Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2020

Stanje na pčelinjaku

Zbog dugotrajnih kiša i nepogodnog vremena, pčelinja društva su tokom juna intezivno trošila zalihe meda i mnoga su ostala sa sasvim malo hrane i na ivici gladovanja. Potrošene su i zalihe polena a zbog nemogućnosti da pčele unose dovoljne količine novog polena, smanjeno je i negovanje legla. Takođe, primetno je da je i nadogradnja satnih osnova bila usporena, kao i njihovo zaleganje. Pčelinja društva su ipak koristila svaki pogodan trenutak za izletanje i bilo je i unosa nekog novog meda. To je većinom išlo za svakodnevnu potrošnju ali moglo je da se primeti da su pčele unosile taj novi med i u plodišne i u medišne nastavke. Tamo gde je bilo više hrane u plodištima i gde su društva jača, bilo je tog novog meda i za vrcanje. Generalno, društva su slabija nego uobičajeno u ovo doba godine.

Pred kraj juna nastupio je period toplog i suvog vremena, sa visokim dnevnim temperaturama. Odmah se video povećan unos polena i veće površine legla. Pčelari kojima su košnce na suncokretovoj paši mogu da se nadaju da će društva lepo da se razvijaju, naprave zalihe meda i polena i daju i nešto meda za vrcanje. Što se tiče mogućnosti za neke druge paše, neizvesno je da li će se medljika pojaviti i ako se i pojavi, da li će biti samo na nekim užim prostorima ili šire.

Tokom većeg dela juna, uslovi za oplodnju matica su bili veoma nepogodni i često se dešavalo da matice ne uspeju da se oplode ili se ne oplode dobro. Posebno je bilo teško odgajivačima matica. U takvoj situaciji i kupci treba da obrate pažnju na to kakve matice kupuju i da posle dodavanja u košnice pažljivije prate zaleganje.

Radovi na pčelinjaku

Pčelari su verovatno već obavili preglede pčelinjih društava krajem juna i preduzeli sve neophodne mere. Onima koji to još nisu uradili skreće se pažnja da što pre pregledaju košnice da bi ustanovili zalihe hrane i da bi pomogli pčelama u slučaju da su ostale bez hrane.

Pčelinje društvo koje nema dovoljno hrane treba odmah prihraniti sa bar 3-5kg šećera da naprave minimalne rezerve. Ako na košnici stoje medišta to otežava situaciju ali i za to ima rešenja. Jedno od rešenja je da se medišni nastavci privremeno skinu (ili prebace na druge košnice) i da se pčele hrane a zatim da im se vrate medišta. Medišni nastavci se privremeno mogu spustiti i ispod plodišnih. To može da uzrokuje da pčele u njih donose nešto polena, što nije dobro jer znatno otežava čuvanje saća do naredne sezone. Pčelinjim društvima se može pomoći i tako da se određen broj košnica odredi da prave rezerve ramova sa medom tako što će pčelar da im skine medišne nastavke i stavi plodišne - sa praznim ili nepunim plodišnim ramovima sa medom, a zatim vrlo intezivno hrani sve dok ne naprave rezerve. Te ramove zatim treba raspodeliti na sva društva koja su bez hrane.

Novoformirane rojeve treba pažljivo negovati, dodavati im novo saće i prihranjivati, ali sve u meri - kako bi saće bilo dobro izgrađeno i zaleženo a da se izbegnu ekstremi - preveliko proširivanje ili pak blokada hranom.

Novododate matice treba povremeno nadgledati i uveriti se da dobro nose i da je sve u redu. To se napominje zbog otežanih uslova za razvoj i oplodnju matica tokom dela maja i juna, kako bi se na vreme uočilo ako nešto nije u redu.

Krajem meseca već treba razmišljati o pripremi društava za prezimljavanje i mogu da se obavljaju pregledi radi te pripreme. Naravno, uvek je bolje još i ranije misliti na to kako da se obezbede najbolji uslovi za prezimljavanje svakog pčelinjeg društva.

Ako se u košnice stavljaju ramovi sa novim satnim osnovama, ako nema neke bolje paše biće potrebno prihranjivanje da bi pčele izgradile saće i da bi ga matica zalegla. Sa dodavanjem osnova treba požuriti jer kasnije su sve lošiji uslovi za izgradnju i zaleganje a svetlo saće nije pogodno da ostane u centru pčelinjeg klubeta tokom zime. Ovaj period može da se iskoristi i da pčele samo izgrade osnove, da se ne čeka zaleganje ili da ih pune medom i polenom, već da se takvi ramovi vade iz košnice i čuvaju u rezervi za naredno proleće.

Sada je period kada pčele intezivno donose propolis u košnice pa je dobro postaviti mrežice za sakupljanje propolisa ili jednostavno plastičnu foliju preko satonoša, koja je veoma pogodna za to i omogućava sakupljanje znatne količine prvoklasnog propolisa.

Na pčelinjacima treba redovno održavati pojilice sa vodom. Postavljaju se i održavaju lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Kvalitet meda ove godine je dosta varirao, zavisno od vremena vrcanja i toga kakve ramove je pčelar izdvajao za vrcanje. Zbog toga se savetuje da se nedelju - dve posle sipanja meda u veću ambalažu, sa vrha skine nekoliko kilograma meda (zavisno od veličine ambalaže). Med na vrhu je ređi i njega treba pre potrošiti.

Krajem jula, kada se sa košnica skidaju medišni nastavci, treba sakupiti propolis sa ramova i nastavaka.

Sakupljen vosak treba pretopiti, a najbolje bi bilo da se vosak od mednih poklopaca odvojeno pretapa i čuva.