom dana, dok ostala miruju, može biti znak. Poletaljka je obično zaprljana voskom, sa tragovima meda i propolisa. Možda je neko društvo ostalo bez pčela, sve to treba proveriti. Košnicu koju je napao grabež, najbolje je isprazniti, društvo rasformirati a leto ostaviti otvoreno. Ako se proceni da je moguće sanirati napadnuto društvo, onda je možda najlakše preneti ga na neki drugi pčellinjak i tamo negovati.

 

Bolesti

Pčelari koji primete prisustvo varoe, izvršiće tretiranje nekim registrovanim lekom, dok još leglo nije veliko. Može se eventualno izvršiti kontrolno zadimljavanje nekoliko društava ili tretiranje drugim sredstvima, da bi na osnovu toga stekli utisak o zaraženosti. Veća količina uginulih pčela i pogotovo ako primeti pojavu proliva i opšte slabosti društva i pčela pojedinačno, treba da bude znak pčelaru da tridesetak mrtvih pčela sakupi i pošalje na analizu, sa sumnjom na nozemozu. Zima je bila toliko blaga, da je verovatnoća za to manja nego inače, ali kod slabih društava i na nepogodnim lokacijama pčelinjaka, nije isključena pojava bolesti. Rano proleće i mala količina legla u košnici su pogodni i za lako uočavanje krajnje nemile pojave - američke kuge pčelinjeg legla. Karakteristični znaci su specifičan miris košnice, raštrkano leglo, voštani poklopčići na zatvorenom leglu su ulegnuti i sa rupicama - izbušeni. Kada se otvori ćelija, ne nalazimo pčelinju lutku - formiranu pčelu, već je sadržaj truo, sive - braon boje, isteže se kada se dohvati slamčicom i povuče. Kod starijeg slučaja kuge, ćelija je probušena (pčele pokušavale da je očiste) i naizgled prazna (raspadnuta larva je prilepljena za zid ćelije i sasušena). Prijavljivanje sumnje je obavezno po zakonu i u najvećem je interesu pčelara.

 

Ostali radovi

Ramovi se ukivaju, žiče i utapaju voštane osnove. I dalje se mogu stavljati pogače, u vidu šećerno mednog testa, eventualno sa zamenama za polen, posebno ako su pčelinjaci udaljeniji. Ipak, mnogo je delotvornija prihrana šećernim sirupom, ali to je moguće samo pri toplijem vremenu.

U martu se još može saditi medonosno drveće i šiblje. Dobro bi bilo ako bi svaki pčelar posadio godišnje bar po neku biljku u blizini svog pčelinjaka.

Početke i tokove  cvetanja medonosnih biljaka valja beležiti, kako bismo posle više godina beleženja imali veoma korisnu evidenciju.

Period dok se očekuje cvetanja voća i burnijeg razvoja pčelinjih društava, može se iskoristiti za planiranje poslova na pčelinjaku, kada se stekne uvid u to kako su pčele zimovale i u kakvoj su snazi. Pouzdanije zaključke o tome možemo izvući tek krajem ovog meseca.

Povratak na početak