Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Što se tiče meda, stanje u košnicama se veoma razlikuje od područja do područja. U centralnim delovima Srbije a verovatno slično je i na drugim područjima gde je bagremova paša glavna, u košnicama nema baš mnogo meda a to se posebno odnosi na društva koja su dala više meda za vrcanje.

Paša bagremca je ove godine dala lepe prinose meda a prvi izveštaji sa lipove paše na Fruškoj Gori govore o odličnim prinosima i pčelari koji su sa svojim pčelama bili na tim pašama verovatno nemaju problema za zalihama meda za pčele i višku za sebe.

Posle bagrema, bilo je manjeg unosa nektara u mnogim krajevima ali to u najviše slučajeva nije bilo značajnije. Takođe, bilo je pojave medljike na nekom drveću (breskve, bagrem) i pčele su je sakupljale ali to je bilo samo kraće vreme.

Varoe je više nego prosečno a posebno u društvima sa dosta trutovskog legla, starim i lošim saćem i sa starim maticama.

Radovi na pčelinjaku

U krajevima gde se ne očekuje neka ozbiljnija paša do kraja sezone bilo bi najbolje što pre pomoći pčelinjim društvima da započnu pripreme za prezimljavanje. Jedan od prvih zadataka pčelara u vezi toga je da ukoliko ima meda za vrcanje da se on izvrca i izvrši pregled košnica. Stare  matice i one za koje se proceni da loše nose najbolje je što pre zameniti ali ako se primeti da su pčele već započele tihu zamenu onda takve košnice samo treba evidentirati i pogledati kasnije kada se proceni da će nove matice proneti. Ako se primete znaci ranijeg rojenja (ostaci progriženih matičnjaka), u takvim košnicama su mlade matice i ne treba ih menjati osim ako se ne uoči nešto nepovoljno. Što se tiče vrcanja, ako se u medištu primeti unos novog nektara takve ramove treba ostaviti i vrcati kasnije kada ih pčele dopune, med sazri i poklope ga.

Zamenu matice je najbolje izvršiti dodavanjem nove matice ali ako to nije moguče, početkom meseca još neće biti kasno da se stara matica ukloni iz košnice i da pčele same odgaje novu. Pri tome, društvo treba prihraniti i dovesti u stanje da ne oskudeva u hrani, da ima dovoljno pčela koje mogu odgajiti kvalitetnu maticu, a takođe, pre obezmatičenja dobro je uveriti se da u košnici ima ramova sa jajima i mladim larvama na saću koje nije previše staro ili pak staviti ram sa satnom osnovom da ga stara matica zalegne.

Dobro je još sada izvršiti selekciju ramova koji će ostati unutar klubeta prilikom zimovanja. Nepogodne ramove stavljati po strani, izvan pregrada, vaditi iz košnice ili spuštati u nastavke ispod plodišta, već prema tipu košnica i mogućnostima i ciljevima pčelara.

Obezbediti svežu vodu na pčelinjaku. Veoma je preporučljivo podsticajno prihranjivanje društava ukoliko nema neke tihe paše, to može biti i ređim sirupom, što će stimulisati i veći unos polena koji je tako dragocen za ishranu larvi i pripremu za zimu.

Rojeve koji su ranije formirani treba negovati i ako je potrebno pojačati ramovima legla ili stresanjem mladih pčela iz drugih košnica, kao i dodavanjem ramova sa medom. To treba učiniti što pre kako bi im se time obezbedio period u kome oni sami mogu da se dodatno pripremaju za prezimljavanje.

Ramove sa satnim osnovama još uvek je moguće dodavati ako ima podsticajne paše i prihrane, pčele će ih izgrađivati, pa tu  mogućnost treba iskoristiti za zamenu starih ramova i formiranje prostora za zimsko klube.

Pčelari čije pčele se nalaze na nekoj produktivnoj paši mogu takođe da izvrše deo poslova oko pripreme društava za prezimljavanje, već prema mogućnostima i potrebama, ali njihovi glavni i konačni poslovi oko toga će ipak biti pošto se te paše završe. Zbog intezivnije aktivnosti pčelinjih društava, oni imaju i bolje uslove da isprave eventualne ranije propuste oko pčela, što bi trebalo da iskoriste.

Pri svakom pregledu košnice, ako se već podižu ramovi sa legom, pogledati da li je sve u redu i da li možda nema nekog znaka bolesti - bilo da se radi o varoi (koju treba posmatrati i na svim drugim ramovima, na pčelama, trutovima i u leglu), zatim krečnom leglu i američkoj kugi.

Ako je moguće i ako je potrebno, izvršiti tretman pritov varoe u košnicama koje su bez medišnih nastavaka ili možda nemaju ni zatvorenog legla (usled obezmatičenja ili drugih razloga).

Vreme je za sakupljanje propolisa, kasnije će on biti potrebniji u košnicama i nije preporučljivo da im se oduzima. Sa ramova u medištu se može slobodno skidati a najbolje je to učiniti pre njihovog uklanjanja sa košnica - posle vrcanja meda i vraćanja u košnice na čišćenje i popravak izvrcanog saća.

Ako se primete velike "brade" pčela na poletaljkama, potrebno je obezbediti provetravanje u košnici ili napraviti neki vid zasene - zaštite u vreme najtoplijih dana.

Ostali radovi  

U slučaju selidbe na suncokretovu pašu obavezno se raspitati da li možda seme nije tretirano nekim od preparata na bazi imidakloprila. Ukoliko jeste, savetuje se da se pčele ne preseljavaju jer bi moglo da dođe do velikih gubitaka izletnica. Čak i da seme nije tretirano, ako je na toj parceli seme prethodne kulture bilo ranijih godina tretirano tim preparatima njihovo pogubno dejstvo na pčele se može i sada ispoljiti pa bi trebalo biti svestan toga.

Očistiti i urediti prostorije za vrcanje i čuvanje meda, kao i ambalažu.

Zalivati i negovati zasađeno medonosno bilje, uključujući naravno i voćke na pčelinjaku.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u julu prošle godine, možete se upoznati preko stranice jul2007.