Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JANUAR 2012

 

Stanje na pčelinjaku  

Po izveštajima sa pčelinjaka bi se moglo reći da su pčelinja društva u dosta dobrom stanju, i po snazi i po zalihama hrane. Sada bi se mogao očekivati početak negovanja legla ali to leglo će biti sasvim malo i počeće da se povećava tek u februaru.

Pčele su imale prilika za izletanje, za pročisne letove u decembru, tako da im je lakše da izdrže do kraja zime. Pčelari koji su se pribojavali zimovanja u uslovima unosa medljike u košnice, sada mogu da budu spokojniji.

Radovi na pčelinjaku

Tokom januara treba obići pčelinjake i pogledati da li je, spolja gledano, sve u redu. Pogledaćemo poletaljke košnica, prostor ispod košnice, leta, kao i pčelinjak u celini. Nema potrebe otvarati košnice i uznemiravati pčele, to ćemo učiniti samo ako uočimo da se kod neke košnice nešto posebno dešavalo, što zahteva naše reagovanje. Znaci za eventualnu intervenciju su ako vidimo isuviše mrtvih pčela na poletaljkama ili leta zapušena mrtvim pčelama, previše izmrvljenog i iseckanog voska, izgrižene ostatke pčela i sl. Tada ćemo pažljivo otvoriti košnicu i pogledati stanje unutra. Ako su društva stradala, košnice treba zatvoriti i tada ili drugom prilikom ih isprazniti i očistiti. Ako je ulazila neka štetočina (miš, rovčica..) a društvo je živo, treba očistiti podnjaču i presložiti ramove, odbaciti ili staviti na kraj oštećene. Ramove sa medom primaći bliže klubetu.

Što se tiče stavljanja šećerno-mednih pogača, neki pčelari to čine nezavisno od stvarnog stanja u košnici i potreba pčelinjeg društva. To pravdaju time da je bolje preventivno dati nego da društvo strada. Međutim, pčele u suštini retko stradaju od gladi u ovo doba godine, a drugo, sezona je bila takva da su pčelinja društva ušla u zimu sa dobrim zalihama hrane i u velikom broju slučajeva neće biti potrebno nikakvo dodavanje pogača tokom cele zime.

Ukoliko vreme u januaru zahladni više nego što je bilo u decembru, vrlo je verovatno da se leglo neće mnogo razvijati i da potrošnja hrane i dalje neće biti velika, pa ni potreba za stavljanjem pogača. U drugom slučaju, ako bude više toplih dana u nizu, može se otvoriti poneka košnica da bi se utvrdilo u kakvom su stanju pčelinja društva što se tiče hrane i legla. Eventualni problemi sa hranom, najčešće nastaju ako se pčelinje klube premesti na stranu košnice gde ima manje hrane, ili kod košnica nastavljača (LR, Farar i sl.) ako klube ostane u nastavku sa manje meda. Na osnovu tih letimičnih pregleda nekih košnica možemo doneti odluku da li da otvaramo i druge košnice ili ne. Treba naglasiti da ako vidimo da su pčele izašle gore na satonoše, to nije siguran i dovoljan znak da nemaju hrane. Ako se pribojavamo da pčele ne stradaju od gladi, možemo ipak staviti pogače. Bolje bi ipak bilo da još malo sačekamo pa prilikom eventualnih toplijih dana otvoriti košnice i ramove sa medom primaći bliže klubetu a izmaći prazne i nezaležene iz sredine klubeta. Umesto pogača, preko satonoša se može staviti i položen ram sa medom, ali za to je neophodno da zbeg omogućava postavljanje celog rama i dobro zatvaranje košnice.

Može se staviti utopljavajući materijal preko poklopne daske jer sada počinje negovanje novog legla pa se tako pčelama može malo pomoći u održavanju temperature. Ipak, treba naglasiti da pčele greju prostor unutar klubeta a ne celu košnicu pa zdravom i jakom društvu utopljavanje nije neophodno.

Bilo bi dobro da su gornja leta otvorena, na košnicama gde ih ima. Ona omogućavaju bolji dostup vazduha do pčelinjeg legla i olakšava izletanje pčela po hladnijem vremenu.

Ako se želi da se neka košnica premesti na drugo mesto u okviru pčelinjaka, to se može sada učiniti, kada su temperature niže i pčele ne izleću.

Ostali radovi

Zbog manje aktivnosti pčelara na pčelinjaku, zimski meseci su povoljni za povećanu aktivnost na promociji i prodaji meda ali i drugih pčelinjih proizvoda. Čini se da je u to vreme povećana i potrošnja meda u odnosu na druge periode godine, pa bi to trebalo iskoristiti za reklamu i prodaju.

Pčelarima koji još nisu zamenili vosak sa voštane satne osnove savetuje se da to učine pre proleća, jer je za osnove bolje da pre stavljanja u košnice malo odstoje (ukoliko su nedavno proizvedene).

Ove godine se 18 i 19. februara u Sava centru u Beogradu održava simpozijum međunarodne pčelarske organizacije Apimondia o uticaju tehnike pčelarenja i dr. na kvalitet pčelinjih proizvoda. Tom prilikom će se održati i izložba pčelarske opreme, pa sve to može biti vrlo privlačno za posetioce koji žele da se upoznaju sa novim dostignućima i u pčelarskoj nauci i praksi i u proizvodnji pčelarske opreme.

Nakvašeno zemljište je sada mnogo povoljnije za sadnju medonosnog bilja. Savetuje se da se svake godine sadi makar po nekoliko sadnica, čime bi se bogatila pčelinja paša u okolini pčelinjaka.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u januaru prošle godine, možete se upoznati preko stranice Januar2011.