Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

FEBRUAR 2004

     Stanje na pčelinjaku  

Očekivanja i nade u pogledu klimatskih uslova, koje smo izrazili govoreći za januar, uglavnom su se ispunili, na sreću pčelara. Bilo je prilika za pročisne letove a izuzev jednog perioda toplog vremena, temperature su bile u proseku za ovaj deo zime a povremeno možda i niže. Za vreme toplih dana pčele su izletale i čak donosile po malo polena sa prvih visibaba. Znači da su pčelinja društva krenula sa negovanjem legla, ali radi se naravno samo o malom broju ćelija.

Po izveštajima sa terena, sada se uočava da je stradanje pčela od varoe bilo mnogo veće nego što se to činilo u jesen i početkom zime. Nozemoza još nije uzela maha a zbog povoljnijih uslova zimovanja će verovatno biti manje zastupljena nego ranije. Ove godine su  slaba pčelinja društva mnogo bolje prezimila nego prethodnih, pa će to mnogo značiti ali samo u slučaju ako pčele nisu obolele od nozemoze (koja najpre napada slabe zajednice).

Sada je potrebno uzeti uzorke mrtvih pčela sa podnjače i odneti ih u ovlašćenu veterinarsku ustanovu na pregled.

Kada je hrana u pitanju, tek sada će doći do povećane potrošnje a time i do povećane opasnosti da pčelinja društva koja nisu zazimlljena sa dovoljno hrane stradaju od gladi.

 

pogača - nužno zlo, ili hitna pomoć, fotog. Oliver MIhajlović

Radovi na pčelinjaku  

Pčelari koji smatraju da su ostavili pčelinja društva sa nedovoljno hrane, sada bi već trebalo da preduzmu mere pomoći, ukoliko to nisu ranije učinili. Radi toga, dodavaće pogače ili ramove sa medom, bilo odmah uz klube, ili ukoliko je to tehnički moguće položeno preko satonoša, umesto pogače.

Košnice u kojima su pčelinja društva propala potrebno je zatvoriti i najbolje isprazniti, ramove izvaditi.

Ukoliko bude lepih dana sa višim temperaturama kada pčele izleću, obići pčelinjake i posmatrati aktivnost pčela. Sumnjive košnice, odakle pčele ne izleću ili se po nečemu drugom razlikuju od drugih, najbolje je odmah pregledati. Ako u košnicama ima ramova sa medom koji nisu blizu pčelinjeg klubeta, takve košnice se mogu slobodno otvoriti i prazni ramovi ukloniti a ove sa medom približiti  uz samo klube. Na pčelinjacima na kojima postoji potreba za intervencijom radi hrane, eventualna pojava lepog i toplog vremena se može iskoristiti da se svim pčelinjim društvima približi hrana i da se pčelinja gnezda maksimalno suze. To će značajno pomoći u prolećnom razvoju. Utopljavanje košnica se može preporučiti za kraj februara, ne pre, kako se ne bi stimulisao prerani razvoj legla.

Naravno, idealno je da su krajem leta i jesenas pčelinja društva zazimljena snažna i sa mnogo hrane, meda i polena, tada u februaru nije potrebno otvarati košnice. Društvima koja su jesenas pripremljena dobro, ali ne idealno, pogača se može dodati krajem februara.

Oni pčelari koji primete varou u košnicama toplije dane mogu iskoristiti za tretman nekim lekom protiv varoe.

Pojila sa vodom se već mogu pripremiti, pogotovo ako bude toplih dana, kako bi se pčele odmah navikle.

Ostali radovi  

Sve je više poslova koje treba obaviti kao pripremu za predstojeću sezonu, ali i kao redovne poslove na pčelinjaku. Obezbeđivanje ramova, voštanih satnih osnova, žičenje ramova, predstavljaju jedne od najvažnijih. Prema neophodnosti, sada se prave ili kupuju pogače za pomoć pčelama, nabavlja šećer za prihranu sirupom u proleće, hranilice itd.

Ukoliko je bilo stradanja pčelinjih društava, sada se vrši čišćenje ramova i topljenje saća (izuzev u slučaju stradanja od američke kuge, kada se po zakonu sadržaj košnice spaljuje). Sve prazne košnice se čiste i dezinfikuju najbolje i plamenom i nekim hemijskim dezinfekcionim sredstvom (živa soda, Sporotal...).

S obzirom da će se krajem meseca imati već dosta realna slika stanja na pčelinjaku, tada se mogu praviti planovi za rad tokom sezone, eventualno formiranje rojeva za prodaju ili za sebe, kao i za selidbe i slično.

Svim pčelarima se preporučuje da blizu svojih pčelinjaka posade makar nekoliko sadnica medonosnog drveća, kao i da planiraju zemljište za setvu medonosnog bilja.

Radi poredjenja stanja sa prethodnom godinom, može se pogledati šta je govoreno za: Februar 2003.

Povratak na početak