Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2017

Stanje na pčelinjaku

Početkom meseca je bio kraći kišni period a mesec je u celini bio sušan i veoma topao, u mnogim mestima u Srbiji zabeležen je veći broj tropskih noći. Pred kraj meseca je bilo pljuskova i bilo je svežije.

Pri ovako visokim temperaturama, ako su košnice direktno izložene suncu, dešava se da saće u košnicama toliko omekša da se sroza naniže i tako postane nepogodno za potrebe pčelinjeg društva. Ustvari, pošto pčele nemaju izbora u takvim situacijama, one se prilagođavaju onome što im se desi, u ovom slučaju, ako ostane praznina od srozanog saća, one će tu napraviti novo saće, ali najčešće trutovsko. Nekada može da se desi drastična situacija, da se saće toliko ošteti da med iscuri na podnjaču i poletaljku, što može da pokrene grabež. Nekada pak stradaju ramovi sa leglom. Svemu tome, osim ekstremno visokih temperatura, sigurno da doprinosi i loš kvalitet satnih osnova - ako je u vosku previše parafina on menja tačku topljenja. Neke vrste parafina snižavaju tačku topljenja, dok druge ne, ali u svakom slučaju vosak za satne osnove ne bi trebalo da sadrži nikakve dodatke parafina.

Pčelari koji su selili paše u krajeve gde se očekuje da se pojavi paša medljike ili medne rose, nisu baš mogli da se pohvale nekim prinosima - verovatno je na to uticalo što su temperature ipak bile previsoke i za medljiku, pogotovo što su noći bile veoma tople. Ipak, u nekim krajevima, na nekim užim lokacijama, lučenje medne rose je bilo bolje. Temperature su verovatno bile previsoke i za medenje suncokreta ali ipak, to je paša koja uglavnom daje prilično stabilne prinose svake godine.

Radovi na pčelinjaku

Pčelari koji nisu ranije izvrcali med, obično to rade sada tokom jula. To ima svojih prednosti jer je do sada med u medišnim ramovima dobro sazreo i takođe, pčele često potroše deo otvorenog meda, tako da za vrcanje ostaje med sa malim sadržajem vode.

Pri velikim vrućinama treba izbegavati otvaranje košnica a pogotovo ako se vade ramovi, nastojati da nikako ne budu izloženi suncu i da se što pre vrate u košnicu, jer leglo i mleč u saću mogu vrlo brzo da dehidriraju. Dakle, ako ima potrebe, košnice treba otvarati ujutru ili pred veče, kada je malo svežije i kada je vazduh vlažniji.

Zbog previsokih temperatura i pomenutog problema sa srozavanjem saća, treba izbegavati dodavanje satnih osnova, pogotovo ako nismo sigurni u kvalitet voska. Ako se i dodaju, to je najbolje raditi predveče, pošto pčele već tokom noći mogu u nekoj meri da ih izgrade, čime postaju malo čvršće.

Tokom jula se neguju rojevi koji su ranije formirani a pogodno je da se još sada prihranjuju društva sa manje zaliha hrane, kako bi se olakšala kasnija priprema za prezimljavanje. I uopšte, dobro je da se još sada rade poslovi koji predstavljaju pripremu za prezimljavanje a koje je moguće raditi. U takve poslove, osim prihranjivanja, spada na primer uklanjanje ramova sa lošim saćem iz centra klubeta (i stavljanje na kraj), uklanjanje ramova sa mladim saćem koji su samo malo zaleženi, zatim zamena previše starih i loših matica i dr.

Ako su košnice tokom najtoplijeg doba dana direktno izložene suncu preporučljivo je da se prekriju nečim što može da ih u nekoj meri zaštiti od direktnog uticaja sunčevog zračenja. To može da bude pokošena trava, seno, a od veštačkih materijala stiropor i slično. Mogu se postavljati i neke mreže za zasenjivanje, a najbolje je naravno ako imaju prirodnu zaštitu - hladovinu drveta, ili pak ako je položaj pčelinjaka takav da ih štiti od pregrejavanja.

Zbog velikih vrućina, osim za pravljenje hrane za larve, pčelama je potrebna voda i za rashlađivanje košnica pa treba obezbediti da na pčelinjaku ili u blizini u svakom trenutku ima neki izvor čiste vode za pčele. Poželjno je da pojilica stoji negde u hladovini, mada je pri ekstremnim temperturama svuda pretoplo.

Ostali radovi

Na vreme treba nabaviti šećer za jesenju pripremu pčela za prezimljavanje.

Voštane poklopčiće koji su ostali posle vrcanja meda treba pretopiti i pošto ima veću vrednost i cenu od običnog voska, taj vosak se obično čuva za neke posebne potrebe.

Ako je potrebno da se obnovi farbanje košnica, ovi topli i suvi dani mogu da se iskoriste za farbanje direktno na pčelinjaku.