Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR 2011

 

Stanje na pčelinjaku  

Velika suša koja vlada tokom celog leta i početkom jeseni uticala je i na stanje pčelinjih društava. Manje je polena u prirodi a pri pregledu košnica mogla se uočiti velika raznolikost u pogledu zaliha polena, od solidnih, do skoro nikakvih. To je dosta zavisilo i od toga da li su pčele menjale maticu, rojile se, odnosno da li su prekidale ciklus legla ili ne. Ova suša će verovatno imati nepovoljan uticaj na cvetanje voća i bagrema naredne godine.

Čini se da su pčele ove godine bolje snabdevene hranom nego inače, ali to je zavisilo od konkretnih lokalnih uslova kao i od načina rada. Snaga društava je možda u granicama prosečne ili niža. Većina društava je tokom septembra prekinula negovanje legla, tako da je sada verovatno većina košnica bez legla, ili eventualno sa sasvim malim količinama zatvorenog legla. Otvorenog legla bi moglo biti možda samo u košnicama koje su intezivnije i redovnije prihranjivane ili su imale neku septembarsku pašu. Što se tiče varoe, izgleda da zaraženost nije velika, čemu su verovatno doprinele i visoke temperature tokom leta.

Radovi na pčelinjaku

Ako su pripreme za prezimljavanje sprovedene na vreme i po planu, sada nema potrebe za otvaranjem košnica. Savetuje se jedino da se na leta postave češljevi protiv miševa i rovčica. Mogu se pogledati jedino košnice kod kojih uočimo da nešto nije u redu, na primer kod kojih je posebno velika aktivnost u vreme kada sve druge miruju i slično. Sada se ne može lako utvrditi da li je društvo bez matice jer kao što je rečeno, u većini košnica nema legla. Zbog toga, sada se i ne savetuju neke intervencije u smislu spajanja sumnjivih društava i slično osim ako sigurno ne znamo da su bez matice.

Što se tiče zaliha hrane, pčelari koji nisu sigurni da li su pčele obezbedili dovoljnim zalihama mogu da izvrše kontrolni pregled neke košnice i vide kakvo je stanje. Ako nema dovoljno hrane, trebalo bi na neki način intervenisati. Možda bi najbolje bilo da se iz sredine košnice izvadi ram u kome je bilo leglo, koji je sa najmanje hrane i stavi na kraj košnice. Ako su prazni mogu se izvaditi i dva rama. Umesto tog rama nećemo staviti nijedan drugi već ćemo ostale ramove samo primaći ka sredini, čime smo zapravo pčelama približili med sa strane. Eventualna dodatna mera je da odmah uz klube postavimo neki ram sa puno meda, ako ga imamo negde u zalihama ili nekoj drugoj košnici. Za vreme toplih dana može se dati i šećerni sirup, i to što veća količina odjednom (samo u slučaju da je to neophodno) a naravno najbolje bi bilo dati razređen med. Prihranu bi ipak trebalo izbegavati da se njome ne bi podstaklo negovanje legla i time nepotrebno remetilo društvo koje je već ušlo u mirovanje.

Tretman protiv varoe oksalnom kiselinom se obično radi u novembru ali zavisno od uslova može se sprovesti i krajem okrobra, ako u košnicama ne bude legla. Uputstvo o tretmanu se može pogledati na stranici: uputstvo za tretman oksalnom kiselinom.

Pošto osice i stršljeni lete i na nižim temperaturama nego pčele, sada mogu lakše uletati u košnice, pa leta treba suziti a na pčelinjake postavljati lovilice za te štetočine. One se obično prave tako da se plastične ili staklene flaše do polovine pune pivom ili fermentisanim sirupom, a mogu se praviti i tako da se gornji deo plastične flaše odreže pa se obrnuto stavi u drugi deo odrezane flaše, čime se napravi ulaz u flašu u vidu levka.

Postolja i košnice na pčelinjaku treba nivelisati, po potrebi popraviti, da budu pouzdane tokom zime. Treba očistiti travu i žbunje neposredno pored košnica da ne bi privlačile štetočine. Za vreme suvih i toplih dana košnice se mogu i ofarbati, na licu mesta.

Ostali radovi

Veću pažnju treba posvetiti promociji i prodaji pčelinjih proizvoda, kako u kućnoj prodaji, tako i na izložbama, pijacama i na druge načine. Urediti prostorije za čuvanje meda, da budu čiste i da u njima nema materija čiji bi miris mogao da se prenese na med.

Velika suša je skoro onemogućila setvu perka ali ako ima uslova, može se ipak i ovako kasno, početkom meseca, pokušati da se poseje neka količina. Takođe, treba se pripremiti za sadnju bar ponekog medonosnog drveta ili žbuna na pčelinjaku ili u blizini i čim prilike dozvole, izvršiti sadnju.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u oktobru prošle godine, možete se upoznati preko stranice Oktobar 2010.