Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JANUAR 2004

     Stanje na pčelinjaku  

U prvom delu zime pčele su imale dovoljno mogućnosti za pročisne letove, tako da je situacija po tom pitanju sasvim različita od prošlogodišnje. Trebalo bi da naredni period bude hladan i da vrlo dugo traje da bi mogao da ugrozi pčele zbog nemogućnosti neizletanja a s obzirom na vremenske prognoze, tako nešto ne bi trebalo da se očekuje.

Ono sa čim se pčelari prvo mogu suočiti je eventualan nedostatak hrane u košnicama. U zavisnosti od klimatskih uslova u narednom periodu, moguće je nekoliko različitih situacija. Jedna je relativno standardna, da sredinom zime dođe do velikog i dugotrajnijeg otopljenja što bi razvilo leglo a posle toga da nastupi hladan period, ili čak vrlo hladan, pre nego što nastupi proleće. Druga sitacija koja je inače retka, je da sredina i kraj zime budu relativno blagi i da proleće počne rano.

I bez mnogo podataka o stanju na terenu, moglo bi se reći da je zimovanje za sada dosta dobro. Krajem jeseni je bilo pčelinjaka gde su pojedina pčelinja društva stradala od varoe i virusa, ali ako preostala društva nisu do sada mnogo oslabila, verujemo da do takvih daljih stradanja ne bi trebalo da dođe.

Za pojavu nozemoze je još rano a pogodovala bi joj eventualno produžena zima odnosno dug period neizletanja, vlaga, hladnoća, nesvarljiva hrana, slaba pčelinja društva i njihovo iscrpljivanje prevelikim negovanjem legla tokom zime.

Novo leglo je verovatno prisutno u velikom broju košnica a do kraja januara će to verovatno biti u svima.

Radovi na pčelinjaku  

Potrebno je obići pčelinjake, pogledati da li je sve u redu sa postoljima, košnicama, da li leta nisu nečim zatvorena, da li je bilo nekih štetočina (miševi. rovčice...). Košnice u kojima su pčelinja društva iz nekog razloga stadala, treba zatvoriti a ramove je nabolje odmah ukloniti.

Najpoželjnije je naravno da na pčelinjaku u januaru pčelar ne radi ništa, da ostavi pčele da mirno zimuju, ali to je ostvarivo samo u slučaju da su pripreme za zimu dobro obavljene.

Sada su najčešća moguća stradanja od gladi, bilo da je hrana u košnici potrošena, bilo da se pčelinje klube pomerilo na stranu košnice gde je potrošilo hranu. Da bi se to sprečilo, ako pčelar opravdano sumnja da su mu pčele u opasnosti, potrebno je da što pre doda hranu. Ako ima rezervnih ramova, to je najbolje učiniti prilikom toplijih dana, dodavanjem celih ramova sa medom odmah uz klube, ako je baš toplo, onda i u samo klube neki ram sa velikim mednim vencem. Ramovi sa medom se kod košnica koje imaju zbegove pogodne za to mogu dodati i iznad satonoša, položeno. U krajnjoj liniji, parčići mednog saća se mogu i iseći iz rama i staviti kao što se stavlja pogača.

Ako se kod društava koja su zazimljena u dva nastavka LR košnica primeti da je klube u donjem, koje nema dovoljno hrane, treba na neki način obezbediti da pčele "dohvate" med ili da se klube prebaci gore, među ramove sa medom. Šta se konkretno može uraditi zavisiće od stanja u košnici i temperaturnih uslova.

Ako pčelar nema na raspolaganju rezervno saće sa hranom, neophodno je da doda pogače, bilo da ih pravi sam, ili kupuje. Pri kupovini je potrebno obratiti pažnju na kvalitet - sastav, tvrdoću, kompaktnost. Možda je najviše preporučljivo kupovati obične pogače, bez ikakvih dodataka.

Ne preporučuje se veliko utopljavanje košnica ni podsticanje širenja legla, ni u kom slučaju, pa ni u slučaju vrlo toplog  vremena, već treba ostaviti postojeću ventilaciju.

 

Ostali radovi  

U januaru već treba "dati znak za uzbunu" u pogledu angažovanja na pčelinjaku i radionici, što se naravno odnosi pre svega na veće pčelinjake, gde ima mnogo posla. Teče izrada ramova, košnica, pribora, ukucavanje i žičenje ramova, dezinfekcija praznih košnica. Planira se proizvodnja različitih pčelinjih proizvoda, rojeva, matica... Posećuju se predavanja i seminari, prisustvuje raznim okupljanjima pčelara i vrši uplata članarine u pčelarske organizacije. Sadi se medonosno drveće i šiblje. Organizovano, preko udruženja pčelara se registruju pčelinjaci i pristupa se redovnom zakonski predviđenom uzimanju uzoraka pčela i slanja u ovlašćeni institut. Planiraju se mesta za selidbe pčela.

 

Povratak na početak