Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Varoe ima mnogo više nego što je to bilo prošle jeseni, viđaju se i oštećene pčele a konačan efekat u tim slučajevima  može biti veće opadanje broja pčela koje ulaze u zimu i slabije pčele.

Zbog dobrih prinosa tokom sezone pčele su većinom dobro, imaju rezerve hrane i brojne su. Naravno, oni pčelari koji su izvadili prekomerne količine meda iz košnica sada mogu imati problema zbog toga. Takođe, košnice koje su proletos stadale od nozemoze najčešće i dalje imaju nedovoljan broj pčela.

U krajevima gde ima dosta hrastovih šuma pčele su unosile medljiku, ponegde i u vrlo velikim količinama. Kao što je važno da imaju dosta hrane tokom zime, tako je za pčele važno da se pri zimovanju nalaze na praznom saću, odmah ispod zaliha meda, a ne na saću sa medom koji je hladan. Da bi se to omogućilo, zavisno od tipa košnice može pomoći postavljanje nastavaka sa praznim saćem ispod (ili čak i praznih nastavaka, bez ramova) pa i delimično otklapanje meda.

Radovi na pčelinjaku  

Tretiranje protiv varoe treba obavezno sprovesti ukoliko to nije učinjeno prethodnog meseca. I u slučaju da su pčele već tretirane ranije, sada je vreme da se proveri efekat upotrebom nekog drugog sredstva. Ne treba se nikako zavaravati da slabo opadanje varoe posle tretmana nekim sredstvom uvek znači i da je nema mnogo  u košnici, već promeniti sredstvo.

Dopuna zaliha hrane je takođe važan posao koga treba što pre završti i to prihranjivanjem većim dozama sirupa za što kraće vreme. Naravno, najbolje je ako bi se mogli obezbediti ramovi sa medom, ali ako to nije moguće, pčelama će i prerađen šećerni sirup pomoći da dobro zimuju.

Da bi se obezbedilo sigurnije zimovanje, društva koja zimuju u dva nastavka se mogu i suziti tako da bude nepun broj ramova u nastavcima, sa ciljem boljeg koncentrisanja hrane. Ramove sa leglom i većim vencima meda ostaviti u gornjem nastavku a one sa manje ili bez meda u donjem. Kod pčela koje zimuju u jednom nastavku, dobro je višak ramova, gde nema legla a nisu ni sa većim količinama hrane da se stave izvan pregradne daske ili na drugi kraj košnice ako je nepun broj ramova.

Ramove koji nisu dobro izgrađeni (satne osnove) a nisu zaleženi, sada treba ukloniti iz klubeta ako to nije učinjeno ranije. Ako ima ramova sa malim površinama pod leglom i bez hrane, najbolje ih je privremeno staviti na kraj pčelinjeg gnezda dok leglo ne izađe a zatim ih ukloniti. Nastojati da se pčelinje gnezdo formira tako da ulice budu dobro popunjene, da ima mednih venaca iznad legla, a sa strane legla puni ramovi sa polenom i sa medom - najpogodnije po dva takva rama sa svake strane, više neće štetiti ali neće biti od direktne koristi pčelama pri zimovanju. Ramovi koji su sa nepravilnim i lošim saćem a imaju u sebi meda, mogu se stavljati na kraj košnice (ili u nastavke ispod) i otklapati - razgrebati viljuškom, da bi pčele prenele otklopljen med (ako se ne otklopi, prenošenje meda će biti mnogo sporije). Kod košnica nastavljača, ako se ostavlja nastavak sa dosta meda a bez legla, obratiti pažnju na to da li će pčele tokom zime moći da pređu u gornji nastavak. Sigurnije je ako u tom nastavku ima poneki ram sa leglom.

Pri radu sa pčelama voditi računa o mogućoj pojavi grabeži.

 

Ostali radovi  

Medišno saće treba uskladištiti tako da bude zaštićeno od voštanog molljca. To je moguće i na samim pčelinjacima, s tim da se ispod i iznad poređanih nastavaka postavi žičana ventilaciona mreža.

Postaviti lovilice za osice i stršljenove kojih će izgleda biti dosta ove jeseni.

Setva perka (hibrida uljane repice i kupusa) bi trebalo da se završi ovog meseca, kako bi biljke stigle da niknu i ojačaju do zime i na proleće još porastu i procvetaju.

Pčelarske izložbe se održavaju po mnogim većim mestima i prilika su za popularizaciju pčelinjih proizvoda, prodaju, stvaranje kontakata sa potrošačima, takođe i sa drugim pčelarima, proizvođaćima opreme i dr.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u septembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice septembar2005.