Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2003

     Stanje na pčelinjaku  

Vremenske prilike u novembru su bile potpuno drugačije od onoga što se očekivalo posle naglog zahlađenja krajem oktobra. Neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine omogućilo je pčelama da izleću tokom znatnog dela meseca, ako su za to imale potrebe. Pčelari su to vreme iskoristili za tretman protiv bolesti, dodavanje hrane, ali je zato bilo i pojava grabeži, pljačkanja oslabelih ili stradalih zajednica. Može se očekivati i da je potrošnja hrane bila nešto veća od prosečne.

Radovi na pčelinjaku  

Još uvek relativno visoke temperature koje se očekuju početkom decembra omogućavaju tretiranje protiv bolesti nekim od lekovima: sistemicima Apitolom, Perizinom, Apichemom ili oksalnom kiselinom.

Ne savetujemo da se sada vrši veliko utopljavanje košnica, već ako se to praktikuje, da se uradi krajem zime. Podnjače sa žičanim mrežama mogu i dalje ostati otvorene, kao i tokom januara. To će izazavati možda nešto veću potošnju hrane, ali će zato otkloniti vlagu i sprečiti preveliko odgajivanje legla.

U slučaju da se primeti da je u košnicu ušla neka štetočina (može se prepoznati po trunju na podnjači i letu), izbaciti je i postaviti takve češljeve na leto koji će zaštititi pčele.

Svakako da se ne preporučuje nikakvo otvaranje košnica bez razloga, ali u slučaju toplog vremena i opravdane sumnje da je možda neko društvo bez dovoljno hrane, može se otvoriti košnica i pogledati stanje u njoj. Pre svega broj pčela, položaj klubeta i zalihe hrane. Ako je hrane dovoljno i na dohvatu pčela, tada je sve u redu, u suprotnom, dobro je približiti bar po jedan ram sa puno meda odmah uz pčele, sa obe strane klubeta. Dobro je postaviti ram sa medom i horizontalno - preko satonoša, ako to dimenzije poklopne daske dozvoljavaju. Ako se nema meda, onda se moraju dati pogače - pravljene od šećerno mednog testa ili kupljene od pouzdanih proizvođača.

Ostali radovi  

Već počinju pripreme za prve prolećne radove: mlevenje šećera i pravljenje pogača, što važi za one pčelare koji su pčele zazimili sa nedovoljno hrane ali i drugi poslovi - pravljenje ili kupovina ramova, topljenje voska i zamena za satne osnove, pravljenje košnica i nukleusa, planiranje za narednu sezonu.

Sa onim što smo govorili za decembar prethodne godine možete se upoznati preko linka decembar2002

Povratak na početak