Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2019

Stanje na pčelinjaku

Posle veoma toplog novembra, decembar nosi niže temperature na početku meseca ali zatim nastupa talas neuobičajeno toplog vremena za to doba godine.

Stanje pčelinjih društava je za sada dobro, isuviše je i rano da bi trebalo očekivati neke probleme, ali ipak ima slučajeva da su se na nekim pčelinjacima već javila prva stradanja društava. Koliko se moglo saznati, bez većeg truda za sticanje nekog šireg uvida, bilo je sporadičnih pojava napuštanja košnica na nekim pčelinjacima. Za to se obično smatra da je virusnog porekla i povezano i sa varoom kao prenosnikom. Takođe je bilo izveštaja o pojavama grabeži, što i ne treba mnogo da čudi s obzirom da veoma toplu jesen. Grabež svakako uvek ima neki poseban izrok i sigurno je da ne nastupa tek tako. Obično se radi o društvu koje je ostalo bez matice ili je iz nekog razloga značajno oslabilo. Uslovi za grabež su svakako povećani ako su leta na košnicama širom otvorena a pčelinje društvo ne može dobro da ih kontroliše. Treba imati u vidu da zbog položaja klubeta pčele najčešće mogu bolje da brane gornja leta nego donja, koja su na podnjači.

Radovi na pčelinjaku

Decembar je mesec sa verovatno najmanje aktivnosti na pčelinjaku. Jedino u slučaju da pčelari žele da rade tretmane oksalnom kiselinom a to ranije nisu obavili sada mogu da urade. Uputstvo za tretman je dato na ovom linku: tretiranje oksalnom. S obzirom na toplo vreme sredinom i u drugoj polovini meseca, samo početak meseca je bio povoljan za tretman.

Sada treba ostaviti pčele da miruju ali pčelinjake je svakako dobro obići da bi se videlo da li je spolja gledano sve u redu. Posebno su korisni obilasci kada otopli i kada pčele vrše pročisne letove. Za sada je jesen bila neobično topla i u decembru je bilo dosta prilika za izletanje pčela. Iako neki pčelari strahuju da će zbog tako toplog vremena krenuti prerani početak razvoja legla u košnicama, nadajmo se da do toga ipak nije došlo. Ali na drugoj strani, savim je moguće da se na nekim pčelinjacima i pojavilo prvo novo leglo u košnicama. U tom slučaju i potrošnja hrane će biti veća, kao i angažovanje pčela ali u isto vreme i njihovo iscrpljivanje.

Priliko obilazaka treba pogledati poletaljke košnica da se vidi ima li nekih posebnih dešavanja, na primer ulazak glodara u košnicu, grabež i slično. To se može videti po izmrvljenom vosku na poletaljci, kao i sitno isitnjenom vosku, tragovima meda ili po mrtvim pčelama.

Generelno, ne savetuje se nikakvo dodavanje pogača, pa ni "preventivno". Ipak, činjenica je da neki pčelari to rade, čak i ističu kako su pčele brzo potrošile celu pogaču. U stvarnosti, radi se o tome da postavljanje pogače nad klubetom jednostavno izaziva pčele da koriste pogaču i da se time hrane ili prerađuju i prenose u saće. Dakle, to što su pčele eventualno potrošile dodatu pogaču uopšte ne mora da znači da nemaju hrane u košnici. Takođe i izlaženje pčela na satonoše se često shvata kao siguran znak da su potrošile hranu na tom ramu ispod. U suštini to izlaženje pčela na satonoše ili iznad satonoša (ako takav prostor postoji) uopšte ne može da se smatra za pouzdan znak da nema hrane.

Ostali radovi

Ovo je uglavnom mesec mirovanja za pčelare sa manjim brojem košnica ali sigurno da oni sa većim brojem, kao i oni koji planiraju veća proširenja pčelinjaka treba već sada da krenu sa radovima u radionici kao i sa nabavkama i ugovaranjima košnica, opreme i drugog.

Ukoliko pčelari nisu istopili vosak od prethodne godine, savetuje se da se to što pre uradi i da se vosak zameni sa voštane satne osnove pošto je bolje za kvalitet osnova da one odstoje pre stavljanja u košnice. I saće od voštanih poklopčića treba pretopiti i to se može čuvati odvojeno i eventualno koristiti za neke druge svrhe a ne za zamenu za osnove. Naravno izvanredno je ako se i to saće pomeša sa regularnim voskom i ako pčelar može da lije satne osnove samo od svog voska. U poslednje vreme čini se da je nešto povećan broj pčelara koji kupuju prese za livenje voštanih osnova, a takođe sve je više pčelara koji se udružuju i zajedno izrađuju satne osnove kod preduzeća koja te usluge nude.

Sada je vreme održavanja predavanja za pčelare pa se savetuje posećivanje tih predavanja.

U decembru i uopšte tokom zime obično je povećana potražnja za medom i drugim pčelinjim proizvodima pa bi pčelari trebalo da više pažnje posvete reklami i plasmanu.