Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2017

Stanje na pčelinjaku

Početkom meseca je zahladnelo i u nekim krajevima i na većim visinama je padao sneg. Smenjivali su se kiša i susnežica i generalno, decembar je bio kišovit. Sredinom meseca je otoplilo i bilo prilika za pročisne letove pčela.

Radovi na pčelinjaku

Pčelinja društva miruju i nema potrebe da se košnice otvaraju, ali naravno savetuje se povremeno obilaženje pčelinjaka kako bi se imao uvid u tok zimovanja i eventualno reagovalo na neke eventualne nepredviđene situacije. Izuzetak za otvaranje se pravi samo u slučaju obavljanja tretmana oksalnom kiselinom - ako to nije urađeno u novembru. Uputstvo za obavljanje tretmana dato je na ovom linku.

Ako se pri tom otvaranju košnice primeti nešto neuobičajeno, na primer neočekivano pomeranje klubeta na neku stranu i slično, tu košnicu treba obeležiti i pri malo toplijem vremenu je otvoriti i pogledati pa po potrebi i intervenisati razmeštanjem ramova. Takve intervencije ne treba da uđu u neku normalnu praksu već da se rade samo u slučaju krajnje potrebe. Pri tome, ako se i obavljaju, to može da bude i po hladnijem vremenu (ako se oceni za hitno), s tim da se pri podizanju ramova nastoji da pčele ne padaju sa rama. Treba znati da je potrošnja meda do sada vrlo mala i da društvo koje je iole normalno zazimljeno ne može da strada od gladi. Ipak, društva koja su eventualno bila žrtve tihe grabeži ili su se krajnje neočekivano razmestila na stranu košnice bez meda i tu započela leglo, mogu i sada da stradaju.

Izlaženje pčela na satonoše po hladnom vremenu ne treba automatski povezivati sa tim da one nemaju hrane odnosno da su "probile" medne vence.

U periodu kad pčele ne izleću iz košnica pogodno je za razmeštanje košnica na istom pčelinjaku ili na vrlo kratkom rastojanju (na primer desetak ili i nešto više metara). Poželjno je da se sa starog mesta uklone i postolja, kako bi pri narednom izletanju pčele imale što manje orijentira na staru lokaciju.

Ako je pao veći sneg, pri najavi toplih dana kada bi pčele mogle da obavljaju pročisne letove dobro je ukloniti sneg ispred košnica, kako pčele ne bi padale na sneg. Eventualno, umesto toga na sneg se baca slama ili nešto na šta bi pčele mogle da sleću a da ne budu na snegu.

Ostali radovi

Kao što je pomenuto za novembar, sada bi se trebalo više posvetiti promociji i prodaji pčelinjih proizvoda

Iako do početka naredne sezone ima još vremena, pčelari sa većim brojem košnica moraju već sada da počnu sa konkretnim radovima na izradi i sklapanju i žičenju ramova, izradi ili nabavki košnica, nabavi ostale opreme i pribora. Takođe, bolje je što pre zameniti vosak za voštane osnove.

Zimski period, kada zemlja nije pokrivena snegom, pogodan je da se na pčelinjaku ili neposrednoj okolini urade zemljišni radovi ako je to potrebno. Tu se misli i na pravljenje kanala za odvod nadzemne vode (od kiša i topljenja snega), pravljenje terasa na strmim terenima i slično.