Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Iza nas je vrlo specifična godina, koja je većinu pčelara ostavila sa malo ili nimalo  izvrcanog meda ali srećom bilo je i onih koji su mnogo bolje prošli i čiji pčelinjaci su u odličnom stanju.

Pčelari su na suncokretu imali manje ili veće prinose ali su u svakom slučaju dobili veoma dobra društva. Fotografije sa suncokretove paše i paše sa belog bosiljka mogu se pogledati u fotoreportaži Igora Parožanina iz Srbobrana. Čini se da su za pašu medljike temperature bile previsoke, posebno noćne, pa se ona možda javljala samo retko gde. Sa detelina je bilo unosa nektara i to se posebno osetilo u plodištima košnica, u drugoj polovini avgusta.

Matice smanjuju nošenje a poneke su već i prekinule zaleganje, posebno tamo gde društva nisu prihranjivana ili gde nije bilo podsticajne paše. Stanja sa varoom je raznoliko, od velike zaražensoti i pojave pčela bez krila, do relativno slabe zaraženosti. U centralnim delovima Srbije, društva koja su dala više meda za vrcanje sada su kritičnija sa hranom, u odnosu na ona koja nisu dala. Takođe, društva koja su menjala matice ili je na neki drugi način prekidan ciklus legla, imaju više hrane i polena od društava koja su neprestano negovala leglo.

Radovi na pčelinjaku

Privoditi kraju poslove pripreme pčelinjih društava za prezimljavanje.

Ukoliko u košnicama još nema dovoljno hrane, neophodno je dodati ramove sa medom iz košnica gde ih ima više od prosečnog stanja, i prihranjivati. Važno je da pčele imaju hranu blizu klubeta koga će formirati zimi, znači najpre na ramovima sa leglom i pored i iznad legla. Ramove sa malo meda, ili sa mladim saćem, ako nisu ranije uklonjeni sada treba ukloniti iz dela košnice koje pokriva klube pčela. Pošto se sada površina pod leglom smanjuje, ako ima ramova iz kojih izlaze pčele a u njima nema dovoljno hrane, najbolje ih je staviti po strani klubeta, iza rama sa medom. Leglo se time neće prehladiti, još uvek ima dovoljno pčela a i dani su topli. Time se postiže sužavanje broja ramova na kojima će pčele zimovati, a time i sigurnije zimovanje što se tiče dostupnosti hrane. Takođe, postiže se da je potebno manje prihranjivati i da je prihranjivanje efikasnije. Taj savet sigurno neće biti potreban pčelarima čije su pčele formirale odlične medne vence na suncokretu, belom bosiljku ili nekim drugim pašama, ili koje su intezivno prihranjivane .

Ako se vrši prihranjivanje to treba uraditi u što kraćem periodu. Ne savetuje se više podsticajno prihvanjivanje radi zaleganja jer će to dodatno iscrpljivati pčele koje moraju da ga neguju, a potrošiće i sve zalihe polena.

Obavezno izvršiti tretman protiv varoe, ako to ranije nije urađeno, ali i ako jeste a nismo sigurni u rezultat tretiranja, onda se može primeniti neko drugo sredstvo.

Proveriti postolja košnica, urediti pčelinjake, izvršiti opravke na košnicama ili ih i ofarbati ako je potrebno. Postavljati lovilice za ose i stršljene, u vidu flašica sa prokislim sokom ili pivom, ili ukvarenim mesom, ribom, što privlači te napasnike. Mogu se za to koristiti i plastične flaše, koje se preseku na ivici ravnog (valjkastog) dela pa se zatim deo sa grlićem, koji je sada u vidu levka, stavi obrnuto u veći ravni deo. Time će se napraviti zamka za ose i stršljenove, da mogu da uđu ali ne i da izađu. Ako se u blizini pčelinjaka primeti neko njihovo gnezdo, dobro je blizu njega postaviti neku dasku koju treba namazati lepkom za miševe, što ih jako privlači, posebno stršljene, koji će se masovno lepiti za dasku.

Sada je vreme lakšeg uočavanja bolesti legla (američka kuga) pa svaki pregled i podizanje ramova koristiti da se uzgred  pogleda i zdravstveno stanje legla.

Ako se naiđe na društva bez matice, ili sa lažnom maticom,  najbolje ih je spojiti sa susednim, normalnim društvima.

 

Ostali radovi  

Počinju pčelarske izložbe, kao i intezivnija ponuda meda pa viškove meda treba ponuditi tržištu.

Složiti medišne nastavke u magacine. Ako je prethodno izvršena selekcija ramova i odbačeni oni na kojima se razvijalo leglo ili je bilo polena, obično neće biti potrebno da se vrši nikakav tretman protiv moljaca sve do naredne paše. Pogotovo je koristno razrediti ramove, ako to ne predstavlja posebnu teškoću zbog nedostatka nastavaka, a podrazumeva se da se napravi neki vid ventilacije kroz poređane nastavke.

Pretopiti sav sakupljen vosak i saće iz ramova koji su povučeni iz košnica.

Setva perka se još može obaviti, pa treba pripremiti zemljište. On će dugo cvetati, od početka aprila, i može da da veoma dobru podsticajnu pašu. Biljka se koristi kao sveža stočna hrana pa se ne kosi sve odjednom, već malo po malo, čime se omogućava pčelama da je duže posećuju.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u septembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice septembar2007,