Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2013

 

Stanje na pčelinjaku  

Jun je protekao uglavnom uz prisustvo neke podsticajne paše, a u nekim krajevima, to je bila i paša koja je obezbedila i i nešto meda za vrcanje (kupine, lipova paša, deteline i dr.). Iako je u proleće bilo mnogo unosa polena, posle bagremove paše ga nije bilo mnogo u košnicama jer je dosta potrošeno za vreme kišnih dana, pa je tek u junu ponovo počeo intezivniji unos polena. Moglo se primetiti i da je bilo dosta unosa propolisa.

Društva koja su dala veće količine meda u bagremovoj paši najčešće su u plodištima ostajala bez mednih venaca i sa manje meda, dok ona društva koja su dala manje meda za vrcanje (obično ona koja su u proleće bila slabija, ili koja su se rojila, menjala matice i sl.) u plodišnim nastavcima imaju znatno više meda.

 

Radovi na pčelinjaku

Pčelari koji nisu izvrcali bagremov med, najverovatnije će to učiniti ovog meseca. Ukoliko je bilo unosa i nekog drugog, kasnijeg meda, neki će odvajati ramove sa bagremovim medom da zasebno vrcaju, dok će drugi vrcati zajedno. Treba imati u vidu da i manje količine sveže unetog, nezaklopljenog meda, koji može biti i znatno ređi, mogu da utiču na smanjenje gustine izvrcanog meda. Zbog toga se savetuje da se za vrcanje ne uzimaju ramovi sa sveže donetim medom, već da se ostave u košnici. Pčele će ih dopunjavati ukoliko bude neke paše i postepeno će poklapati voštanim poklopcima.

Već krajem juna, počela je suncokretova paša, jedna od veoma važnih, glavnih paša u Vojvodini, na koju mnogi pčelari doseljavaju svoje košnice. Pošto je unos na njoj veći u prvoj polovini paše nego u drugoj, potrebno je pčele što pre preseliti. Pri iizboru mesta voditi računa o sortama posejanog suncokreta, predusevima, da li u blizini ima parcela na kojima će kasnije cvetati, eventualnom prisustvu drugih, dodatnih paša i dr.

Zbog dosta padavina, svi su izgledi da će ove godine biti bolje stanje sa pašom u julu nego prethodne i da će pčele imati redovniju i stabilniju podsticajnu pašu, ali to na žalost to verovatno neće važiti za sve krajeve. Pri radu sa košnicama uvek treba preduzimati mere da se ne izazove grabež, a ako se primete prvi znaci, najbolje je prekidati rad. Može se napraviti kraća ili malo duža pauza pa opet nastaviti, stalno prateći ponašanje pčela.

Dobro je tokom meseca preduzeti mere da se zamene stare i loše matice, kako bi društva ušla u pripremu za prezimljavanje sa dobrim maticama. Najpre treba pregledati košnicu da se vidi da li možda samo društvo već nije zamenilo maticu- bilo rojenjem, tihom smenom, ili možda ako je nekim slučajem ostalo bez matice i samo odgajilo novu. Ako utvrdimo da je matica koja se nalazi u društvu loša (loše zaleže, stara, oštećena...) uklonićemo i dodati drugu, ili ćemo dodati matičnjak, ako ga imamo. Mada je za to već istekao preporučljiv rok, ipak u slučaju da je neophodno, možemo dopustiti i da pčele same odgaje novu maticu, ali to treba uraditi što pre, početkom meseca, kako bi bilo dovoljno vremena da se matica oplodi, pronese i društvo pripremi za prezimljavanje.

Svako otvaranje košnica i pregled ramova treba iskoristiti da se vidi da li je leglo zdravo i da li slučajno nema znakova neke bolesti. Najpre se misli na američku kugu koja srećom dosta retko sreće ali ipak, nije isključeno da se pojavi i na dobro održavanom pčelinjaku usled eventualne pojave naleta pčela, grabeži, eventualne kupovine zaraženih društava i sl. Pčelari koji se do sada nisu sretali sa tom bolešću (srećom) mogu na ovom linku videti fotografije obolelog društva.

Ukoliko uslovi (paše, poslovi na pčelinjaku i dr.) dozvoljavaju, već tokom jula se preduzimaju neke mere pripreme društava za prezimljavanje. Ukoliko i dalje traje neka značajnija paša, pripreme ćemo ostaviti za naredni mesec. U smislu prvih priprema, već sada se proveravaju rezerve meda i obezbedjuje da svako društvo ima dobre rezerve. Dalje, staro i loše saće se polako stavlja na kraj košnice i to suprotno od mesta gde očekujemo da će klube biti tokom zime. Preporučuje se da se stavi izvan prostora budućeg zimskog klubeta - izvan ramova sa medom koji će stajati uz leglo sa te strane košnice. Satne osnove se mogu dodavati još uglavnom samo ovog meseca, jer će ih u avgustu pčele verovatno slabije izgrađivati a matica još teže zalegati - više će biti sklona da zaleže u starije saće. Voditi računa ukoliko se dodaju satne osnove da to bude u centru klubeta (kako bi ih matica sigurnije i potpunije zalegla) a društva obavezno prihraniti ukoliko nema paše, glavne ili podsticajne.

Kod društava sa nedovoljnim zalihama hrane, ukoliko je ne možemo obezbediti preraspodelom ramova sa medom iz drugih košnica, savetuje se što pre početi obilno prihranjivanje. Radi toga, prethodno ćemo skinuti medišne nastavke ako su bili na košnicama. Kod LR košnica, kao i drugih tipova košnica kod kojih je plodište u više nastavaka, savetuje se već sada promeniti mesta nastavaka ili intervencijom pomeranja pojedinačnih ramova obezbediti da u donjem nastavku budu ramovi sa nešto meda ili ramovi sa leglom na kojima nema mednih venaca. U gornjem nastavku može da ostane ne više od 3 do 4 ramova sa leglom, sa boljim mednim vencima, sa što više polena, i naravno, sa strane da budu puni ramovi sa medom. Ako se košnice nalaze na suncokretovoj paši ili su na prethodnim pašama sakupile dosta meda, priprema društava za zimu i obezbedjivanje dovoljnih količina hrane biće vrlo laki.

Rojeve koji su formirani ili nabavljeni ove sezone treba redovno negovati, dodavati satne osnove ili saće radi proširivanja i razvoja i prihranjivati, ukoliko nema dobre paše. Ne treba ići u krajnost i dodavati previše ramova, koji neće biti dovoljno dobro izgrađeni, zaleženi, ili napunjeni medom, polenom. Takvi ramovi kasnije predstavljaju smetnje boljem i bržem razvoju društava. Mnogo je bolje da se roju ne dodaje drugi ram ukoliko do kraja ne izgradi i zaposedne prethodni.

Pčelari koji praktikuju letnje tretiranje protiv varoe, učiniće to u nekom pogodnom trenutku za tu vrstu tretmana.

Obezbediti da na pčelinjacima ili u blizini bude stalno prisutna voda, koja je neophodna pčelama.

 

Ostali radovi

Krajem jula se može skidati propolis sa mreža koje su bile postavljane radi sakupljanja. Pri skidanju očišćenih medišta, pre njihovog ostavljanja u skladišta do naredne sezone, treba sastrugati propolis sa ramova i nastavaka.

S obzirom na zakonsku obavezu obeležavanja košnica, savetuje se da pčelari kontaktiraju lokalne veterinarske stanice i podnesu zahteve za obeležavanje.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u julu prošle godine, možete se upoznati preko stranice Jul 2012.