Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković  

OKTOBAR 2002

 

Stanje na pčelinjaku  

U košnicama je sve manje legla, matice su ove godine u velikom broju pčelinjih društava nešto ranije prestale sa nošenjem.  Izuzetak su primorska mesta, i možda matice koje su tek nedavno pronele.

Količina hrane je u proseku neuporedivo veća nego prošle godine. Varoe je manje, ali to ne bi smelo da zavara, jer ima slučajeva najezde i stradanja društava. Medni venci su veliki i u dosta slučajeva neće biti potrebno dodavati šećerno-medne pogače tokom zime i u proleće. U avgustu i septembru u Crnoj Gori, Lici, dobro je medio vrijesak, a u brdskim krajevima Srbije bila je paša medljike, što je dalo i viškove meda.

 

Radovi na pčelinjaku

Topli dani tokom meseca se mogu iskoristiti za obilazak pčelinjaka. Dovoljno je pri dobrom izletu pčela posmatrati da li je stanje na letima svih košnica u redu, da li nema grabeži (borba pčela, ili umazano leto ako je grabež bila ranije). 

Da bi se sprečio ulazak miševa i rovčica u košnice tokom zime, postavljaju se češljevi ili se visina leta ograničava letvicama, limovima i sl.

Kod DB društava sa vrlo velikim mednim vencima, da bi idealno zimovala, najbolje je na podnjaču postaviti prazan (ili sa ramovima) medišni nastavak, pa plodište staviti iznad. leta treba da budu dovoljno široka, da bi se izbegla vlaga u košnici.

Suviše slaba društva, bolesna, bez hrane ili sa lošim maticama ne treba ostavljati preko jeseni. 

 Bolesti pčela

Rezistencija varoe na neke lekove nalaže neophodnost provere njihove efikasnosti i spremnost pčelara da u slučaju slabog dejstva upotrebi drugi lek. Ove godine je praktično neophodno korišćenje dva leka. Kada nestane leglo, pogodno je koristiti neki lek koji deluje kroz organizam pčele - sistemik. Ne preporučuje se preventivno dodavanje antibiotika.

Ostali radovi

Postavljaju se lovilice za stršljene i osice u koje se stavlja prevreo sok od voća, pivo, ukvareno živinsko meso, riba... Ako je moguće, uz pomoć spreja ili na drugi način uništavaju se njihova gnezda. Veoma efikasno za uništavanje stršljena i osica, se pokazao lepak za miševe a najdelotvorniji je ako se primenjuje neposredno uz njihova gnezda. Na jednu motku pričvrsti se neko parče daske koje se namaže lepkom za miševe. To se podigne što bliže gnezdu. Stršljene lepak toliko privlači da umesto da uleću u gnezdo, lepe se na dasku. Isto sa osicama, ako su u zemlji, lepak se stavlja na neku ploču na zemlji. Ako se koristi pivo, treba u njega staviti po parče kvasca.

 Farbanje košnica se može obaviti i na samom pčelinjaku. Proveravaju se postolja košnica, uređuje pčelinjak.

Povratak na početak