Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR 2021

Stanje na pčelinjaku

Za početak oktobra se najavljuje prilično toplo vreme za ovo doba godine, praktično pravo "miholjsko leto". I pored lepog vremena, u košnicama je sve manje legla i znatan je broj pčelinjih društava koja već krajem septembra nisu imala nikakvo leglo, ni otvoreno ni zatvoreno. U suštini to može da se smatra za dobro, zato što negovanje legla mnogo iscrpljuje pčele i ranim prestankom negovarnja omogućuje se da društvo lakše prebrodi zimu. Naravno, pod uslovom da ima dovoljno zdravih i dobro odnegovanih pčela. Društva sa mladim maticama, posebno ona skoro dodatim ili oplođenim verovatno imaju još legla, ali i to nije pravilo - i te matice polako prestaju da nose.

Čini se da ove jeseni pčelinja društva ulaze u period zimovanja sa manjim brojem pčela nego inače. To je skoro preovlađujući trend, mada naravno ima i društava koja su slične snage kao i prethodnih godina. Verovano je jedan od razloga za to prilično sušna druga polovina leta, sa manje biljka cvetnica sa kojih bi pčele sakupljale polen. Takođe, to možda ima korene još u priličnoj blokadi pčelinjih društava tokom i neposredno posle bagremove paše. Ta blokada, ako pčelari nisu na vreme intervenisali, trajala je tokom celog juna meseca pa i duže. Unos medljike, koji se javljao u nekim delovima zemlje, nije bio dovoljan razlog za stimulisanje razvoja legla, bio je potreban i polen. Na pijacama je moglo da se primeti kako tokom septembra pčele doleću na kukuruzno brašno i nose ga u košnice, što je neuobičajeno za to doba godine, obično može da se vidi samo rano u proleće.

Radovi na pčelinjaku

Na pčelinjaku sada praktično nema poslova vezanih za otvaranje košnica, osim možda u slučajevima da su potrebne neke provere (novododatih matica, problematičnih društava i sl.). Ako ranije nisu uklonjene daščice protiv varoe, to treba sada učiniti. Pčelari koji su tokom avgusta -septembra tretirali pčele protiv varoe, ne treba da žure sa nekim dodatnim tretmanima ukoliko nisu primetili da i dalje ima varoe u zabrinjavajućem broju. Bolje je sačekati novembar - decembar, kada može da se uradi tretman oksalnom kiselinom.

Ukoliko je bilo nekih društava koja su eventualno ostala bez matice ili se procenjuje da neko društvo nema izgleda da prezimi, takva društva je najbolje spojiti sa nekim drugim, najlakše preko novinskog papira. Ima pčelara koji još sada stavljaju pogače, što ni u kom slučaju ne preporučujemo, jer zasta nema svrhe i samo će dodatno da optereti pčele da preuzimaju pogaču i da rastvaraju kristale šećera. Prošle godine se jasno videlo koliko je bila mala potrošnja hrane tokom jeseni i početkom zime, čak ispod svih očekivanja. Ako neko baš strahuje da neka košnica nema dovoljno hrane, može da doda gušći sirup tokom toplih dana na početku meseca.

U drugoj polovini meseca na leta mogu da se postave češljevi protiv ulaska miševa i rovčica. I dalje treba održavati lovilice za osice i stršljenove. Topli dani bez kiše mogu da se iskoriste za eventualno farbanje košnica.

Ostali radovi

S obzirom da se aktivna sezona rada na pčelinjaku upravo završila, ovaj mesec se obično koristi za kratak odmor, ali zato se obično povećava aktivnost na prodaji meda i drugih pčelinjih proizvoda. To posebno važi za pčelare koji učestvuju na pčelarskim izložbama ili med prodaju na pijacama i sl. Sada pčelari imaju više vremena da pretope eventualno zaostalo saće koje je za to bilo namenjeno. Ukoliko nije strugan i sakupljan propolis sa medišnih ramova i nastavaka, to treba što pre uraditi kako ne bi toklom zime gubio lekovite sastojke.