Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JANUAR 2018

Stanje na pčelinjaku

Na početku i na kraju meseca zabeležena su dva toplotna talasa koja su trajala nekoliko dana i donela temperature više od prosečnih za ovo doba godine. Generalno, zimske temperature u januaru su bile možda oko proseka i nešto više, u nekim delovima Vojvodine januar je bio jedan od najtoplijih. Za zimu 2017/2018 može da se kaže da je u nizijskim krajevima bilo malo snežnih padavina, ispod proseka, umesto snega češće je padala kiša, dok je u brdsko planinskim bilo dosta snega.

Iako su temperature bile znatno više od prosečnih za ovo doba godine, pčele uglavnom nisu previše razvile leglo. Ni potrošnja hrane do sada nije bila velika i pčelinja društva relativno dobro zimuju.

Radovi na pčelinjaku

S obzirom na toplo vreme, treba obići pčelinjake i steći utisak kako do sada teče zimovanje. Pčele su imale česte prilike za izletanje, a takvi topliji dani su i najpogodniji za letimične preglede pčelinjih društava - ukoliko za tim ima potrebe.

Mnogi pčelari su uobičaijili da nezavisno od stvarne potrebe za tim, u januaru, ako ne i pre, stavljaju pogače. To se ne savetuje, osim ako je stanje sa hranom vrlo nepogodno i da nema nekog drugog boljeg rešenja. Mnogo je korisnije približavanje ramova sa medom bliže klubetu. Ti ramovi su do sada obično stajali skraja košnice (ako nije urađeno sužavanje pri pripremi za prezimljavanje). Ako je dodavanje hrane zaista neophodno i hitno, pri toplom vremenu (dnevne temperature više od 12-15 stepeni, može pokušati i sa davanjem gušćeg toplog sirupa. Daje se tokom dana, najbolje pre podne kako bi ga pčele preuzele do uveče. To iako neuobičajeno, predstavlja efikasan način brzog snabdevanja pčela hranom, jer ako pčele uopšte uzimaju sirup, smestiće ga uz samo klube i uz leglo, ako ga ima. Za razliku od sirupa, pogača stoji obično dalje od klubeta i nije mu na dohvatu a radi prerade pogače pčele moraju da luče specijalan enzim, što nije baš pogodno.

Zbog dugotrajnijeg toplijeg vremena, verovatno su češći slučajevi pojave grabeži na pčelinjaku, što se najpre vidi kod košnica gde nešto nije u redu sa pčelinjim društvom (nema maticu ili je mnogo oslabilo - izgubilo pčele i sl.). Grabež se uočava po situaciji na poletaljci - ako se primeti neuobičajeno ponašanje pčela (u odnosu na druge košnice) - prevelika aktivnost u vreme kada druge miruju, ili poletaljka sa tragovima meda, isitnjenog voska i sl.

Drugi eventualni problemi koji mogu da se uoče posmatranjem stanja na poletaljci su ulazak miša (komadići i mrve saća, raznog trunja) i ulazak rovčice (delovi tela mrtvih pčela).

Ostali radovi

Lepi dani u januaru mogu da se iskoriste za uređenje pčelinjaka, popravku postolja, kao i za rezanje grana stabala na pčelinjaku, ako ometaju let pčela.

Najbolje je što pre obezbediti voštane satne osnove- dobro je da odstoje pre stavljanja u ramove.